4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-81-82-83-84 Cevapları KOZA Yayıncılık

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-81-82-83-84 Cevapları KOZA Yayıncılık

4.Sınıf KOZA Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 78-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Leylek ile Tilki

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları KOZA Yayıncılık

Hazırlık


1. Size göre ön yargı nedir? Ön yargılı olmak çevremizdeki insanlara hangi yönden zarar vermemize neden olabilir?
Cevap: Ön yargı insanları tanımadan fikir sahibi olmamız anlamına gelir. İnsanları tanımadan fikir sahibi olabilir miyiz? Bunu sorgulamamız gerekirse bizim gelenek ve göreneklerimiz, inançlarımız  bazı toplumlar hakkında bilmeden fikir sahibi olmamız bu düşünce şekli insanları tanımadan fikir sahibi olmamıza sebep olmaktadır. Buda ön yargılı olmamıza sebep olur


2. Sınıfınıza yeni gelen bir öğrencinin yanınıza oturmasını ister miydiniz? Neden?
Cevap: Sınıfımıza yeni gelen bir öğrencinin yanıma oturmasını isterdim. Çünkü yanmak gelen yeni öğrenci yeni bir kişiyi tanıma ve ona sınıfımız ve çevremiz hakkında yeni bilgiler vermek güzel ve eğlenceli olacağına inanıyorum.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları KOZA Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Soru : Aşağıda anlamları verilen kelimeler metinde geçmektedir. Bu kelimeler bulmacada gizlenmiştir. Kelimeleri bulunuz ve anlamlarının yanlarındaki alana yazınız.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-81-82-83-84 Cevapları KOZA Yayıncılık
“4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Koza Yayınları”

Soru : Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanıp yazınız.
Cevap:

 1. Gezgin: Gezginlerin hazırladıkları kitapları okuyordu.
 2. Bando: Askeri bandoya katılmak için sınava giriyordu.
 3. Ziyafet: Arkadaşı sınavlarını kazandığı için ziyafet veriyordu.
 4. Danışmak: Kuracakları iş için ailesine danışmak istediler.
 5. Kibirli: İnsanların kibirli olması iyi bir şey değil.
 6. Ata: Tarihi eserler atalarımızın bıraktıkları güzelliklerdir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları KOZA Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Soru : “Leylek ile Tilki’’ metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap :

Metnin konusu: Ön yargı

Metnin ana fikri: Çevremizdekilere karşı ön yargılı davranmamalıyız.


3. ETKİNLİK

Soru : Metindeki olayların oluş sırasını dikkatle düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-81-82-83-84 Cevapları KOZA Yayıncılık
“4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83-84. Sayfa Cevapları Koza Yayınları”

4. ETKİNLİK

Soru : Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Tilki, leyleği neden yemeğe davet ediyor?
Cevap : Ona yemek verip, dünya hakkında sorular sormak için davet ediyor.


2. Leyleğin annesi, neden leyleğin yemeğe gitmesini istemiyor?
Cevap : Ataları tilkilerin kurnaz ve cimri olduklarını söylemiş. Yemeğe giderse tilkinin de aynı şekilde davranacağını düşündüğü için gitmesini istemiyor.


3. Tilkinin annesi, tilkiye, leylekle ilgili neler söylüyor?
Cevap : Leylek dediğin kibirlidir. Kafasını eğerek hep kendini seyreder. Madem öyle, ona yayvan tabakta çorba vermek gerekir. O zaman kafasını şöyle büker, böyle eğer, diz çöker, çorbayı içmek istedikçe rezil olur. Kibirli kibirli duruşunun cezasını böyle çeker.


4. Leylek, tilkiye hediye olarak ne götürüyor?
Cevap : Leyle bir vazo götürüyor.


5. Tilki, leyleği nasıl karşılıyor?
Cevap : Bando takımıyla, şiir okutarak, sevinçle karşılıyor.


6. Leylek ve tilki neler konuşuyorlar?
Cevap : Leylekler ve gökyüzü hakkında konuşuyorlar.


7. Tilki, leyleğe hediye olarak ne götürüyor?
Cevap : Ayna götürüyor.


8. Leyleğin, tilkinin kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni nedir?
Cevap : Çünkü tilkiye karşı ön yargılı davranmıştır. Fakat tilki hiç de düşündüğü gibi biri çıkmamıştır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları KOZA Yayıncılık

5. ETKİNLİK

a. “Leylek ile Tilki” metninde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.
Cevap :

Gerçek anlamlı kelimeler: yemek, imrenmek, danışmak ve çorba

Mecaz anlamlı kelimeler:  tatsızlık ve bozulmak


b. “Bozulmak” kelimesinin sözlükteki anlamlarını inceleyiniz. Kelimenin gerçek veya mecaz anlamlarını yanlarına yazınız.

 • ( Gerçek Anlam ) 1. Bozma işine konu olmak.
 • ( Gerçek Anlam ) 2. Yiyeceğin kokması, yenilemeyecek duruma gelmesi, ekşimesi.
 • ( Gerçek Anlam ) 3. Dağılmak, bozguna uğramak.
 • ( Gerçek Anlam ) 4. Bir aracın arızalanması.
 • ( Mecaz Anlam ) 5. İyi ve değerli niteliğini yitirmek.
 • ( Mecaz Anlam ) 6. Bir şeye kızmak, içerlemek.
 • ( Mecaz Anlam )  7. Sağlığını yitirip zayıflamak.

Soru : Metinden “bozulmak” kelimesini bulunuz. Kelimenin, metinde kaçıncı anlamıyla kullanıldığını açıklayınız.
Cevap :

 • “Leylek bozulsa da belli etmedi.”
 • 6. anlamıyla kullanılmıştır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları KOZA Yayıncılık

6. ETKİNLİK

a. Tilkinin sözlerinden hareketle yiyecekleri israf etmemenin önemi konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ayrıca konuşmanızı destekleyecek örnekleri doğru yerde kullanınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz.
Cevap:

Dünya genelinde var olan açlık geçim sıkıntısı ve birçok sorunun temelinde israfın olduğunu ifade ederek cümlelerimizle başlamamız doğru olacaktır.

Konuşmamızda israfın ne kadar kötü olduğunu ifade etmekle beraber çevremizde var olan muhtaç olan kişileri ve yardıma sürekli olarak ihtiyacı olan yaşlılarımızı düşünerek israf etmemeli alacağımız ürünleri planlı bir şekilde tüketebileceğimiz kadar almamız onların ihtiyacını karşılayarak israf etmeden güzel bir yaşam içerisinde yaşamamız büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak israf edeceğimiz yere muhtaç olan devletlere yardım olarak biriktirdiğimiz maddi olanakları sağlamamız gelir adaletsizliğinin önüne bir set çekecek ve dünyayı daha güzel bir hale getirecektir.


b. Yiyeceklerinizi israf etmemek için evinizde neler yaptığınızı aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap: Yiyeceklerimizi israf etmemek için evimizde genel olarak ihtiyacımız kadar haftalık erzak alınmakta ve bu erzaklar bize yetecek kadar olduğu için hiçbir şekilde israf olmadan yenilmesi sağlanmaktadır.

Bazı durumlarda Fazla alınan besinler komşularımıza ve tanıdıklarınıza ve yardıma muhtaç olan kişilere verilerek hem onların ihtiyacı karşılamakta hem de bu besinlerin israf olması engellenmektedir.


Sonraki Derse Hazırlık

Soru : Dürüstlük ve doğrulukla ilgili karikatürler araştırınız. Bulduğunuz karikatürlerden birkaçını sınıfa getiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-81-82-83-84 Cevapları KOZA Yayıncılık

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. israf hayatımızda en önemli kötü alışkanlıklardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir bir aile ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak Haftalık olarak ihtiyaçlarını alması ve o doğrultuda tüketebileceği kadar besinleri alması çok büyük önem taşımaktadır Çünkü günümüzde var olan israflar sonucunda birçok kişi aç kalmakta ve dünyanın birçok yerinde yaşanan açlıklarını temelinde israf kaynaklanmaktadır dünyada yapılan israfların yapılmaması sonucunda tüm insanlara yetecek kadar olan besinlerin var olduğunu söylememiz doğru olacaktır.

 2. Arkadaşlarımızla herhangi bir sorun yaşadığımızda veya bizim hakkımızda söylenmiş olumsuz bir şeyin duyduğumuz ama arkadaşlarımıza karşı önyargılı olmamalı öncelikle onlara sormadı ve onları dinlemeliyiz. Önyargı insanlar arasındaki ilişkiyi zedeleyebilir. Bu yüzden sevdiğimiz ve güvendiğiniz arkadaşlarımıza önyargılı olmamalıyız.önyargıyı ortadan kaldırmak için sorun yaşadığımız arkadaşımıza muhakkak yanına giderek ne olup olmadığını sormalıyız. Dinledikten sonra beklemeli kafamızda başka şeyler tasarlanmalı ve ön yargılı olmamalıyız. Bu arkadaşlar arasındaki ilişkiyi hemzede demez hem de güven duygusu yaratabilir.bu konuda bize ahlaki değerler hakkında yardımcı olduğunuz ve ödevlerimizi bitirmemiz e destek verdiğiniz için size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.