5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 308-309. Sayfa Cevapları Bölüm Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308 Cevapları MEB Yayınları

1) Yukarıda numaralandırılmış küplerin altına yüzey alanları yazılmıştır. Hangilerinin yüzey alanı hatalı yazılmıştır?
Cevap: A) ll ve lV

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları2) Kareli zeminde bir küpün açınımı verilmiştir. Verilen boyalı bölgenin çevresi 84 cm’dir. Buna göre açınım birleştirildiğinde oluşan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: D) 216

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kare prizma için doğrudur?
Cevap: B) 2

Tabanı kare olması ve yan yüzleri eşit olması doğrudur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki açınımlardan hangisi ya da hangileri birleştirildiğinde dikdörtgenler prizması oluşmaz?
Cevap: C) ll ve lll 

II. şekil karesel bölgedir. Bundan dolayı dikdörtgenler prizması oluşturamaz. 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 309 Cevapları MEB Yayınları

5) Yandaki kare prizma, kırmızı çizgilerle belirtilen yerlerden üç eş parçaya ayrılıyor ve üç adet küp elde ediliyor. Kare prizmanın yüksekliği 12 cm’dir. Buna göre elde edilen küplerden birinin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: A) 96

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları


6) Yandaki küpte Δ, ■, ● ve ★ sembolleri ile gösterilen kısımların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: A) Taban Yüz Köşe Ayrıt

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

Harflerle isimlendirilen dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) A > C > B

A → 6 x 5 = 30 cm²
         9 x 5 = 45 cm²
         6 x 9 = 54 cm²
2 x (30 + 45 + 54) = 258 cm²

B → 4 x 4 = 16 cm²
         4 x 7 = 28 cm²
         2 x 16 = 32 cm²
         4 x 28 = 112 cm²
32 + 112 = 144 cm²

C → 5 x 5 = 25 cm²
         25 x 6 = 150 cm²

A > C > B


8) Yanda iki eş kapağı olan dolabın kapaklarından birinin genişliği 40 cm’dir. Şekilde verilenlere göre dolabın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 37 800

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 308-309 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.