7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 189-193-194-198. Sayfa Cevapları Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Berkay Yayınları

Ferhat Bey, yarıçap uzunluğu 40 m olan çember biçimindeki koşu pistinin etrafında her gün çeyrek tur koşmaktadır. Ferhat Bey’in koştuğu mesafeyi bulmak için nasıl bir yol izlenebilir? Açıklayınız.
Cevap: Çemberin uzunluğu = 2πr formülü ile bulunur.
2 x 3 x 40 = 240 m olarak bulunur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Yandaki M merkezli, yarıçap uzunluğu 21 cm olan çemberde m(KMT) = 90° ise |KPT| kaç cm’dir (π’yi 22/7 alınız)?
Cevap: Çemberin uzunluğu = 2πr

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları


2. Yandaki O merkezli, çap uzunluğu 30 cm olan çemberde m(ACB) =120° ise |ACB| kaç cm’dir? (π’yi 3,14 alınız)?
Cevap: 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları


3. Yandaki halı saha çiziminde verilen ölçülere göre beyaz çizgilerin uzunlukları toplamı kaç cm’dir (π’yi 3 alınız.)? (Halı saha çiziminde verilen çemberlerden büyük olanının çapı 3 metre; küçük olan çemberlerin her birinin çapı 1 m’dir.)
Cevap:

(12+21).2 + (4+3).4 + (2.3.3)/2 + ((2.3.1)/2).2
46 + 28 + 9 + 6 = 109 m = 10 900 cm’dir.


4. Yandaki şekil, B ile D merkezli yarım çemberler ile E merkezli çeyrek çemberden oluşmuştur. Çeyrek ve yarım çemberlerin merkez noktaları doğrudaş,
|AB|=|BC|=|CF|=2|EF| ve |AE|= 35 cm olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç cm’dir (π’yi 3 alınız.)?
Cevap:

|EF|=|CD| =x      2x + 2x + 2x + x = 35    x = 5 cm
(23.10)/2 + (23.5)/2 + (23.5)/4 = 52,5 cm


5. Yandaki P merkezli çemberde m(APB)=100° ve |ACB| =15 cm ise çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir (π’’yi 3 alınız.)?
Cevap:

2 . 3 . r . 100/360 = 15
600r = 360 . 15
r = 9 cm’dir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Berkay Yayınları

Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

Limon, portakal ve greyfurtun yandaki gibi kesiti alındığında oluşan şekilleri inceleyiniz. Bir portakalın kesitini oluşturan her bir dilimin alanı nasıl hesaplanabilir? Açıklayınız.
Cevap: Portakalın her bir dilimi, çemberin yarısının alanının hesaplanmasıyla bulunur. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Berkay Yayınları

1. Verilen ölçülere göre pembe daire dilimlerinin alanlarını bulunuz (p’yi 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları


2. Daireler ile dairelerin alanlarını eşleştiriniz (p’yi 3 alınız.).
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları


3. Yarıçap uzunluğu 0,07 m olan yandaki O merkezli dairenin alanı kaç cm² dir (p’yi 22/7 alınız.)
Cevap: 22/7 . 49 = 154 cm²dir.


4. Merve Hanım, ölçüleri yanda verilen dikdörtgen biçimindeki bahçesinde bulunan eş çeyrek daire ve eş yarım daire biçimindeki pembe bölgelere gül dikmiştir. Kalan yeşil bölgelere çim eken Merve Hanım’ın, çim ektiği alan kaç m²dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 189-193-194-198. Cevapları Berkay Yayınları


5. Yandaki şekilde, O merkezli çeyrek dairenin içine BOA ikizkenar dik üçgeni yerleştirilmiştir. Çeyrek dairenin yarıçap uzunluğu 20 m olduğuna göre pembe bölgenin alanı kaç m²dir (p’yi 3,14 alınız.)?
Cevap:

((3 . 14 . 400)/4) – ((20 . 20)/2)
= 314 – 200 ) 114 m²dir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ancak bu cevap anahtarı sayesinde bazı zorlu soruları çözebildim. Özellikle, dairelerin alanlarını hesaplarken yardımcı oldu. Matematik konusunda pek bir yeteneğim olmasa da, bu kitapla birlikte daha fazla öğreniyorum ve bu beni mutlu ediyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.