7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları Beceri Temelli Sorular – 5

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıda yarıçapı 4 cm olan bir çember ve eş bölmelere ayrılmış 30 cm’lik bir cetvel verilmiştir. Bu çemberin A noktası cetvelin 5 cm’lik kısmı ile aynı hizaya getirilip çember sağa doğru 1 tam tur döndürülüyor.
Buna göre çemberin A noktası cetvelde hangi tam sayıya karşılık gelir? (π=3 alınız.)

Cevap: D) 29

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Bir duvar saatinin akrep ve yelkovan uzunlukları sırasıyla 4 ve 9 cm’dir. Bir saatlik süre boyunca yelkovanın taradığı alan ile akrebin taradığı alan arasındaki fark cm2 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (π=3 alınız.)
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

3.Eşkenar üçgen şeklindeki tarlanın C köşesine uzunluğu 6 m olan iple bir köpek bağlanmıştır. Tarlanın kenar uzunlukları 30 metreden fazla olduğuna göre köpeğin tarlanın etrafında dolaşabileceği alan en fazla kaç metrekaredir? (π=3 alınız.)
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Buna göre sileceğin temizleyebileceği alan en fazla kaç santimetrekaredir? (π=3 alınız.)
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları

5. Düzgün sekizgen ile kare biçimindeki kartonlar yukarıdaki gibi birer kenarları çakışacak ve üst üste gelmeyecek biçimde birleştirilmiştir.
Buna göre arada kalan bölgede oluşan düzgün çokgenin toplam köşegen sayısı kaçtır?

Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Camların yükseklikleri birbirine eşittir. Küçük camın alanı büyük camın alanının %80’ine eşit olduğuna göre büyük camın alt taban kenar uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Şekil 1’de verilen çevre uzunluğu 54 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa kenarı uzun kenarının 4/5 ’i kadardır. Karton Şekil 2’deki gibi enine paralel olarak kesilerek biri kare diğeri ise dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılıyor. Elde edilen dikdörtgen karton parçası dört kat olacak şekilde katlanarak bir kare elde ediliyor. Katlanan bu kare karton, Şekil 4’teki gibi diğer kare karton parçasının üzerine konularak karenin dışındaki kalan kısımlar boyanıyor. Buna göre boyanan kısmın alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları MEB Yayınları

Kakuro oyunu, kelimeler yerine 1’den 9’a kadar rakamların kullanıldığı bir bulmaca türüdür. Her boyutta kakuro olabilir. Köşegenlerin sağındaki sayı; sağındaki rakamların toplamını, altındaki sayı ise altındaki rakamların toplamını verir. Karelerin toplamı bağlı kutucuktaki sayıya eşit olmalı ve her rakam bir kez kullanılmalıdır. Bir toplamı oluşturan gruptaki rakamlar da farklı olmalıdır.
Cevap:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.