7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları Kazanım Kavrama Testi – 12

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

1. Bir ağıldaki hayvanların 2/5’i koyun, diğerleri ise keçidir. Bu ağılda 33 keçi olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır?
Cevap: B) 22 

2/5 → koyun ise
3/5 → keçidir
3/5 = 33 ise
33 ÷ 3 = 11
1/5 = 11 olur

2/5 = 2 . 11 = 22 koyun vardır. 


2. Oranları 2/5 olan iki sayıdan küçük olan sayı büyük sayıdan 24 eksik ise küçük sayı kaçtır?
Cevap: A) 16

2/5 ise diğer sayı
3/5 = 3k
3k = 24
  k = 8

küçük sayı 2/5  → 2 . 8 =16 olur


3. Aşağıdaki bulaşık deterjanlarından hangisinin fiyatı daha ekonomiktir?
Cevap: C) III

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. x/2 = y/5 = z/7 ve 2x + y + z = 48 olduğuna göre y kaçtır?
Cevap: D) 15

x → 2k
y → 5k
z → 7k
2x + y + z = 48 ise
2.2k + 5k + 7k = 48

4k + 5k + 7k = 48
16k = 48
    k = 3

y → 5k olduğuna göre
5 . 3 = 15 olur


5. a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 5 olduğunda b = 35 oluyorsa b = 21 olduğunda a kaçtır?
Cevap: B) 3

5/35 = a/21 
35a = 105
35a/35 = 105/35 
   a = 3 olur


6. Bir binanın boyasını üç işçi 12 günde yapabilmektedir. İşçi sayısı üç katına çıkarılırsa aynı iş kaç günde biter?
Cevap: A) 4 

3 işçi         12 gün
9 işçi         x gün
9x = 36
  x = 4 günde yaparlar


7. 120 bilyeyi 3, 8 ve 13 yaşlarındaki üç kardeş yaşları ile orantılı olacak şekilde paylaşmıştır. Buna göre en büyük kardeş kaç bilye almıştır?
Cevap: D) 65

120 ÷ (3 + 8 + 13) = 5
En büyük kardeş 13 yaşında olduğuna göre 13 . 5 = 65 bilye almıştır


8. Bir akvaryumda 12 balığa 15 gün yetecek kadar yem vardır. 5 gün sonra bu akvaryuma 18 balık daha konursa kalan yemler akvaryumdaki balıklara kaç gün yeter?
Cevap: A) 4

12 balık       15 gün – 5
30 balık      x gün
120 = 30x 
   4 = x

Ters orantı vardır.


9. 42 metre uzunluğundaki bir kütüğü üç eşit parçaya ayırmak için 20 dakika zaman harcayan bir marangoz, aynı kütüğü 7 eşit parçaya ayırmak için kaç dakika zaman harcar?
Cevap: C) 60 


10. Bir bisikletlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Buna göre orantı sabiti kaç olabilir?
Cevap: D) 20

Artışı bulmak için 4. saatte gittiği yolu bulmamız gerekir
3 saat       60 km yol
4 saat        x km yol
60 . 4 = 3x;
 240 = 3x
   80 = x
80 – 60 = 20 km olarak artmaktadır. 


11. x ile y ters orantılı iki çokluktur. x = 40 olduğunda y = 60’tır. Buna göre y = 100 olduğunda x kaçtır?
Cevap: A) 24 

x . y = k → k = 40 . 60 → 2400
x . y = 2400 → x . 100 = 2400 → x = 24 olur

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.