7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-153. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-153. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-146-147-153. Sayfa Cevapları Açıortay – İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Berkay Yayınları

Esra’nın çizdiği ışın, FDE açısını iki eş açıya böler mi? Oluşan açıları karşılaştırınız.
Cevap: Esra’nın çizdiği ışın, FDE açısını iki eş parçaya böler.


Etkinlik

Oluşan açıların ölçüleri eşit midir? Açıklayınız
Cevap:  Oluşan açıların ölçüleri eşit değildir. AC ve AB doğrularının eğimleri ve açıları birbirinden farklıdır. 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Kareli, noktalı ve izometrik kâğıtta verilen açıların açıortaylarını çiziniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-153. Cevapları Berkay Yayınları


2. Yandaki şekilde [RS, PRT’nın açıortayıdır. m(PRS) = X + 20° VE m(TRS) = 2x – 5° ise x kaç derecedir?
Cevap:  

2x – 5 = x + 20
x = 25°


3. Yandaki şekilde verilen ışınlardan hangisi KOL’nın açıortayı olabilir? Nedenini açıklayınız.
Cevap: OB ışını tam ortadan kestiği için açıortay olabilir. 


4. Pergel kullanarak aşağıdaki açıların açıortaylarını çiziniz.
Cevap: 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-153. Cevapları Berkay Yayınları


5. Yanda verilen şekildeki açıları açıölçerle ölçünüz. Şekildeki açılardan birinin açıortayı olan ışını belirleyiniz.
Cevap:

AOD’nin açıortayı → OC olur.
COB’nin açıortayı → OD olur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Berkay Yayınları

Bir coğrafi bölgeye veya bir alana ait kuş bakışı çizim, bölgeye gökyüzünden helikopter vb. bir araç yardımıyla bakılarak yapılır. Yanda bir mahalleye ait kuş bakışı çizim verilmiştir. Çizimdeki caddelerin oluşturduğu açıları belirleyerek özelliklerini açıklayınız
Cevap: Birbirine 4 dik açı verilmiştir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Yanda, m ile k doğruları ve bu doğruları kesen d doğrusu verilmiştir. Şekilde verilenlere göre m ile k doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz
Cevap: m ile k doğruları birbirine paraleldir. 66°lik açı ile 114°lik açıların toplamı 180° oluyorsa paralel olduğunu kanıtlar.


2. Yandaki şekilde u // v’dir. m(ABL) = 140°, m(BMO) =3x – 10° ve m(NMR) = y + 60° ise x + y toplamı kaç derecedir?
Cevap: 

3x – 10 = 140
x = 50 

3x – 10 = y + 60
140 = y + 60
y = 80

x + y = 130 °

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.