8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 218-219-221 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçişi Cevapları Sayfa 218, 219, 220, 221


Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçişi Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları


Soru: Bir ülkede farklı görüşte siyasi partilerin bulunması niçin gereklidir? Açıklayınız.


Cevap: Her vatandaşın kendi fikri ve düşüncesi vardır. Ülkede farklı siyasi partilerin olması yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca seçim ile istediğimiz kişiyi seçebileceğizdir.


Soru: Türkiye’de çok partili hayata geçişin toplumda demokratik kültürün yerleşmesine katkısını açıklayınız.


Cevap: Bence demokratik kültürün yerleşmesinde katkısı çoktur. Çünkü yeni fikirler meclise sunulmuş demokratik bir yolla temsil hakkı kazanmıştır. Toplumda eşitlik, adalet ortamı oluşmuştur.


Soru: Bir ülkede vatandaşların seçimlere katılım oranının yüksek olmasını demokrasi kültürü açısından açıklayınız.


Cevap: Halk artık yönetimde söz sahibi olup istedikleri kişiye oy vererek kendilerini yönetmesini sağlayabileceklerdir. Böylece hem adalet ortamı hem de eşitlik ortamı oluşmuş olacaktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları


Soru: Türk halkı Varlık Vergisine niçin tepki göstermiştir? Açıklayınız.


Cevap: Savaşa girilmediği halde savunma için çok gelir harcanmıştır. Bundan dolayı devlette bunu halktan almaya kalkışmıştır. Halkta buna tepki göstermiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları


Soru: 1-Nuri Demirağ’ı bir cümle ile anlatacak olsanız ne söylerdiniz? Yazınız.


Cevap: Herkese ilham olacak bir eğitimci ve siyasetçidir.


Soru: 2-Nuri Demirağ’ın Türk siyaseti ve demokrasisine katkısı ne olmuştur? Yazınız.


Cevap: Türkiye’nin çok partili hayata geçmesini başlatmıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kurtuluş Savaşı’nda başarı elde edildikten sonra Türk milleti yapmış olduğu bu milli mücadeleden dolayı ülkesini ve topraklarını korumuş ve düşmanlardan temizlenmiştir Kurtuluş Savaşı’nın baş ağrısından ve zaferinden sonra Cumhuriyet kurulmuştur daha sonra Türk milleti birçok ilke ve inkılapları sahip olmuştur bunların arasında seçme ve seçilme hakkı bir ülkede farklı kurulma Hakkı bulunmaktadır kadınlara seçme seçilme hakkı cumhuriyetten sonra verilmiştir Türk milletinin ilk partisi olarak bilinen Cumhuriyet Halk partisi daha sonra da çoklu partiye geçildikten sonra farklı partiler sayesinde ülke yönetilmiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.