8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 9-11 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 9


1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 9


Soru : 1. Fransız İhtilali hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Kısa Cevap : “Fransız İhtilali hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Fransız İhtilali’nin Bir ismi Fransız devrimidir. Fransa’da 1789’da başlayan ve 1799’da sona eren sosyal ve politik gelişmelere verilen isimdir.

Bu Etiler kısmen de olsa Napolyon ile devam ettirilmiştir. Bu ülkeler sonucu Fransa imparatorluğu devrilmiş yerine Fransa Cumhuriyeti kurulmuştur.

7 yıl süren Amerika bağımsızlık savaşı sonrasında Fransa yönetimi oldukça borçlanmış ve finansal durumu düzeltmek için ağır vergiler getirmişti. Tarımdaki üretim yetersizliği ve aydınlanma çağı ile beraber gelen değişiklik talepleri toplantılara sebep oldu.

Uzun süren ve büyük mücadelelerden sonra Fransa sömürgelerindeki klinik sisteme kaldırılmış, Fransız cumhuriyetçi takvimi kabul edilmiş, Fransa’daki Hristiyanlaşma süreci durdurulmuş ve yeni kurulan Cumhuriyet sınır güvenliği konusunda ciddi tedbirler alınmıştır.

Fransız ihtilali ile beraber feodal sisteme son verilmiş bir de özgürlüğü kavramı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar sadece Fransızları değil tüm insanlığı etkilemiştir. Cumhuriyetlerin ve demokrasinin yükselişe geçtiği çağ başlamış oldu.


Soru : 2. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemine ait bir anısını öğrenerek sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in çocukluk dönemine ait bir anısını öğrenerek sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk bir anısını şöyle anlatır;

Ortaokulda en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle ilgileniyordum. Yazılı sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki; “Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun!” O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Şemsi Paşa medresesinde beden eğitimi dersini çok severmiş. Günlerden bir gün beden eğitim dersinde koşu yarışması düzenlenmiş. İki tur sürecek yarışa önde başlayan Atatürk, ilk turu önde tamamlamış ve ikinci tura başlamış. Tam hızla koşarken yolun kenarında bir kuş yavrusu görmüş. Onun tehlikede olduğunu düşünüp, yarışı bırakmış ve onu eline alıp yürümeye başlamış. Bu sırada arkasından gelen öğrenci onu geçmiş. Birinci olan öğrenci Mustafa’nın neden birinci olamadığını öğretmenine anlatmış. Bunu öğrenen öğretmeni Atatürk’e birinciliği vermiş.


Soru : 3. Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda hangi kişilerin ve olayların rol oynamış olabileceği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda nu büyüten annesi, halası, öğretmenleri Birgül arkadaşları, okumuş olduğu şiir kitapları ve diğer kitaplar Birgül Fransız ihtilali ve o zamanlar insanların içinde uyanmış olan düşünce akımları etkili olmuş olabilir.

Çünkü insanlar yaşamış oldukları aileden ve yaşamış oldukları çevreden etkilenir hayatlarını ona göre kurarlar.


Soru : 4. Mustafa Kemal’in vatan ve millet sevgisini gösteren örnekler vermeye çalışınız.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in vatan ve millet sevgisini gösteren örnekler vermeye çalışınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk Bursa’ya geliyordu. Kalabalık bir halk topluluğu onu beklemekteydi. Kalabalığın içinden bir kadının Atatürk’e yaklaştığı görüldü. Zayıf kadın Ata’nın yolunu keserek titrek bir sesle: ” beni tanıdın mı oğul? Dedi. Ben sizin selanik’te komşunuzdum. Bir oğlum var Demir yollarına girmek istiyor. Siz onu alsınlar dediniz fakat müdür dinlemedi oğlum işe alınmadı Bir kere de siz söyleseniz “dedi.
– Oğlunu almadılar mı? dedi. Ben salık verdiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş… Çok iyi yapmışlar… İşte Cumhuriyet böyle anlaşılacak…
Kadın kalabalığın içinde kaybolmuştu. Ve Atatürk adeta kendinden geçercesine dolu bir sesle:
– İşte Cumhuriyetten beklediğimiz sonuç… diyordu.

…Atatürk’e bir yabancı gazetede (sokak çocuğu ve zalim) diye yazılar yazmıştı.
– Bana sokak çocuğu diye yazmış… Ben pek küçük yaşta yatılı bir öğrenci olarak okullara girmedim. İdadi’den Harp Okulu’na, oradan da orduya hizmete gittim. Sorarım sizlere, benim sokakta oynamaya vaktim mi vardı? Bana (zalim) diyormuş… Ben eğer bu vatana ihanet eden birkaç adamı mahkemeye vererek, kanun çerçevesinde bu adamlar cezalarını buldularsa, benim onlara karşı sevgimden ziyade, Türk milletine sevgim daha büyüktür… Bu nedenle Türk milletine onların zararlı vücutlarını feda ettim…” demişlerdir.

atanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
Vatan sevgisi, ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.
Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı.
Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.
Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir vatandır.
Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Yansımaları Cevapları Sayfa 9, 10, 11


Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Yansımaları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 11


Soru : Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazınız.


Cevap: “Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini kısaca yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Sanayi İnkılabı’nın Olumlu Etkileri :

 • Tarımda teknolojik ürünlerin kullanılması
 • İnsan ve hayvan gücü yerine makinelerin kullanılmaya başlanması
 • Üretim maliyetinin azalması
 • Hayat şartlarının iyileşmesi
 • Ulaşımı kolaylaşması ile uzak yerlerden ham madde ihtiyacı karşılanabildi ve ticaret daha çok gelişti

Fransız İhtilali’nin Olumlu Etkileri :

 • Azınlıklara haklar tanınmıştır
 • Hürriyet kavramları konuşulmaya başlandı
 • Kanuni esası yayınlandı
 • Meşrutiyet dönemi yaşandı

Sanayi İnkılabı’nın Olumsuz Etkileri :

 • Sen öyle yaşayan ülkeler hammadde ihtiyaçları için fakir ülkelerden ve  dağılma döneminde olan Osmanlı’dan sömürgecilik arayışına girdi
 • Ülkeler ekonomik faaliyetlerine göre sınıflandırılmaya başlandı

Fransız İhtilali’nin Olumsuz Etkileri :

 • Saltanat anarşist bir düzenle yıkılmak istendi
 • Çok uluslu olan Osmanlı ‘da milliyetçilik akımı tehdit oldu
 • Hürriyet propagandaları haddini aşarak suikastlerin yaşanmasına neden oldu
 • İç isyanlar arttı ve devlet parçalanmaya başlandı

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Ödevlerinizi de zorlanıyorsanız ödevlerinize bir yardımcı arıyorsanız ödevlerinizi doğru bir şekilde kavrayarak öğrenmek istiyorsanız ve ödevlerinizi de birçok konuyu hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız muhakkak bu sayfayı ziyaret ederek abone olun çünkü bu sayfadaki bilgi ve cevaplar sayesinde birçok ödevinizi hemen anlayacaksınız aklınıza takılan bir ödev olduğu zaman buraya bakarak bulabileceksiniz ödevlerinizdeki birçok konuyu hızlı bir şekilde kavrayarak öğrenebileceksiniz derslerinizde yazılılarınızla performans ödevlerinizde ve araştırarak öğrenmek istediğiniz tüm eğitici ve güzel bilgileri yorum sayfa sesli araştırarak hızlı kolay pratik bir şekilde bulabileceğinizi söyleyebilirim.

 2. 8 sınıf inkılap tarihi ders kitabımızda ilk geçtiğimiz konu olan 1 ünite hakkındaki tüm ödevlerimizi ve tüm konuları güzel bir şekilde işledikten sonra üniteye hazırlık olan bu dersimizde ünite değerlendirme sorularını işleyerek öğrenmiş olduğumuz tüm konuları güzel bir şekilde tekrar ettiklerimi çok uzun bilgi ve cevaplarla konu tekrarı yaptık biz ders sayesinde öğrenmiş olduğum ödevlerimi tekrar edebiliyorum ödevlerimde birçok bilgiyi bulabiliyorum ödevlerimde çok başarılı birçok konuyu defterime geçirebiliyorum ve sizler sayesinde araştırmak istedim ve edinmek istediğiniz tüm bilgileri güzel bir şekilde öğrenerek derslerinde başarılı bir öğrenci olabiliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.