8. Sınıf Matematik

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ondalık Gösterimlerin Çözümlenmesi konusunun bulunduğu 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 28-29 Sayfa Cevapları Ondalık Gösterimlerin Çözümlenmesi

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

Yandaki ürünlerin fiyat etiketlerindeki rakamların basamak değerlerini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap:

74,50 = 7 . 10¹ (onlar basamağı) + 4 . 10° (Birler basamağı) + 5 . 10-¹ (Onda birler basamağı) + 0 . 10-² (Yüzde birler basamağı)
58,75 = 5 . 10¹ (onlar basamağı) + 8 . 10° (Birler basamağı) + 7 . 10-¹ (Onda birler basamağı) + 5 . 10-² (Yüzde birler basamağı)


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 1

Aşağıda verilen ondalık ifadeleri 10’un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 2

Aşağıda çözümlemesi verilen ondalık ifadeleri yanlarına yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 3

Bir hidrojen atomunun kütlesi 1,00794 g/mol’dür. Bu hidrojen atomunun kütlesini 10’un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.
Cevap: 1,00794 = 1 . 10° + 7 . 10⁻³ + 9 . 10⁻⁴ + 4 . 10⁻⁵


Araştıralım Düşünelim

2’nin kuvvetleri Bilişim Teknolojisi’nde nerede kullanılmaktadır? Araştıralım, düşünelim
Cevap: Bilgisayar programcılığında kullanılır.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 30-31 Sayfa Cevapları Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

1938 yılında Amerika’da yaşayan 9 yaşındaki Milton Sirotta (Miltın Sirotta) adındaki çocuk, 100 sıfırlık bir sayıyı Googol olarak adlandırmıştır. Matematikçi olan dayısı Edward Kasner (Edvırd Kasner), bu sayıyı “Matematik ve Hayal Gücü” adlı kitabında kullanmıştır.
Bu bilgiler ışığında, 815 Googol sayısını, 10’un kuvvetlerinden yararlanarak nasıl gösterebileceğimizi düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: 8 . 10² + 1 . 10¹ + 5 . 10°


Sıra Sizde 1

Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini noktalı yerlere yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini kutucuklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28-29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Araştıralım Düşünelim

Hayatımızda var olan, çok büyük ve çok küçük sayılarla ifade edilebilen ölçümleri ve bilgileri araştıralım, düşünelim.
Cevap:  Kilometre, litre, ışık yılı büyük ölçümlerdir. Milimetre, santimetre, mililitre küçük ölçümlerdir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu sayfadaki matematik sorularını çözerken bazı ondalık ifadeler beni zorladı. Özellikle büyük sayıları ondalık gösterimlerle nasıl ifade edeceğimi düşünüyordum. Ama cevap anahtarındaki örnekler ve açıklamalar sayesinde daha iyi anladım.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.