8. Sınıf Matematik

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri konusunun bulunduğu 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36-43-44-45-46 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

8.Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 36-43-44 Sayfa Cevapları Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Berkay Yayınları

 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 149 675 000 km’dir. Bir uzay aracı, Dünya ile
Güneş arasındaki mesafenin 103 te 1’ini gittiğinde kaç km’lik mesafe katetmiş olur?
Uzay aracının katettiği mesafe hesaplanırken nasıl bir yol izlenebilir? Nedenini açıklayınız.
Cevap:  1/10³ şeklinde ifade ederiz. Bunun açılımı da 1/1000 olur.


Etkinlik

• Her gruptan bir öğrenci, tabanları aynı ve kuvvetleri (üsleri) pozitif tam sayı olan iki farklı üslü ifadeyi bir kâğıda yazarken gruptaki diğer öğrenci, üslü ifadeleri çarpma işlemi şeklinde yazsın.
• Üslü ifadeleri öncelikle tekrarlı çarpımlar şeklinde yazıp çarpalım ve sonucu üslü ifade şeklinde yazalım. Çarpma işlemindeki çarpanlar ve çarpımın tabanlarını karşılaştırınız
Cevap:

7² . 7³ =
49 . 343 = 16 807

7² . 7³ = 7²+³ = 16 807

Çarpma işlemindeki çarpanların kuvvetleri ile çarpımın kuvveti arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirlediğiniz ilişkiyi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıp çarpılmıştır. 

• Şimdi de ilk olarak belirlediğimiz iki üslü ifadeyi bölme işlemi şeklinde yazalım.
• Üslü ifadeleri tekrarlı çarpımlar şeklinde yazıp birbirine bölelim ve sonucu üslü ifade şeklinde yazalım.
Bölme işlemindeki üslü ifadeler ile sonucun tabanlarını karşılaştırınız
Cevap:

7³ ÷ 7² = 7
7³ ÷ 7² → 7³-² = 7 

Bölme işlemindeki üslü ifadelerin kuvvetleri ile sonucun kuvveti arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Belirlediğiniz ilişkiyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Tabanları aynı olduğu için üsler birbirinden çıkarılır. 

Belirlediğiniz ilişkilerden yararlanarak tabanları aynı olan üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili birer kural geliştiriniz
Cevap: Tabanları aynı olan ifadelerde çarpma işleminde üsler toplanırken, bölme işleminde üsler çıkarılır. 


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki işlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz. Açıkta kalan sonucu yuvarlak içine alınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Berkay Yayınları

3. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


4. (27 . 3-⁸)/9² = Δ□ eşitliğinde Δ yerine 3 sayısı yazılırsa □ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


5. Δ = (-4)³ değeri için (Δ-¹ . Δ³)/Δ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


6. Yukarıdaki sayı örüntüsünde verilen pembe ile sarı kutucuklara yazılması gereken sayıların oranı kaçtır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Yandaki tabloda, üslü sayılarla bazı işlemler belirtilmiştir. İşlemlerin sonuçlarını, tablodaki uygun bölgelere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


8. 3-⁸ = 1/3Δ ise Δ yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap:  3-⁸ = 3⁸/1 = 1/3⁸ olur. 


9. [(5¹⁰⁸)-⁷]⁰ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: Üslü ifade 0 olduğu için işlemin sonucu 1 olur. 


10. Yandaki PRST karesinin kenar uzunluğu 3⁷ cm’dir. Buna göre alanı kaç cm²dir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

8.Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 45-46 Sayfa Cevapları Sayıların Ondalık Gösterimlerini Çözümleme

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Berkay Yayınları

Öğretmeni, Nisa’dan tahtaya yazdığı ondalık gösterimi çözümlemesini istedi. Nisa, ondalık gösterimi çözümlerken üslü sayıları kullanmak isterse nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız.
Cevap: 126/100 şeklinde yazılır.

0,126 = 1 . 1/10 + 2 . 1/100 + 6 . 1/1000
0,126 = 1 . 10-¹ + 2. 10-² + 6 . 10-³


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz
Cevap:

a. 0,146
→ 1 . 1/10 + 4 . 1/100 + 6 . 1/1000
→ 1 . 10-¹ + 4 . 10-² + 6 . 10-³

b. 1,61
→ 1 . 1 + 6 . 1/10 + 1 . 1/100
→ 1 . 10⁰ + 6 . 10-¹ + 1 . 10-²

c. 4,6
→ 4. 1 + 6 . 1/10
→ 4 . 10⁰ + 6 . 10-¹

ç. 32,04
→ 3 . 10 + 2 . 1 + 0 . 1/10 + 4 . 1/100
→ 3 . 10¹ + 2 . 10⁰ + 0 . 10-¹ + 4 . 10-²

d. 63,4
→ 6. 10 + 3 . 1 + 4 . 1/10
→ 6 . 10¹ + 3 . 10⁰ + 4 . 10-¹

e. 26,248
→ 2 . 10 + 6 . 1 + 2 . 1/10 + 4 . 1/100 + 8 . 1/1000
→ 2 . 10¹ + 6 . 10⁰ + 2 . 10-¹ + 4 . 10-² + 8 . 100-³

 f. 6,003
→ 6 . 1 + 0 . 1/10 + 0 . 1/100 + 3 . 1/1000
→ 6 . 10⁰ + 3 . 10-³

g. 2,026
→ 2 . 1 + 0 . 1/10 + 2 . 1/100 + 6 . 1/1000
→ 2 . 10⁰ + 2 . 10-² + 6 . 10-³


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

2. Yandaki kutucuklarda verilen ondalık gösterimlere göre aşağıda istenenleri yapınız.

a. B kutucuğundaki ondalık gösterimi verilen sayıyı çözümleyiniz
Cevap:  

B → 0,061 = 6 . 1/100 + 1 . 1/1000
         0,061 = 6 . 10-² + 1 . 10-³

b. A ile F kutucuklarındaki ondalık gösterimi verilen sayıların toplamını çözümleyiniz
Cevap:  

A → 14,26
F → 21,1 
14,26 + 21,1 = 35,36
35,36 = 3 . 10 + 5 . 1 + 3 . 1/10 + 6 . 1/100 
35,36 = 3 . 10¹ + 5 . 10⁰ + 3 . 10-¹ + 6 . 10-²

c. C ile D kutucuklarındaki ondalık gösterimi verilen sayıların farkını çözümleyiniz.
Cevap:  

C → 6,248
D → 3,04
6,248 – 3,04 = 3,208

3,208 = 3 . 1 + 2 . 1/10 + 0 . 1/100 + 8 . 1/1000
3,208 = 3 . 10⁰ + 2 . 10-¹ + 8 . 10-³

ç. E kutucuğundaki ondalık gösterim verilen sayı çözümlendiğinde 10-³ ile hangi rakamın çarpılacağını bulunuz.
Cevap: 8 sayısı 10-³ ile çarpılır. 

59,008 = 5 . 10 + 9 . 1 + 8 . 1/1000
59,008 = 5 . 10¹ + 9 . 10⁰ + 8 . 10-³


3. Çözümlemesi verilen sayıya göre Δ ve ■ yerine hangi sayılar yazılmalıdır?
Cevap:  

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


4. Aşağıda çözümlenmiş hâlleri verilen ondalık gösterimleri noktalı yerlere yazınız
Cevap:  

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İlk başta, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi 103’te 1’i gittikten sonra ne kadar yol kat ettiğini hesaplarken, üslü sayıları kullanmam gerektiğini anlamadım. Neyse ki, öğretmenimiz bize üslü ifadeleri öğretti ve bu, işleri çok daha basit hale getirdi.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.