Eğitici Yazılar

El kiri deyiminin anlamı

TDK Sözlüğü El kiri deyiminin anlamı bağlığının sözlük anlamını kısaca ele alacağız.


Deyiminin Anlamı : El kiri deyimi elde kalmayan, değersiz, geçici şey, para anlamında kullanılmaktadır.


El kiri deyiminin anlamı ile ilgili cümleler


  1. Elindeki şey el kiri bir şeydi.
  2. Ondaki bütün paralar el kiriydi.
  3. El kiri şeylerin değerli olduğunu düşünerek saklıyordu.
  4. Takas yaparken her zaman el kiri şeyleri kullanırdı.
  5. El kiri şeyler kullanması müşterileri hiç memnun etmezdi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Öncelikle, deyimin günlük hayatta nasıl kullanıldığını ve neden bu ifadenin tercih edildiğini daha ayrıntılı bir şekilde açıklayabiliriz. Örneğin, insanların el kiri olarak gördüğü şeylerin, aslında başkaları için çok değerli olabileceğine dikkat çekebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.