Ders Notları

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumu nasıl olmuştur? Açıklayınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumu nasıl olmuştur? Açıklayınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
2. Dünya Harbi, bizim harbimiz değildir anlayışı ile hareket etmiştir. Türkiye savaşın başından itibaren silahlı tarafsızlık ilan etti.
1943 Kahire Konferansı ile müttefikler Türkiye’yi savaşa davet etmiş, silahsızlık sebebiyle savaşa katılmak istenmemiştir. 25 Şubat 1945’de Türkiye 2. dünya savaşına dahil olmuştur. Bu durum Almanya’ya harp ilanıdır. Müttefikler ile Almanya’ya karşı ittifak kurulmuştur. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türkiye Cumhuriyeti devleti ikinci Dünya Savaşı’nda katılmayı düşünmemesi ve silahsız lık sebebiyle bu savaşa katıl mamayı tercih etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ikinci Dünya savaşı’na katılmak istememiştir. Zaten Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilgiye uğraması ve ittifak devletlerini yenilgiye uğradıktan sonra Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı ve çeşitli sıkıntılara düşmesi devletimizi ve Anadolu’yu zor duruma sokma ve ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir. I Dünya Savaşı’nda savaşa girmeyen Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman savaşı kabul etmemiş ve savaşa giren tarafta olmamıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.