2. Sınıf Türkçe

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Türkçe Ders Kitabı 178-179-180 Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

NELER ÖĞRENDİK?

B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. İhtiyar adam, çocuklarından ne yapmalarını istemiş?
Cevap: Birbirine bağlanmış birkaç daldan oluşan demeti kırmalarını istemiş.

2. İhtiyar adam, dallardan oluşan demeti nasıl kırmış?
Cevap: İhtiyar adam, dalları demetten birer birer ayırmış ve hepsini teker teker kırmış.

3. İhtiyar adamın çocuklarına öğüdü neymiş?
Cevap: Çocuklarının birlik ve beraberlik içinde olmalarını, bu sayede kimsenin onları incitemeyeceğini söylemiştir.


C. Gruplardaki kelimelerin oluşturduğu atasözlerini yazınız.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Ç. Aşağıdaki açıklamaları uygun noktalama işaretlerinin adlarıyla eşleştiriniz.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Kim tarafından söylendiği bellidir.
2. Öğüt verici niteliktedir.
3. Herkes tarafından aynı şekilde söylenir, kelimeleri değiştirilemez.

1. Ahmet’in, atasözlerimizle ilgili açıklamalarından hangisi
yanlıştır?
Cevap: A) 1

2. Hangi seçenekteki kelimeler zıt anlamlı değildir?
Cevap: A) gerekli – lüzumlu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.