3. Sınıf Matematik

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Üç Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17


Üç Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları


ÇALIŞALIM


1- Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.


 1. 100 : Yüz
 2. 119: Yüz on dokuz
 3. 109 : Yüz dokuz
 4. 86 : Seksen altı
 5. 310 : Üç Yüz On
 6. 402 : Dört Yüz İki
 7. 503 : Beş Yüz Üç
 8. 64 : Atmış Dört
 9. 708 : Yedi Yüz Sekiz
 10. 866 : Sekiz Yüz Atmış Altı

2 – Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.


 • Üç yüz doksan beş :  395
 • Kırk iki :  42
 • Yüz yetmiş sekiz :  978
 • İki yüz dört : 204
 • Altı yüz dört :  604
 • Dokuz yüz doksan : 990
 • İki yüz dokuz : 209
 • Altmış : 60
 • Dört yüz kırk dört : 444
 • Sekiz yüz :  800

3 – Bloklarla modellenmiş sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları


4- Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi abaküs üzerinde gösteriniz.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları


6- Aşağıdaki verilenlere göre sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları


8- Beren, Yağız, Cem ve Alya’nın okul numaraları; basamaklarına göre aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre okul numaralarını tabloya yazınız.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

9- Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıları oluşturunuz.


4, 1, 8 Sayıları


a) En büyük üç basamaklı sayı: 841
b) En küçük üç basamaklı sayı: 148


9, 3, 5 Sayıları


a) En büyük üç basamaklı sayı: 953
b) En küçük üç basamaklı sayı: 359


İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 3 sınıf matematik ders kitabımızda yukarıdaki ödevimizde 3 basamaklı doğal sayıların yazılışlarını üç basamaklı doğal sayının okunuşlarını öğrendik sizler de 3 basamaklı doğal sayıları neler olduğunu öğrendikten sonra ve örnekler verdikten sonra güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.