4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 28-29 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi İnsan Olmanın Sorumluluğu Cevapları Sayfa 28, 29


İnsan Olmanın Sorumluluğu Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 28 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


Soru : Dünya Mirası Listesi’ne giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bu listeye
alınış sebebi ne olabilir? Tartışınız.


Cevap : Dünya Mirası Listesi’ne giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bu listeye alınış sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Anadolu kadim imparatorlukların, krallıkların, efsanelerin yaşadığı tarihin başladığı yerdir. Kültürel eserler yüzyıllar boyunca varlığını koruyarak günümüze kadar bozulmadan gelmiştir.

Bundan sonraki dönemlere bu mirasımızın eskitmeden, yıpranmadan, özelliklerini kaybetmeden yaşaması gelecek nesillere kalması için dünya miras listesine girmeleri önemlidir.

Bu eşsiz güzelliklerin gelecek nesillere kalması için dünya miras listesine girmesi gerekir.


Soru : İnsan olmanın sorumlulukları nelerdir?


Cevap : İnsan olmanın sorumlulukları nelerdir?

İnsanın en büyük özelliği akıllı olmasıdır ki buda birçok sorumluluğu beraberinde getirir. İnsanlar bu sorumlulukları yerine getirdikçe , insan olma sorumluluğunu elde etmiş olurlar. Bu sorumluluklar yaşamış olduğu yerde hem kendine , hem çevresine, hem doğaya ve bütün canlı cansız varlıklara karşıdır. İnsan anlayışlı olma, empati kurma, merhamet, sevgi, dürüstlük , hakkı gözetme, bütün canlılara karşı merhametli olma, kötü huylardan uzak durma gibi her insana lazım olan huylardır.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 29 Cevapları


Değerlendirme Çalışmaları


Soru : Aşağıdaki tabloyu kendi hayatınızdan ve yakın çevrenizden örnek olaylar ile doldurunuz.


Kendime karşı sorumluluklarım

Örnek Olay: Ders çalışmak ve odamı toplamak

Arkadaşlarıma ve diğer insanlara karşı sorumluluklarım

Örnek Olay: Arkadaşlarıma ve diğer insanlara saygılı davranmak

Hayvanlara karşı sorumluluklarım

Örnek Olay: Hayvanlara yardım etmek ve iyi bir şekilde davranmak

Çevreye kaşı sorumluluklarım

Örnek Olay: Çevreyi temiz tutmak, kirletmemek ve korumak

İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarım

Örnek Olay: Korumak, zarar vermemek ve tanıtmak


Sonraki Konuya Hazırlık


Soru : “Sevgi Evleri” ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap : “Sevgi Evleri” ile ilgili araştırma yapınız.

Ailesi olmayan kimsesiz, terk edilmiş çocuklar gelecekte bozuk bir düzende yaşadıkları için iyi bir ebeveyn olamaz topluma verimli bir birey olarak yetişemez.

Bunu engellemek için devlet bu çocuklar henüz küçükken sevgiye muhtaç oldukları bu dönemde çocuklara sahip çıkarak psikolojik ve fiziksel gelişmelerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için gerekli koşulları oluşturarak. Devlete iyi birer vatandaş olmaları için sevgi evlerinde bu çocukları büyütürler.


Soru : Eğitim hakkının nasıl kullanıldığını araştırınız.


Cevap : Eğitim hakkının nasıl kullanıldığını araştırınız.

İnsanlar doğuştan haklara sahiptirler bu hakları sayacak olursak,

  • Barınma hakkı
  • Sağlıklı yaşam hakkı
  • Korunma hakkı
  • Güvenli bir ortam hakkı

Eğitim hakkını başlıca haklar içerisinde sayabiliriz. Ülkemizde eğitim hakkı devlet tarafından on iki yıl ücretsiz ve zorunlu olarak verilmektedir. Yani 4+4+4  şeklindeki bu sistemde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri tamamen verilir.

Bunun amacı çocuk hakları sözleşmesine göre tüm çocukların eğitim hakkı içerisinde fırsat eşitliği temeline dayanmaktadır. Ülkemizde orta öğretim genel ve mesleki olmak üzere çeşitli biçimlerde tüm çocuklara açık durumdadır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Günümüzde var olan eğitim haklarımızı arasında 4 artı 4 artı 4 olarak ifade edilen eğitim sistemi çocuklarımızın ilkokul ortaokul ve lise zorunlu kılınması olarak eğitim hakkı ifade edilmesi gerekmektedir bu eğitim hakkı gelecek için en iyi etkin bir vatandaş olmasını sağlayan gerekli bilgileri vatandaşa yani Çocuklara öğrencileri aktarılmasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesidir İşte bu nedenle bu eğitim sürecini tamamlayan bir kişi gelecekte ne yapması gerektiği hakkında çeşitli bilgilere sahip olacak ve toplumun ve devletin yükselmesi için gerekli proje ve adımları atacağız ondan dolayı ülkemizin yararına olabilecek bir eğitim sistemi olarak ifade edilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.