4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 40, 41, 42, 43


Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 40 Cevapları


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
 2. ( Doğru ) Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
 3. ( Yanlış ) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
 4. ( Yanlış ) Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
 5. ( Doğru ) İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
 6. ( Doğru ) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlâl edilmesidir.
 7. ( Yanlış )  Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
 8. ( Doğru ) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
 9. ( Doğru ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
 10. ( Doğru ) Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.
 11. ( Doğru ) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
 12. ( Doğru ) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.


 1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda yasal yollara başvurulmalıdır.
 2. Düşüncelerimi özgürce ifade etme hakkım vardır.
 3. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme sorumluluğum vardır.
 4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma sorumluluğum vardır.
 5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak yaşamın temelidir.
 6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığınızda Kamu Denetciliği Kurumuna başvurabilirsiniz.
 7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun fikirlerini söyleme hakkı vardır.
 8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp
  yetkililere bildirmek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarındandır.

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 41 Cevapları


C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?


A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak
C) Saygı duymak
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


2. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?


A) Kavga etmek
B) Anlaşma sağlamak
C) Yasal yollara başvurmak
D) İnsan hakları kuruluna başvurmak


3. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?


A) Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
B) Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak
C) İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
D) Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak


4. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?


A) Okul meclisleri
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hastaneler
D) İl ve ilçe insan hakları kurulları


5. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?


A) Güven
B) Mutluluk
C) Değersizlik
D) Sevinç


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 42 Cevapları


D. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları


E- Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.


1. Özgürlüğün sınırları var mıdır? Açıklayınız.


Cevap : Özgürlüğün sınırları var mıdır? Açıklayınız.

Özgürlük insandan insana farklı anlayışlar içerebilir. Uçsuz bucaksız olabilir. Özgürce koşmak, özgürce çalışmak, özgürce gezmek, özgürce konuşmak, özgürce haklarını savunmak, özgürce düşüncelerini iletebilmek, özgürce gülebilmek bunların hepsi  insanların özgürlük sayesinde elde edebilecekleri haklarıdır.

Her  insanın hakkı olduğunu düşünecek olursak birilerinin özgürlüğünün başladığı noktada birilerinin özgürlüğü kısıtlanıyor demektir. Bundan da şu sonucu çıkarırız.

Özgürlük sınırları vardır. Özgürüz diye başkalarının haklarını çiğneyemeyiz. Bir toplum içerisinde yaşıyoruz gece geç saatte özgürüm diyerek yan komşumuz rahatsız edecek şekilde yüksek sesli müzik dinleyemez. Sizin bu özgürlüğünüz diğer insanın haklarını yok saymak anlamına gelir.


2. Fikirlerinize saygı duyulmadığında neler hissedersiniz? Açıklayınız.


Cevap : Fikirlerinize saygı duyulmadığında neler hissedersiniz? Açıklayınız.

İnsanları var eden fikirlerdir. Fikirlerini özgürce ifade etmek insanın doğumundan kaynaklanan bir insan hakkıdır.

İnsanlar fikirlerini toplumlar içerisinde veya yaşadıkları çevre içerisinde diledikleri gibi özgürce söyleme haklarına sahiptirler. Biz fikirlerimizi söylediğimiz zaman çevremizdeki insanlar bize saygı duymalı konuşma hakkı vermeli bizde aynı fikir olmasa da nezaketen bir fikrimizi dinlemeye vakit ayırmalıdır. Fikirlerinizi saygı duyulmadığında hissettiğiniz zaman :

 • Kendinizi adaletsizliğe uğramış gibi hisseder.
 • Haksızlığa uğradığınız düşünür.
 • Değersiz gibi hisseder.
 • Fikirlerinize değer verilmemesi sizinde insanlara değer vermemezse sebep olur.
 • Fikirlere değer vermek insanlara değer vermektir.

3. “Hak ve özgürlüklerimizi başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak kullanırız.” ifadesini yazarak açıklayınız.


Cevap : “Hak ve özgürlüklerimizi başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak kullanırız.” ifadesini yazarak açıklayınız.

İnsan doğuşundan itibaren özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Bu insanın en tabii hakkıdır. İnsanlar hak ve özgürlüklerini yaşarken başka insanların hak ve özgürlüklerin ede saygı duymak durumundadır.

Çünkü kendisi insanların hak ve özgürlüklerine saygı duymasa karşımıza çıkan başka biriside sizin hak ve özgürlüklerin sizin yok sayar, sizi bu hak ve özgürlüklerden mahrum bırakır. Bunun için tüm insanlar kendi hak ve özgürlüklerini kullanabilmek için başka insanların hak ve özgürlüklerini suistimal etmemelidir.


4. Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.


Cevap : Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.

Bir öğrencinin eğitim hayatını güzel bir şekilde geçirebilmesi için birçok kural koyulmuştur. Bu kuralların yapılması gerekliliğine de sorumluluk diyebiliriz. Okulun düzeninin sağlanması için okul içerisinde bir çok kural vardır. Bu kurallara uymalıyız.

 • Öğretmenler odasına kapıyı çalmadan girmemek.
 • Ödevlerimizi zamanında ve güzel bir şekilde yapmak.
 • Okulda yapılacak olan etkinliklere eğer zorunlu denildiyse katılmak.
 • Öğretmenlerimize ve büyüklerimize saygılı olmak, sözlerini kesmemek.
 • Ders zamanında vaktinde derste olmaya özen göstermek.

5. Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir? Yazınız.


Cevap : Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir? Yazınız.

Cumhuriyet sisteminde hükmet başkan ve parlamenterlerden oluşan bir geçici süreliğine seçilmiş kadro devleti yönetir. Oligarşi veya monarşi gibi tek bir kişi yönetmez.

Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen cumhuriyet insanların en özgür haklarını kullanabildikleri yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminin değerleri

 1. Seçme ve seçilme hakkı halka aittir.
 2. Hukuk üstünlüğü bulunur.
 3. Halk kanunlar önünde eşittir.
 4. Fikir hürriyeti bulunur.
 5. Sosyal devlet yapısı bulunur.

Sonraki Konuya Hazırlık


Aile büyüklerinizden yardım alarak boyunuzu ve kilonuzu öğreniniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Özgürlük insanlar tarafından istediklerine yapabilme ve düşüncelerini paylaşabilme konusu olarak ifade edilmektedir ancak insanlar anayasal çerçevesinde özgürlükleri sınırsız olmasına rağmen diğer insanların hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması durumunda bu özgürlükleri sona ermektedir Çünkü bir insan başkasını zarar vermeyecek şekilde istediği davranışlarda bulunabilir ancak başkasının davranışlarına ve özel hayatına müdahale ettiği durumda bu özgürlüğü cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve bu özgürlüklerin de sonucunda başkasına zarar vermesi sonucunda cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.