4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59


3. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 56 Cevapları


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Adalet,insani değerlerden biridir.
 2. ( Yanlış ) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
 3. ( Doğru ) Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.
 4. ( Yanlış ) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
 5. ( Doğru ) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
 6. ( Doğru ) Yasaların önünde herkes eşittir.
 7. ( Yanlış ) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
 8. ( Doğru ) Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
 9. ( Doğru ) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
 10. ( Yanlış ) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.


 1. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapılamaz.
 2. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden farklılık gösteririz.
 3. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit haklara sahiptir.
 4. Eşitlik adaletin en önemli ölçütlerinden biridir.
 5. Yasa ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.
 6. Birbirimizin farklı özelliklerine saygı göstermeliyiz.
 7. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda güven duygusu artar.
 8. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar engellenir.

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Cevapları


C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?


A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke


2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir.

Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?


A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
C) İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır.
D) İnsanlar arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir.


3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?


A) Tercihleri
B) Düşünüyor olması
C) Duyguları
D) Fikirleri


4. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?


A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?


A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 58 Cevapları


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.


1. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?


Cevap : Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Adaletin olmadığı bir toplumda insanların birbiriyle çatışması birbirine karşı sevgi ve saygısını olmadığı sürekli olarak ben haklıyım düşüncesine sahip olan ve güçlü nün sürekli olarak zayıfın ezdiği bir sorunlar silsilesi ortaya çıktığını ifade edebiliriz.

İşte bu nedenle toplumun iyi bir şekilde idare edilmesi ve toplum mekanizmasını ilerleyebilmesi amacıyla adaletli ve anayasal düzende herkesin eşit bir şekilde yargılandığı bir düzene sahip olarak toplumun düzeninin sağlanması büyük önem ifade etmektedir.


2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.


Cevap : Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.

Adalet : Vatandaşların hukuk çerçevesinde insanların haklarını gözetmeyen ve yerine getirmeye doğruluk ifadesine Adalet denir.

Eşitlik : Yasalar karşısında insanların toplumsal hak ve özgürlükleri bakımından yurttaşlar arasında din dil ırk mezhep ve ekonomik gibi birçok konu fark etmeden hiçbir ayrım bulunmaması durumuna eşitlik denir.


3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.


Cevap : Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.

Toplumun içerisinde insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için eşitliğin yasalarla güvence altına alınması çok büyük bir önem ifade etmektedir.

Çünkü insan haklarının insan özgürlüklerinin anayasal düzlemde belirlenmesi ve diğer kişiler tarafından zarar görmesini engellenmesi sonucunda eşitlik kavramı doğacak ve bu sayıda insanlar rahat ve mutlu bir şekilde belli çizgiler çerçevesinde Özgür olacaktır.

Sonuç olarak insanların eşit bir şekilde özgürce vatanında yaşayabilmesi için nayasal çerçevede haklarının belirlenmesi ve bu hakları ihlal edilen cezai yaptırım uygulanması İnsanları mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmesini sağlayacaktır.


4. İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.


Cevap : İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.

Ortak yönler : insanların ortak yönleri Örnek vermek gerekirse beslenme ihtiyaçları barınma ihtiyaçları güvenlik ihtiyaçları toplum içerisinde yaşama ihtiyaçları eşit haklara sahip olmaları sağlık imkanları eğitim imkanları insanların ortak yönleri ne örnek olarak verilebilir.

Farklı yönler : İnsanların farklı yönlerini Örnek vermek gerekirse farklı vücut yapılarına sahip olmaları farklı Saç renklerine sahip olmaları düşüncelerinin farklı olması ekonomik olarak farklılık göstermesi göz renkleri yüz yapısı ve aile yapısı olarak farklı yönlerini örnek verebiliriz.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Cevapları


E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.


Cevap : Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız.

Adaletin önemini vurgulayan sloganlara örnekler şunlardır ;

 • Adalet herkes için bir güneştir.
 • Adaletin olduğu yerde karanlık kalmaz.
 • Aydınlık ufuklar için adalet.
 • Problemler adalet ve çözülür.
 • Toplumun düzeni için her daim Adalet.
 • Adalet mutluluğun temelidir.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Adaletin ve eşitliğin olmadı toplumda bütün huzursuzlukları meydana geleceğini söylemek doğru olacaktır Adaletin olmadığı bir yerde ilk olarak İnsanlar kendi aralarında kin nefret gibi kötü duygular içerisinde olacağından dolayı sürekli olarak çatışmaları ve kargaşalar meydana gelecektir bunun sonucunda toplamda çeşitli çatlaklıkları ve sıkıntılar meydana geleceğinden dolayı toplum zaman içerisinde birçok sorunla karşı karşıya kalarak güçsüz ve gelecek tehlikelere karşı savunmasız kalacaktır böyle bir toplumda ise Devleti’nin yıkılması zaman içerisinde an meselesi olabileceğini de söylemek doğru olacaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.