4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kurallar ve Özgürlükler Cevapları Sayfa 78, 79


Kurallar ve Özgürlükler Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 78 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


Mustafa Kemal Atatürk “Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır. Kişisel özgürlüğe sınır olarak başkalarının özgürlük sınırı gösterilir.

Soru : Bu sınır ancak yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.” sözüyle neyin önemini vurgulamıştır? Arkadaşlarınız ile tartışınız.


Cevap: Toplum içerisinde bir arada yaşayan insanların belli yazılı kurallar çerçevesinde yaşadığı ve bu kurallara uymak zorunda oldukları vurgulamıştır.


Etkinlik


Soru : Okulda okul yönetimi, öğretmenler ve diğer görevlilerin uyacağı kurallar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu kuralların neler olduğunu ilgili kişilerle görüşme yaparak yazınız.


Okul yönetimi : Okulda düzeni sağlamak, ders programına uygun bir şekilde derslerin devamı sağlamak, okulda ders işleyişini kontrol etmek, yaşanacak sorunları çözümlemek, üstlerinin belirlediği kurallara uymak

Öğretmenler : Okulda düzeni sağlamak, ders programına uygun bir şekilde derslerin devamı sağlamak, öğrencilerin durumlarını gözlemek, yaşanacak sorunları çözümlemek, öğrencilerin başarısı için okul araç ve gereçlerinin kullanımı sağlamak, üstlerinin belirlediği kurallara uymak

Diğer görevliler : Okulun güvenliğinin sağlamak, okulun temiz olmasını sağlamak, gerekli sorunla amirine bildirmek, üstlerinin belirlediği kurallara uymak


Soru : Öğrencilerin de uyacağı kurallar vardır. Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan bu kurallara örnekler veriniz.


Cevap: Öğrencilerin de uyacağı kurallar vardır. Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan bu kurallara örnekler veriniz.

Okullar devlete bağlı yasalar ve yönetmelikler ile yönetilen belli kuralları olan eğitim yuvalarıdır. Okul içerisinde öğrenciler bu kurallara uymak zorundadır.

  1. Öğrenci okulun belirlediği kılık kıyafet ve temizlik bakımlarını uyarak okula gelmek zorundadır.
  2. Okulun açılış ve kapanışlarındaki bayrak törenlerine katılır. Bayrağa saygı duruşunda bulunur. İstiklal marşını okur.
  3. Sınıf eşyalarına ve okul mallarına zarar veremez.
  4. Ders sırasında öğretmenini dinler ve dersi bozacak hareketler yapamaz.

Soru : Kuralların ortadan kalkması hak ve özgürlüklerimizi nasıl etkiler? Açıklayınız.


Cevap: Kuralların ortadan kalkması hak ve özgürlüklerimizi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Kuralların ortadan kalkması durumunda birçok hak ve hürriyetimiz in kısıtlanacak Bundan dolayı toplum içerisinde birçok Çatışma ve sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımız ifade edebiliriz.

Kuralları da ortadan kalkması bizlerin seyahat Hakkı özgür düşünce hakkı fikirlerini ifade etme hakkı eğitim hakkı Sağlık hakkı oy kullanma hakkı seçme ve seçilme hakkı seyahat etme hakkı Yerleşme Hakkı gibi birçok haklarımıza mahrum kalacağımız dan dolayı toplum içerisinde insanların huzursuz ve mutsuz olacağından dolayı birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız.

Bunun sonucunda toplum içerisindeki var olan düzen bozulacak insanlar birbirlerine kin ve nefretle bakacak ve sürekli olarak çatışmalar olacağından dolayı milletin düzeni bozulacak ve bu de devletin zarar görmesi ve yıkılmasına karşı karşıya kalacağını örnek olarak verebiliriz.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 79 Cevapları


Etkinlik


Soru : Trafik kurallarına uymayan bir sürücü ne tür yaptırımlarla karşılaşabilir? Trafik kurallarına uymak hangi hak ve özgürlüklerimizin korunmasını sağlar?


Cevap: Trafik kurallarına uymayan bir sürücü ne tür yaptırımlarla karşılaşabilir? Trafik kurallarına uymak hangi hak ve özgürlüklerimizin korunmasını sağlar?

Trafik kurallarına uymayan bir sürücü ilk olarak anayasal çerçevede belirlenen kurallar çerçevesinde belli miktarlarda para cezası trafikten men ve sürücü belgesinin alınması gibi cezayı yaptırımlara maruz kalmaktadır.

Ayrıca trafik kurallarına uymayan bir sürücü toplum içerisinde var olan yazılı olmayan kurallar çerçevesinde toplum içerisinde kabul görmez ve dışlanır.

Trafik kurallarına uymak bizlere seyahat özgürlüğü yer değiştirme Can güvenliği Güvenlik gibi hak ve özgürlüklerimizin korunmasını sağlayacağını ifade edebiliriz.


Değerlendirme Çalışmaları


Soru : “Evet” ya da “Hayır” kutucuklarından uygun olanı işaretleyerek seçiminizin nedenini açıklayınız.


1. Kurallar hak ve özgürlüklerimizin korunmasını sağlar. = Evet.

Çünkü ; Bizlerin hak ve özgürlüklerin diğer insanlar tarafından ihlal edilmesini engelleyerek bizleri korumaktadır.


2. Kurallar hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırır. = Hayır.

Çünkü ; Kurallar bizlerin hak ve özgürlüklerimizi rahat bir şekilde kullanarak, başkaların haklarını ihlal etmemizi de engellemektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kuralların ortadan kalkması durumunda toplum içerisinde birçok çatışma huzursuzluk mutsuzluk Karamsarlık kin öfke gibi duyguları ön plana çıkaracaktır toplum içerisinde var olan yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar toplumun işleyişini düzenlediğin den dolayı toplum içerisindeki var olan bireylerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam etmesini sağlamaktadır İşte bu nedenle toplum içerisindeki var olan kurallara sürekli olarak Uyumamız ve bu şekilde mutlu bir birey olmaması gerekmektedir Ayrıca toplum içerisinde var olan yazılı ve yazılı olmayan kurallara uymayan kişilerin uyarılması ve öğütler vererek Bu yaptığının yanlış olduğunu ifade edilmesi çok büyük bir önem ifade etmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.