4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169-170 Cevapları KOZA Yayıncılık

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169-170 Cevapları KOZA Yayıncılık

4.Sınıf KOZA Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 168-169-170. Sayfa Cevapları 5. Tema Değerlendirme Çalışmaları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları KOZA Yayıncılık

1- 4. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararları arasında sayılamaz?
Cevap: D. Yeni binaların yapılması için maddi kazanç elde ederiz. 


2. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızın tüketilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A. Atık kâğıtların geri dönüşümü 


3. Aşağıdakilerden hangisi metnin ana fikridir?
Cevap: B. Geri dönüşümle birlikte doğal kaynaklarımızı koruruz. 


4. Metinde iki noktanın (:) kullanıldığı bir cümle yazınız. Bu cümlede iki noktanın kullanılmasının nedenlerini açıklayınız.
Cevap: 
”Enerji tasarrufu sağlanır: Geri dönüşüm sürecinde uygulanan işlemler daha azdır.→ Cümlenin açıklaması yapılacağı için kullanılmıştır. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları KOZA Yayıncılık

(5-9.) soruları yukarıdaki paragrafa göre tamamlayınız.

5. Paragraf hangi tür bir metinden alınmıştır?
Cevap: Hikaye türünden alınmış bir metindir. 


6. Paragrafa uygun bir başlık belirleyip yazınız.
Cevap: Tavşan ve Boz Ayı


7. Paragrafı devam ettirerek hikâyeyi tamamlayınız.
Cevap: Boz ayı ağaç dalları arasında belirirken tavşan tir tir titriyordu. Tavşanın korktuğunu gören ayı ona sakin olmasını kendisi gibi yemek aradığını ve sadece meyve ile bal sevdiğini anlattı. Sakinleşen tavşanda kendisinin kışa hazırlık yaptığını anlattı. Tavşana yardım etmek isteyen boz ayı yetişemediği dallardan ona meyveleri koparabileceğini söyler. Bunu duyan tavşan çok mutlu olur ve beraber kışa hazırlık yaparlar. Gelecek sene aynı yerde buluşma sözü vererek ayrılırlar. 


8. Paragrafta geçen iki eş sesli kelimeyi yazınız. Bu kelimeleri iki farklı anlamıyla cümle içerisinde kullanınız.
Cevap:

Yol
→ Yol bitmek bilmedi. 
→ Bahçedeki yabani otları yolmak çok yorucuydu. 

Dal
→ Denize bir anda dalınca kolları kızardı.
→ Ağacın dalları her yeri kaplamış.


9. Paragrafta hayalî ve gerçek ögeleri belirleyerek söyleyiniz.
Cevap: 

Hayali öğeler: Tavşanın ve boz ayının konuşması.

Gerçek öğeler: Kış mevsiminin gelecek olması, kış mevsiminin doğadaki izleri. Hayvanların kışa hazırlık yapmaları. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları KOZA Yayıncılık

11. “Doğa ve Evren” temasında en çok hangi metni ve etkinliği beğendiniz? Nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Ateş böceği metnini beğendim. Çünkü her hayvanın özelliklerinin güzel ve özel olduğunu anlatmaktadır. 


12. “Doğa ve Evren” temasındaki dinleme ve konuşma etkinliklerinde uyduğunuz kurallar nelerdir? Bu süreçlerle ilgili eksikliklerinizi gidermek için yapmanız gereken çalışmaları açıklayınız.
Cevap: Dinleme ve konuşma etkinliğinde biri konuşurken dinlemeye, söz kesmemeye, yorumlarımda saygılı ve objektif olmaya dikkat ettim. 


Sonraki Derse Hazırlık

1. Çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı? Varsa ve taşınabiliyorsa sınıfa getiriniz.
Cevap: Gitar çalabiliyorum. 


2. Müziğin önemi hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırlarken birkaç kez prova yapınız.
Cevap:

Müzik, tarihinin en derin ve anlamlı ifade biçimlerinden biridir. Müzik, sadece bir eğlence aracı olarak görülmemeli, aynı zamanda ruh sağlığına, iletişime ve kültürel kimliğimize de büyük katkılar sağlar.

Müzik hayatımızın önemli bir parçasıdır. Ruhsal ve duygusal sağlığımızı destekler, iletişimi güçlendirir ve kültürümüzün çeşitlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bu sebeple, müziğin gücünü takdir etmeli ve hayatımızda daha fazla yer vermeliyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.