5. Sınıf İngilizce

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Başak Yayıncılık Kitabı Festivals Cevapları Sayfa 146, 147


Festivals Cevapları


5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 146-147


3a Listen to Safiya and order the celebrations. 10.4 


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları Başak Yayınları
“5. Sınıf İngilizce Başak Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları”

3b Listen again and choose the best alternative. 


1. Safiya celebrates Ramadan … the month of Ramadan.
a) after b) before


2. In Ramadan women make …
a) desserts b) cookies


3. Men go to … .
a) parades b) mosques


4. Children get … .
a) pocket money b) balloons


5. Muslims … in Ramadan.
a) go to a restaurant
b) make desserts and traditional food


6. People … their relatives and neighbours.
a) visit b) watch


5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 147


4a Listen to Latika and complete the sentences. 10.5 


  1. They celebrate Diwali between October and November.
  2. They clean and decorate their houses with lights. and candles.
  3. They have guests for dinner.
  4. They watch firework shows.

4b Listen again and mark the sentences as True (T) or False (F). 


  1. True (T). Indian people celebrate Diwali in Autumn.
  2. False (F). People in India clean the streets for Diwali.
  3. True (T). Latika and her family decorate their houses for Diwali.
  4. True (T). Relatives and friends come for dinner for Diwali.
  5. False (F).  Latika watches the parades in Diwali.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. 5 sınıf İngilizce ders kitabı Başak yayınları’nda verilen ödevimizde yukarıdaki bilgi ve cevaplardan faydalanarak ödevimizde bulunan bu bilgileri elde ederek ödevimizi anladık kitabımızda bulunan bu ödevimizde bir arkadaşımıza nerelidir nerede oturuyorsun gibi ifadeleri İngilizce sorduğumuz zaman bu odayı alıp da istenilen bilgiyi elde etmek istediğimiz zaman Forum sayfa 80 yardımı aldı buradaki bilgi ve cevaplarla ödevimizi hemen tamamladı sizler de ödevinizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız ödevinizi hemen tamamlamak istiyorsanız buradaki bilgi ve cevaplara bakarak ödevinizi yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.