5. Sınıf İngilizce

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71 Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Başak Yayıncılık Kitabı My Daily Routine Cevapları Sayfa 68, 69, 70, 71


My Daily Routine Practice Time! Cevapları


5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 68-69-70-71


  • 1 Use the phrases below and label the pictures. Then, listen and check. 4.9


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71 Cevapları Başak Yayınları
“5. Sınıf İngilizce Başak Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları”

5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 69


  • 2 Complete the sentences about Helena with the correct form of the words below.


Helena (1) gets up at 7 in the morning. She (2) brushes her teeth and (3) combs her hair in the bathroom. She (4) gets on the bus and (5) arrives at school at quarter to nine. She (6) listen to her teachers there. In the break time she (7) talks to her friends in the classroom or (8) plays with her friends in the garden. She (9) comes home at 3 o’clock in the afternoon. She (10) goes online or (11) calls her friends in her room. She (12) watches TV in the evening and sleeps early.


5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 70


3 Read about Helena’s Day and answer the questions below.


1. When does Helena get up?
Cevap : She gets up at …


2. Where does she brush her teeth?
Cevap :She brushes her teeth in the bathroom.


3. What time does she arrive at school?
Cevap : She arrives at school at quater to nine


4. When does she come home?
Cevap : She comes home at 3 o’clock


5. Where does she talk to her friends?
Cevap : She talks to her friends her room


6. When does she watch TV?
Cevap : She watches TV in the evening


4 Read about Helena’s Day again and correct the sentences below.


1. She gets up at 8 in the morning.
Cevap : No. She gets out of bed at …


2. She plays with her sister.
Cevap : No. She plays with her friends.


3. She comes home in the evening.
Cevap : No. She comes home at 3 o’clock


4. She arrives at school at quarter past nine.
Cevap : No. She arrives at school at quater to nine


5. She talks to her friends in the garden.
Cevap : No. She talks to her friends in her room


6. She watches TV in the afternoon.
Cevap : No. She watch Tv in the evenning.


5 Now, talk about your day with your friends like Helena’s Day.


I get up at 08:30 in the morning. I brush my teeth. …


5. Sınıf İngilizce Kitabı Başak Yayıncılık Sayfa 71


  • 6 Order the words to make sentences.

  • 7 Match the times with the clocks.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71 Cevapları Başak Yayınları
“5. Sınıf İngilizce Başak Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 5 sınıf İngilizce dersinde Forum sayfa sitesinin verdiği bilgi ve cevaplarla ayrıca bu süreci bilgi ve cevapları hemen yapabiliyorum ödevimi 1 saat bitirmek yerine arım saatte hem doğru bir şekilde hem hızlı bir şekilde tamamlıyorum İngilizce dersindeki birçok bilgi ve cevabı Forum sayfa sesiyle bulabiliyorum sizler de derslerinizde birçok konu ve bilgiyi yapmak istiyorsanız ve birçok konuya sahip olmak istiyorsanız buradaki bilgi ve cevaplardan faydalanabilirsiniz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.