5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 290-291. Sayfa Cevapları Dikdörtgenin Alanı ile İlgili Problemler

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları MEB Yayınları

 Etkinlik

1) Kare şeklindeki bir evin planı yanda verilmiştir. Evin planına göre planda verilen her bir odanın alanını bulunuz. Cevaplarınıza uygun olan kutudaki renk ile odaları boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları


2) Yandaki panoya eş iki resim asılmıştır. Resimlerin dışında kalan alan 300 cm² olduğuna göre resimlerden birinin kısa kenarını santimetre cinsinden bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Kısa kenarı 8 cm ve alanı 120 cm² olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir?
Cevap:

y x 8 = 120
y = 120 ÷ 8 
y = 15 cm olur. 


2) Yandaki şekilde ABCD ve BEFC eş karelerdir. ABCD karesinin çevresi 16 cm ve |FK| = 6 cm’dir. Buna göre DFKL dörtgeninin alanı AEFD dörtgeninin alanından kaç santimetrekare fazladır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları


3) Birbirine eş mavi ve kırmızı renkte dikdörtgen şeklindeki şeffaf kartlar şekildeki gibi üst üste konulduğunda mor renk görünmektedir. Mor renkli bölge bir kenarı 5 cm olan bir karesel bölgedir. Mor renkli bölgenin alanı eş kartlardan birinin alanının 1/3’üne eşittir. Kırmızı, mavi ve mor bölgelerin alanları toplamını santimetrekare cinsinden bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları


4) Yanda verilen çimlendirilmiş bir bahçenin alanını Kenan, kenar uzunluklarını en yakın onluğa yuvarlayarak; Bekir ise yuvarlama işlemi yapmadan hesaplıyor. Buna göre Kenan ve Bekir’in bulduğu sonuçlar arasındaki fark kaç metrekaredir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290-291 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.