5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 63-64. Sayfa Cevapları Bölme İşleminde Kalanın Yorumlanması

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki problemleri çözerek bulduğunuz sonuçları kutulara yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) 360 kişiden oluşan gezi kafilesi otobüslere eşit sayıda yerleştirilecektir. Otobüsler 35 kişilik olduğuna göre en az kaç otobüse ihtiyaç vardır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları

b) Elinde 47 tane misket bulunan Kemal, 6 arkadaşına eşit olarak kaç misket verebilir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları

c) 21 elma 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılacaktır. Her bir kişiye kaç elma düşer?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


2) Ahmet Usta, 263 tuğlanın tamamını el arabası ile taşıyacaktır. Bir seferde el arabasına en fazla 21 tane tuğla sığmaktadır. Buna göre Ahmet Usta bu tuğlaları en az kaç seferde taşır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


3) 51 kişilik bir turist kafilesi en fazla 5 kişinin binebileceği araçlarla şehir turuna çıkacaktır. Bunun için en az kaç araca ihtiyaç vardır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


4) 58 litre sirkenin tamamı 5 litrelik şişelere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç tane şişe gereklidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


5) 450 kişilik bir grup Trabzon Uzungöl gezisine katılacaktır. Konaklamak için bir otelde kalınacaktır. Otel odaları 4 kişilik olduğuna göre en az kaç tane odaya ihtiyaç vardır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


6) 610 cm uzunluğundaki bir kurdele 50 cm uzunluğuna parçalara ayrılıp her bir parça ile fiyonk yapılacaktır? Buna göre kaç tane fiyonk elde edilir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


7) Bir seferde en fazla 240 kg yük taşıyabilen bir araç, kütlesi 4 ton olan bir yükün tamamını en az kaç seferde taşır? (1 ton = 1000 kg) 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 67-68. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemlerde kutuların yerine yazılacak doğal sayıları bulunuz. 
Cevap:

a) 80 x □ = 480
480 ÷ 80 =
48Ø ÷ 8Ø = 6

b) 12 x □ = 1440
1440 ÷ 12 = 120

c) □ ÷ 4 = 48
48 x 4 = 192


2) Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sembolleri sonuçları ile eşleştiriniz. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) O x 24 = 2 472
Yandaki çarpma işleminde O sembolü bir doğal sayıdır. O sembolü yerine yazılacak olan çarpanı bulunuz. 
Cevap: 2472 ÷ 24 = 103


2) Aşağıdaki çarpma işlemlerimde kutuların yerine yazılacak rakamları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63-64-67-68. Cevapları MEB Yayınları


3) Salih’in yaptığı çarpma işlemi ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çarpanlardan biri rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayıdır.
Çarpım 1630’dur.
Buna göre Salih’in yaptığı çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır?
Cevap:

z x y = 1630
z → Rakamları farklı en küçük iki basamaklı sayı 10 olur
1630 ÷ 10 = y
163 = y


4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri ve çarpımın değeri biliniyorsa verilmeyen çarpan nasıl bulunabilir? Açıklayınız.
Cevap:  Çarpımı çarpana bölerek diğer sayıyı buluruz. 

b) “847 ÷ Δ = 7” işlemindeki Δ sembolü yerine gelecek doğal sayı kaçtır?
Cevap:

847 ÷ Δ = 7
847 x 7 = 5929
Δ = 5929

c) 5 ile çarpıldığında 955 eden doğal sayı kaçtır? 
Cevap:

5 x y = 955
955 ÷ 5 = 191
y = 191

ç) 80’e bölündüğünde 33 eden doğal sayı en az kaçtır?
Cevap:

x ÷ 80 = 33
33 . 88 = 2640
2640 ÷80 = 33 

d) Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı ve bölümün değeri biliniyorsa bölen nasıl bulunabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bölünen ve bölünen değeri çarpılarak bulunur.


5) Nuh Usta, 40 cm uzunluğundaki eş tahta parçalarını birleştirerek 640 cm uzunluğunda bir tahta elde ediyor. Nuh Usta bu tahtayı elde etmek için kaç parça birleştirilmiştir?
Cevap: 640 ÷ 40 = 16 parça birleştirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.