5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Parantezli İşlemler

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri yaparak işlem sonuçlarını uygun yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıdaki işlemlerim sonuçlaırnı bulunuz. Sonuçların okunuşlarının bulmacadaki uygun yerlere yazınız.
Cevap:

a) 5³ – (270 ÷ 6)
125 – 45 = 80

b) 160 ÷ (2 x 10)
160 ÷ 20 = 8

c) 10³ ÷ (250 – 50)
1000 ÷ 200 = 5 

ç) 96 – (12 x 7)
96 – 84 = 12

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

PEKİŞTİRELİM

1) 236 cm uzunluğundaki bir kurdeleden her birinin uzunluğu 16 cm olacak şekilde 5 parça kesilip atılıyor. Kalan parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?
Cevap:

16 x 5=80
236-80=156 santimetre olur.


2) 300 tane bilyesi olan Ersin, bu bilyelerin 20 tanesini kendi alıp kalanının 7 arkadaşına eşit şekilde paylaştırmıştır. Ersin’in bir arkadaşına verdiği bilye sayısını bulmak için kullandığı işlemi yazınız.
Cevap:

(300-20) ÷ 7
300 – 20 = 280
280 ÷ 7 = 40


3)     8³-(4×5)      24+(160/80)         4+(75-10)
Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

 8³ – (4×5)
8 . 8 . 8 = 512
4 . 5 = 20
512 – 20 = 492

24 + (160/80) 
160 ÷ 80 = 2
24 + 2 = 26

4 + (75-10) = 69
75 – 10 = 65
65 + 4 = 69

26 < 69 < 492


4) Ankara’dan yola çıkan Okan, arabasıyla saatte 100 km yol alarak 4 saat mola vermeden hareket etmiştir. Okan’ın varacağı yerin Ankara’ya uzaklığı 660 km olduğuna göre moladan sonra kalan yolu kilometre cinsinden bulmak için yapılacak işlemi parantez kullanarak yazınız.
Cevap:  660-(100×4)


5)Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarının doğru olması için parantezleri uygun olan yerlere yerleştiriniz.
Cevap:

a) 80 – (4 x 5)=
4 . 5 = 20
80 – 20 = 60

b) (4²x3) + 5 =
4² → 4 . 4 = 16
16 . 3 = 48
48 + 5 = 53

c) 7 x (15-12) =
15 – 12 = 3
7 . 3 = 21

ç) (100/5) – 6 =
100 ÷ 5 = 20
20 – 6 = 14

d) 91 ÷ (7+6) =
7 + 6 = 13
91 ÷ 13 = 7

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.