5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 71-73-74-75 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Yetimlerin Babası Peygamberimiz Cevapları Sayfa 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75


Yetimlerin Babası Peygamberimiz  Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 71 Cevapları


Soru : Günümüzde öksüz ile yetimleri koruyup kollayan ve onlara maddi-manevi yardım eden birçok sivil toplum kuruluşu vardır. Bu kuruluşların adlarını ve çalışmalarını araştıralım.


Cevap:

  • Kızılay,
  • Sosyal Hizmetler
  • Çocuk Esirgeme Kurumu,
  • Akut,
  • Dayanışma ve Yardımlaşma derneği,
  • Yeşilay
  • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
  • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 73 Cevapları


PEYGAMBER VE ASHABINA
Peygamber’i seviyoruz, yolunu yol edindik,
Peygamber ve sahabeyle yeniden şekillendik!
Peygamber’in arkadaşı sahabi derler size,
Hayatınız anlam kattı, hayatımıza bize!
Peygamber’le şekillenip yeni kıvam aldınız,
Peygamber’i örnek alıp bize örnek oldunuz!
Kur’an-Sünnet kaynağınız, Peygamber örneğiniz,
Peygamber’le sahabedir bizim de örneğimiz!
Âdem SARAÇ

Soru : Yukarıdaki şiiri okuyalım ve temasını yazalım.


Cevap: Peygamberimize karşı olan sevgimiz.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 74 Cevapları


Soru : Öksüz ve yetimlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan bir slogan hazırlayalım. Sloganımızı hazırlarken bunun, Allah (c.c) ve Resulü’nün (s.a.v) emri olduğunu göz önünde bulunduralım.


Cevap: Öksüzün hakkını yeme, yetime zulüm etme


Soru : Aşağıdaki şekle uygun bir pano hazırlayalım. Güneşin ışıkları üzerine Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara nasıl davrandığını gösteren kelimeleri, yıldızların üzerine ise onun devrinde yaşamış çocuk sahabilerin isimlerini yazalım.


Cevap: Ebu Said el-Hudri, Abdullah b. Abbas, Üsame b. Zeyd, Ümame b. Ebi’l-As

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 75


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 75 Cevapları


‘’Her ağacın bir meyvesi vardır. Gönlün meyvesi de çocuktur.’’ (Süyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, hadis n. 2413.)

Soru :  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu hadisi ile bizlere hangi mesajları vermektedir? Düşünelim ve fikirlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.


Cevap: Bu hadiste Ağaç insandır. Gönül iki insanın birbirine olan sevgisinden çocuğun doğuşunu oluşturur. Bu hadis ailenin, çocukların önemini anlatmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Çocuk bebek huzur mutluluk ve büyüklerin sahip çıkacağı koruyup gözleyeceğim i en özel varlıklar gelmektedir. Özellik ne hak ve özgürlüklerin tanımadığı çocuklar rahat bir yaşam süremez savaşlarda ekonomik zorluklar daha ve darbeler de en çok çocuklara gitmeler çocuklar çok masum dur. Çocukları korumak kollamak ve zarar vermemek büyüklerin elinde ve sorumluluğundadır yetim ve öksüz çocuklara gözetmek ihtiyaçlarını gidermek onları sevmek maddi manevi yanlarında olmak ahlaki ve Müslümanların gerekliliği bir görevimizdir

  2. Her ağacın bir meyvesi vardır gönlün meyvesi de çocuk bir hadis-i şerifinde anlatılmak istenen bir insanın çocuğunun çok kıymetli olmasıdır çocuk dünyaya geldiğinden itibaren anne ve babasının vermiş olduğu ahlaki değerlerle büyür bir çocuk dünyaya geldiği zaman savunmasız ve zayıftır anne babası onun merhameti ile ve sevgisiyle Oksal ve büyütür Müslümanlık ve ahlaki dinler ve büyümüş bir çocuk hayatı boyunca bunu uygular ve mutlu olmanın sağlıklı olmanın anahtarını bulur . Peygamber efendimizle çocuklara çok sever özellikle kız çocuklarının çok kıymetli olduğunu her defasında hadisleri ile belirtilirdi bulunduğu ortamda cahiliye devri yaşadığı zaman kız çocuklarının maruz kaldığı durumlardan dolayı çok üzülürdü

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.