5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 93-96-97-99 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Ünitemize Hazırlanalım Cevapları Sayfa 93


5.Ünite Ünitemize Hazırlanalım Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 93 Cevapları


Soru : 1. Peygamberimizin (s.a.v) yol arkadaşlarına ne ad verilir,
Efendimiz’in (s.a.v) bir kaç yol arkadaşı hakkında araştırma yapınız


Cevap:
Peygamberimizin yol arkadaşlarına sahabe denir. Peygamberimizin sahabelerinin isimleri şunlardır ;

 • Hz. Ebu Bekir (r.a.)
 • Hz. Ömer (r.a.)
 • Hz. Osman (r.a.)
 • Hz. Ali (r.a.)
 • Hz. Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
 • Hz. Zeyd Bin Sabit (r.a.)
 • Hz. Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
 • Hz. Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
 • Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
 • Hz. Abdurrahman B. Avf (r.a.)

Soru : 2. Aşare-i Mübeşşere hakkında araştırma yapınız , isimlerini sınıfta paylaşınız.


Cevap: Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.


Soru : 3. Çocuk sahabilerden Abdullah bin Abbas hakkında araştırma yapıp elde ettiğiniz verileri sınıfta paylaşınız.


Cevap: Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.


Soru : 4. Vefa , Rıdvan Biatı ve dostluk kavramlarını araştırıp
sınıfta paylaşınız.


Cevap:
Vefa: İnsanlık adına yüce bir erdem olarak anlamlandırılan bu kelime, manevi duyguları temsil eder. Sevgide bağlılık anlamına gelir.
Rıdvan Biatı:  Bütün Müslümanlar Hz. Muhammed’e ölene kadar savaşacaklarına yemin etmişler ve buna da Rıdvan Biatı adı verilmiştir.
Dostluk: Dostluk, zevklerin ve düşüncelerin uyuşmasıdır. Dostluk kişisel çıkar karşısında kurulan bir ilişki değildir.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabiler Cevapları Sayfa 95, 96, 97


Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabiler Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 96 Cevapları


Soru : Aşağıda özellikleri verilen sahabilerin kimler olduğunu yazalım. 


Cevap:

 • İlk Müslüman Erkek: Hz. Ebu Bekir
 • İlk Müslüman Kadın: Hz. Hatice
 • İlk Müslüman Kadın: Hz. Ali
 • İlk Müslüman Kadın: Hz. Zeyd bin Harise

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 97 Cevapları


İslam dinini Kur’an-ı Kerim’in emrettiği gibi yaşamak, Kureyş kabilesinin her türlü baskısından kurtulmak ve din, can, namus, akıl ve soy emniyetini sağlayıp her türlü tehlikeden korunmak amacıyla Mekke’den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed ve arkadaşlarına muhacir denir. Muhacirler Kur’an-ı Kerim’de övülmüştür.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 307; bk. Nisa suresi, 100. ayet.)

Hicret sırasında Hz. Peygamber’e ve Mekke’den Medine’ye göç eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden; beslenme, barınma ihtiyaçlarını gideren ve farklı bir ortamda yeni bir yaşamın kurulabilmesinde onlara yardımcı olan ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara ensar denir. Ensar da Kur’an-ı Kerim’de zikredilerek övülmüştür.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 95; bk. Haşr suresi, 9. ayet.

Soru : Muhacir ve ensar kavramlarından yola çıkarak, İslam dininin kardeşlik ve yardımlaşmaya verdiği önemi arkadaşlarımızla konuşalım.


Cevap: Müslümanlar birbirlerini her zaman korur kollar. Zor durumda olduklarında koşarlar. Birbirlerine her zaman yardımcı olurlar. Hasta olduklarında iyileştirmeye çalışırlar. Eşyası yoksa eşyasını verir. E vi yoksa evini açar. Müslümanlık bunları gerektirir.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Sahabenin Dilinden Peygamberimiz Cevapları Sayfa 97, 98, 99, 100


Sahabenin Dilinden Peygamberimiz Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 99 Cevapları


Soru : Aşağıdaki tabloda, sahabe efendilerimizin sevgili Peygamberimiz hakkında söylediklerinden doğru olanları işaretleyelim.


Cevap:

 • (X) Kimseyi ayıplamaz.
 • () Kötülüğe kötülükle karşılık verir.
 • (X) Sahabilerle istişare eder
 • (X) Af ve hoşgörüyle davranır
 • () İnsanlara nazik davranmaz.
 • (X) İnsanlara karşı cömerttir.
 • () Tebessüm etmez.
 • (X) Cesur ve yiğittir.
 • (X) Hiçbir köle ve hizmetçiyi, hatta hayvanı bile incitmez.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında Hira mağarası’nda ibadete çekildiği zaman Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmesi ile beraber oku ayeti ile peygamber olmuş ve peygamberliğinin ilk basamağını görmüştür peygamber efendimiz peygamber olduktan sonra bunu ilk karısı olan Hz Hatice ile paylaşmıştır Hz Hatice ona inanmış ve peygamberliğine ilk kabul edenler arasında olmuştur daha sonra amcasının oğlu olan Hz ali’de Müslümanlığı kabul etmiştir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayrıca Sıddık sıfatı ile bilinen çok büyük bir halife olan Hz Ebubekir de ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır Ayrıca Hz Ebubekir peygamber efendimizle yoldaşlık yapmış ve Müslümanlığı yaymak için birçok çaba harcamıştır

 2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine’ye göç ettiği zaman savaşlara çıktığı zaman veya herhangi bir ticaret için yola çıktığı zaman birçok yol arkadaşı vardır bu yıl arkadaşlarından önlemleri olan dört halife büyükleridir daha sonra sahabelerde peygamber efendimize yoldaşlık yapmışlardır peygamber efendimiz onları da beraber çok güzel vakit geçirmiş ve yoldaşlık yapmıştır peygamber efendimiz çok emin dürüst ahlaklı ve merhametli bir insandı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı yaymak için birçok seferler ve savaşları yapılmış bu alanda başarılı olmuş ve Müslümanlığın yayılması büyük katkı sağlamıştır

 3. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de çok sevilen emanetleri ona verilen ve emin sıfatıyla bilinen bir kişiydi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmadan da önce dürüstlüğü doğruluğu ve putlara tapmamayı insanlara her zaman söylerdi. Eşyalarını hatta peygamber efendimizi sevmeyen insanlar bile onun ne kadar güvenilir olduğunu vurgular the peygamber efendimiz öncelikle yakınları olan akrabaları ve sahabelere doğru yolu ve Müslümanlığı önermiştir sahabeler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri uygulamak ve yeni nesillere aktarmak için peygamber efendimizin izinde gitmişlerdir örnek alacağımız birçok sahabe vardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.