5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157 Cevapları ATA Yayıncılık

5.Sınıf ATA Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 156-157. Sayfa Cevapları 6.Ünite Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun ….sağlık…… alanındaki ihtiyaçlarını karşılar.
2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları ….seçme ve seçilme……. hakkını kullanabilir.
3. Temel hak ve özgürlüklerimiz …..Anayasa…… ile güvence altına alınmıştır.
4. Muhtarlar ve belediye başkanları …..yerel…... yönetim içerisinde yer alırlar.
5. …..TEMA….. doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
6. Sivil toplum örgütleri ….gönüllülük…… esasına göre çalışır.
7. Vali ve kaymakamlar ……merkezi……. yönetim içerisinde yer alır


B. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına, bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157 Cevapları ATA Yayıncılık


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. (…) Buna göre belediye başkanının;
I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik
alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?
Cevap: C) I, III ve IV


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları ATA Yayıncılık

2. (…) Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak
I. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.
II. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir.
III. Uluslararası alanda millî gurur kaynağımız olmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III.


3. (…) Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: A) Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek


4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir.
Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır?
Cevap: A) Düşünce özgürlüğü


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir?
Cevap: Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz İstiklal marşımız ve bayrağımızdır. Bir toplumun kendine ait marşı ve bayrağı olması o topraklar üzerinde kendi hakimiyet sürdüğünü ve kimsenin himayesi altına girmediği ve girmek istemediğini simgeler. 

2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Günlük hayatımda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğümü, belli sosyal gruplara girerek, yönetimde söz sahibi olarak, evde alınan kararlarda düşüncelerimi ifade etmekte kullanıyorum. 

3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir?
Cevap: 

Valilik ⇒ İldeki tüm kurum ve kuruluşları yöneterek düzeni sağlar. 
Kaymakam ⇒ İlçedeki kurum ve kuruluşları yöneterek düzeni sağlar. 
Belediyeler ⇒ Altyapı hizmetleri sağlayarak insanlara hizmet eder. 
İlçe Emniyet Genel Müdürlüğü ⇒ İlçe genelindeki güvenliği sağlar. 
Adliyeler ⇒ Şehirde gerçekleşen suç, anlaşmazlık ve şikayet gibi anlaşmazlıkları çözümünü sağlar. 

4. Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız
Cevap:

Benzerlikleri:

  • İkisi de yasal olan kuruluşlardır
  • Topluma hizmet eden kuruluşlardır.
  • Hem birey hem de toplumsal sorunlar ile ilgilenirler.
  • Kar amacı gütmezler

Farklılıkları:

  • Sivil toplum kuruluşlarına üyelik gönüllüdür. Resmi kurumlarda çalışma zorunludur.
  • Sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar ücretsiz olarak yapılır. Resmi kurumlarda karşılığında ücret alınır
  • Sivil toplum kuruluşlarında çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Resmi kurumlarda mesai saatleri bellidir. 
  • Sivil toplum kuruluşlarında alt-üst ilişkisi yokken resmi kurumlarda alt-üst ilişkisi vardır

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.