6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 144


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 144


A) Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarına yazınız.


1) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için önerilerinizi yazınız.


Cevap:

Enerji tasarrufu yapılmalı, gereksiz ve boş yere enerji tüketilmemeli, rüzgâr enerjisi üretimi uygun yerlerde yaygınlaştirılmalı, binaların yalıtımı gerçekleştirilmeli, güneş enerjisi kullanımını ve güneş enerjisi panellerinin sayısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.


2) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerine üçer örnek yazınız.


Cevap:

Olumlu yönleri: Hava ve su kirliliğini azaltır, tükenmez, yakıt maliyetini düşürdüğü için ekonomiktir.

Olumsuz yönleri: Yatırım maliyetleri çok yüksektir. Her yerde üretmek mümkün olmaz. Örneğin; rüzgârın olmadığı yerde rüzgâr, güneşin olmadığı yerde ve zamanda güneş enerjisinden elektrik üretilemez. Bazen canlılara zarar verebilirler.


3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması Dünyamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.


Cevap:

Dünyamızı küresel ısınmaya karşı korur. Temiz bir çevre sağlanmış olur.


B) Aşağıdaki sorulara tabloda verilen enerji kaynaklarının numaralarını kullanarak cevap veriniz.


Cevap:

 • 1) Hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır? 4-5-11
 • 2) Hangileri fosil yakıtlardır? 1-2-3-6-7-8-9-10-12
 • 3) Hangileri yenilenemez enerji kaynaklarıdır? 1-2-3-6-7-8-9-10-12
 • 4) Hangileri sıvı yakıtlardır? 7-8-12
 • 5) Hangileri gaz yakıtlardır? 2-9

C) Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.


Cevap:

 • (6. Güneş enerjisi ) a. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • (5. Benzin) b. Otomobillerde kullanılan fosil yakıt çeşitleridir.
 • (9. Linyit) c. En az ısı veren katı yakıttır.
 • (8. Nükleer enerji) d. Maddeyi oluşturan daha küçük taneciklerini, parçalanması sonucu elde edilen enerjidir.
 • (7. Fosil yakıtlar) e. Bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl yer altında kalmasıyla oluşan yakıtlardır.
 • (3. Doğal gaz) f. Fosil yakıtlar içinde çevreye en az zarar veren yakıttır.
 • (2. Petrol) g. İşlendikten sonra benzin, mazot gibi yakıtları oluşturur.

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı 4. Ünite Ünite Özeti Cevapları Sayfa 145


4. Ünite Ünite Özeti Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 145


Selçuk Üniversitesi (SÜ) Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SELKUBA), koyun yününden bina yalıtımlarına alternatif olarak kullanılabilecek ısı yalıtım malzemesi geliştirdi. Proje sayesinde doğal ve akıllı lif özelliğiyle dünyanın en kaliteli yalıtım malzemesi olan koyun yünü, binaların ısı yalıtımında kullanılabilecek.

Siz de binalarda ısı yalıtımını sağlayacak yukarıdaki gibi bir proje tasarlayınız. Tasarladığınız projeyi öğretmen rehberliğinde ve sınıf ortamında sayfa 12’de yer alan bilimsel süreç ve mühendislik tasarım basamaklarını kullanarak geliştiriniz. Geliştirdiğiniz projeyi yıl sonunda yapılacak “Bilim Şenliği”nde sergilemek üzere okulda saklayınız. Projenizin sunumu için etkileyici bir tanıtım hazırlayınız.


Soru : Siz de binalarda ısı yalıtımını sağlayacak yukarıdaki gibi bir proje tasarlayınız.


Cevap:

Bence binalarda ısı yalıtımını sağlayacak bir öneri de kutup ayısı, penguen, kutup silgisi veya balina gibi hayvanların tüylerine benzer sentetik maddelerin üretilmesidir.

Bu hayvanların tüyleri kış aylarında buzlu zamanlarda bile onları üşütmediği için onlardan esinlenebilir ve onların tüylerindeki maddeler incelenerek ısı yalıtımında bu tüylere benzer sentetik  maddeler kullanılabilir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bu dersteki öneriler gerçekten faydalı oldu. Fosil yakıtların azaltılması için enerji tasarrufu yapmanın önemi hakkında bilgi edindim. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları konusundaki açıklamalar sayesinde, enerji kullanımımızın çevreye ve ekonomiye etkilerini daha iyi anladım.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.