6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-246-247-248-249. Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Evet Efendim Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249


 Evet Efendim Metni Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 242 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Hacivat ve Karagöz ile ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Hacivat ve Karagöz ile ilgili bir araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hacivat ve Karagöz gölge oyunu dur galiba oyunu Çin Moğol geleneklerinden gelmektedir. Bizim kültürümüze ise Orta Asya Türk boylarının Anadolu’ya göçmesi ile birlikte gelmiştir.

Anadolu’ya göçen Türkler gölge oyununu bölgeye yayılmış ve bölgeden de Avrupa’ya yayıldı düşünülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Orhan Gazi döneminde Hacivat ve Karagöz Bursa’daki Cami yapımında çalıştıkları rivayet edilmektedir. Karagöz bir Demir ustasıdır. Hacivat’la sürekli şakalaşırlar. Cami yapımında çalışanlarda bunları temaşa edermiş bu durum Orhangazi’nin Cami zamanında bitmezse kelleni alırım sözü ile caminin mimarını idamına sebep olacak duruma gelmiş.

Orhangazi gelip de caminin neden bitmediğini sorduğunda Mimar Hacivat ve Karagöz’ü sebep göstermiş. Bunun üzerine yargılanan Hacivat ve Karagöz Cami yapımını olumsuz etkiledikleri için Orhan Gazi tarafından idam edilmiş. Halk tarafından çok sevilen bu ikili O günden sonra gölge oyunu yöneten hayali usta tarafından kuklalar yapılarak oyun atılmaya başlanmıştır. Bugünden sonra Karagöz ve Hacivat arasındaki diyaloglar geliştirilerek üretilmiş ve genişletilmiştir.


2. İletişimde nezaketin önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: İletişimde nezaketin önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Nezaket bütün iletişimler de olması gereken bir olgudur. Nezaketin, anlayışın ve kibarlığın olduğu bir ortamda insanlar rahatça konuşabilir ,duygu ve görüşlerini ifade ederek bilgi alışverişinde bulunabilirler.

Bazen birden farklı görüşler olabilir. Nezaketin olduğu bir yerde insanlar farklı görüşlerini çekinmeden açıklayabilir ve yargılamadan dinlenirler.

Sözün kısası nezaket hangi ortamda olursa olsun ortama bir yumuşaklık ve huzur verir. Nezaketli bir ortamda gerginlik yoktur ve herkes rahat hisseder. Nezaket nerede olursa olsun değerlidir. Konuşmalarımız da nezaketi kural haline getirmeli ve bu ölçülerde kalmalıyız.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 246 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : A) Okuduğunuz metinde geçen ve aşağıda sözlükteki anlamları verilen kelimeleri bularak peteklere yerleştiriniz.


1. Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir pantolon türü.

Cevap: POTUR


2. Hukukçuların, üniversite öğretim üyelerinin, din adamlarının, mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri uzun, yanları geniş, düğmesiz giysi.

Cevap: CÜBBE


3. “Saygı göstermek, saymak, değer vermek” anlamında kullanılan, iki kelimeden oluşan fiil.

Cevap: İTİBAR ETMEK


4. Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde.

Cevap: MÜREKKEP


5. Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse.

Cevap: SAKA


6. “Uygun, yerinde, beğenilen, hoş görülen, kabul edilen” anlamlarında kullanılan bir kelime.

Cevap:   MÜNASİP


7. “Seyrek olarak, arada bir, bazen, zaman zaman” anlamlarında kullanılan bir ikileme.

Cevap: ARADA SIRADA


8. Büyük ve gösterişli ev.

Cevap: KONAK


9. “Bir yere çakmak, çivilemek” anlamında kullanılan bir fiil.

Cevap: MIHLAMAK


Soru : B) Yukarıdaki kelimelerin anlamlarına uygun şekilde kullanıldığı bir konuşma yapınız.


Cevap: Potur Cübbe İtibar etmek Mürekkep Saka Münasip Arada sırada Konak Mıhlamak kelimelerin kullanıldığı bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Arada sırada konağın Tahtaları gıcırdar Bizde Babamla Bu tahtaları Mıhlardık Konağımız iki katlı Cumbalı Bir evdi Konak’ta Halam  birlikte oturmak tadaydık Halamın Çok sevdiği bir saka kuşu vardı Her sabah Bu saka kuşunun cıvıltısı ile uyandırdı tüm Konak.

Bir gün Halama Görücü geleceğini duyduk Dediler ki mürekkep yalamış Çok itibarlı bir zattır kendileri Ev ahalisi hazırlıklarını yaptı Görücü gelecek saati beklemeye başladı Halam Etekleri zil çalıyor du, Gayet heyecanlıydı Görücü gelecek gelinlik kızdı sonuçta. Kapıda Görücü ahalisi görüldüğünde Altında Potter bir pantolon Üstünde bir cübbe Ne alakaysa ilginç giyimli Bir Adam geldi. Biz önce Dalga geçiyorlar Sandık Fakat laflafa açtıkça işin aslı anlaşıldı Meğerse O potur pantolonlu adam Pek de aklıselim biri değilmiş.

Halam kızarak; ben bu deliye mi varacağım dedi Dedem Ne münasebet efendim Bizim kızı Buna mı layık gördünüz deyip adamları apar topar kovdu…


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 247 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.


1. Metnin başlığıyla içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır? Anlatınız.


Cevap: Metnin içeriğinde bu söz sürekli tekrar etmektedir.


2. Hacivat, Karagöz’e neden nezaket ifadelerini öğretmek istemektedir? Açıklayınız.


Cevap: Hacivat, Karagözün de kendisi gibi saygın biri olmasını istemediği için nezaket ifadeleri öğretmek istemektedir.


3. Karagöz nasıl biridir? Metinden örnekler vererek anlatınız.


Cevap: Karagöz okuma yazma bilmeyen, söylenenleri sürekli yanlış anlayan, kaba bir insandır.


4. Metnin sonunda Hacivat, Karagöz’e neden kızmaktadır? Açıklayınız.


Cevap: Karagöz’ün Hacivat’ın her dediğine “Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.” diye karşılık verdiği için kızmaktadır.


5. Görgü kurallarına uymak bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Görgü kurallarına uymak bize neler kazandırır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Görgü kuralları hayatımızın her alanında vardır. Aile ziyaretlerinde ,bir gezmeye gittiğimizde ,konuştuğumuzda veya bir gün içerisindeki bütün zamanlarda görgü kurallarına uyulması gerekir.

Görgü kuralları, toplumsal düzeni sağlamak ,saygı ,sevgi ve empati gibi ilkeler barındıran kurallardır. Kurallar sayesinde toplumsal düzen sağlanır.
Toplumsal düzenin olması görgü kurallarına bağlı olup, böyle bir toplumda saygı , sevgi , anlayış gibi hayatın her alanında gereklidir.

Mesela bir aile toplantısında veya arkadaşlarla görüştüğümüz zaman eğer herkes görgü kurallarına uyuyor ise ,o ortamda küfür gibi aşağılayıcı kötü sözler söylenmez saygı ve sevgi çerçevesinde davranılır.


3. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıda verilen özelliklerden, okuduğunuz “Evet Efendim” metninde görülenleri örnekteki gibi yuvarlak içine alınız. Bu maddelerin rakamlarına karşılık gelen harfleri bulmacadan bularak metnin türüne ulaşınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-246-247-248-249. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 247 Soruları ve Cevapları”

Metnin Türü: TİYATRO


Soru : B) Yaptığınız bir hatadan dolayı anne, baba veya bir arkadaşınızdan özür dileyeceğiniz bir sahneyi kurgulayarak okuduğunuz “Evet Efendim” metninin tür özelliklerine uygun bir metni defterinize yazınız.


Cevap: “Evet Efendim” metninin tür özelliklerine uygun bir metni defterinize yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kişiler:

 • Dede
 • Nine
 • Torunlar

Yer:

 • Oturma Odası

(Dede ve Nine bir sobanın başındadır onların etrafına da torunları oturur.)

1.Torun: Dede hadi bize bir anını anlat.

2. Torun: Evet dede hatta mümkünse içinde ninemin de yer aldığı bir anınızı anlat.

Nine: Bey anlat bizim şu göç olayını da çocuklar bilsin atalarının ne zorluklar yaşadığını.

Dede: Bilemedim ki Hanım. Çocukları da üzmeyelim şimdi.

3.Torun: Dede sen hep demez misin geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz diye. O zaman anlatın da biz de bilemem geçmişimizi.

Dede: Peki o halde başlıyorum anlatmaya.

(Dede bir iki öksürür, suyundan bir yudum su alır ve başlar.)

Dede: Kurtuluş Savaşı’ndan sonraydı. Köyümüzü askerler bastı. Bize 1 saat içinde köyü terk etmemizi söylediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ninenizle o zamanlar daha yeni evlenmiştik. Ben savaştan gelmiş genç bir erdim. Anamla babam ben savaştayken kahrıma dayanamayıp ölmüşler. Geri döndüğümde kimsesizdim. Nineniz bana sahip çıktı.

(Nineyle dede birbirlerine bakışır. Nine elini dedenin elinin üzerine koyar.)

Dede: Askerin verdiği emirden sonra bunlar bize bir fenalık yapar diye korktum koşa koşa eve girip ninenizi erkek kılığına sokmaya çalıştım. Evdeki önemli olan eşyaları, birkaç parça kıyafeti yanına almasını ve bir de yolluk yapmasını söyledim.

Köyümüzü savunmayı çok istedik ama yüzlerce asker dört bir yanı sarmıştı üstelik bizi çocuklarla tehdit ediyorlardı. Mecbur kaldık direnemeden köyü boşaltmaya. Nineniz benim kıyafetlerimin için başında da fesiyle hiç kadına benzemiyordu. Ağlaya ağlaya düştük yollara. Ellerimizi hiç bırakmadık bizi öyle görenler iki kardeş sandılar.

Nine: O gün yaşadığım acı yüreğimden hiç kalkmıyor. Bugün hala o acıyı duyuyorum.

(Nine ağlamaya başlar, burnunu çeker.)

Dede: Ağlama koca kadın. Zordu topraklarımızı terk etmek ama burada da yine vatanımızda ve milletimizle birlikteydik. Tabi insan ne olursa olsun doğduğu yeri unutamaz ve orası hep bir başkadır.

Ya işte böyle çocuklar, göç etmek zorunda kaldık, geldik buralara yerleştik. Sizin analarınız, babalarınız oldu ve sonra siz geldiniz hayatımıza. Yüreğimizdeki o acı baki kalsa da sizin sevginiz her şeye bedel.

(Dede, nine ve torunlar birbirlerine sarılırlar.)


4. ETKİNLİK


Soru : Metni bir arkadaşınızla canlandırınız. Canlandırdığınız karaktere uygun jest, mimik ve ses tonu kullanmaya özen gösteriniz.


Cevap: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 248 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soy ağacında verilen akrabalık ilişkilerini açıklayan cümlelerden hareketle soy ağacını çözümleyiniz. Daha sonra soy ağacı ile ilgili soruları yanıtlayınız.


Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-246-247-248-249. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 248 Soruları ve Cevapları”

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 249 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlemleri karşıladıkları duygularla örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-246-247-248-249. Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 249 Soruları ve Cevapları”

Soru : B) Okuduğunuz metinde yer alan ünlemleri ve karşıladıkları duyguları örnekteki gibi aşağıya yazınız.


Cevap:

 • Tuh, Allah iyiliğini versin! → Kızgınlık.
 • Tükürme suratıma be! → Kızgınlık.
 • Öyle değil canım! → Kızgınlık.
 • Yaparım öyleyse be Hacivat! → Coşku.

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri metnin akışına ve anlam bütünlüğüne uygun şekilde doldurunuz.


Cevap:

 • Hamza: Hafta sonu tiyatroya geliyor musun?
 • Hatice: Tabii ki geliyorum. Biletimi aldım bile.
 • Hamza: Ben de birkaç internet sitesine baktım ama hangi siteden bilet alacağıma karar veremedim.
 • Hatice: Bunun için düşünmene hiç gerek yok. “Devlet Tiyatroları”nın kendi sitesi olan www.devtiyatro.gov.tr adresinden biletini güvenle alabilirsin.
 • Hamza: Bu siteden alışveriş yapmak güvenli mi?
 • Hatice: Tabii ki güvenlidir. Zaten “gov” veya “edu” uzantılı siteler tamamen güvenlidir.
 • Hamza: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bundan sonra ihtiyaç duyduğumda bu uzantıya sahip sitelere bakacağım
 • Hatice: Ben zaten güvenli internet konusunda buna hep dikkat ederim.
 • Hamza: Teşekkür ederim Hatice. Ben de biletimi alıp tiyatroya geleyim o zaman.

GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : “İyilik” konulu bir haber metni araştırınız.


Cevap: “İyilik” konulu bir haber metni araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bazı üniversite öğrencileri çevrelerinde bulunan yaşlı insanları ziyaret ederek hem onların işlerini yapıyor hem de onlara destek oluyor.  Böylece onların dualarını ve takdirlerini alıyor dünyanın Böylece onların dualarını ve takdirlerini alıyor, Dünya ‘ da hala düşünceli insanlar olduğunu göstermiş oluyorlar.

Bir başka haber;

Afrika’da bazı hayırsever insanlar tarafından su kuyuları açılmakta ve suya ihtiyaç duyan kişilere sular ulaştırmaktadır. Böylece temiz su temin etmekte zorlanan masum çocuk ve insanlara temiz su ulaşabiliyor. Bu konuda daha çok bilinç ve daha çok yardıma ihtiyaç var.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Geçmişten günümüze kadar gelen eğlendirirken bilgilendiren ve geçmişte Türk milletinin kuklalarla beraber oynattığı ve eğlendiren Hacivat ve Karagöz oyunlarını hemen hemen herkes bilir.bu konuda verdiğiniz bilgiler sayesinde bir insanın temsil eden ve onun geçmişte bulunan soy ağacını bilgilendirmeye yarayan bu bilgileri bu konuyla işlemiş ve bilgilenmiş olduk.

 2. Büşra dedi ki:

  Çok işime yaradı teşekkürler güzel olmuş??

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.