7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları Kazanım Kavrama Testi – 10

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

1. ….., ….., ….., 18, …..
Yukarıdaki bir sayı örüntüsünün 4. terimi verilmiştir. Bu örüntünün artış miktarı 8 olduğuna göre kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 8n-14 

8n – x = 18
8.4 – x = 18
32 – x = 18
-x = 18 – 32
x = 14

8n – 14


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2. Yukarıdaki örüntünün 15. adımını oluşturmak için kaç tane üçgen kullanılır?
Cevap: D) 29

Örüntünün kuralı → 2n – 1
15. adım için → 2 . 15 – 1 = 30 – 1 = 29 üçgen kullanılır


3. Genel terimi 5n + 7 olan sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 12, 17, 22, 27, ……

n = 1
5.1 + 7 = 12 → 1. adım
örüntü 5 sayı artarak devam etmektedir.
12, 17, 22, 27… şeklinde ilerler


4. 11, 18, 25, A, 39, B, …
Yukarıdaki sayı örüntüsünde A + B toplamı kaçtır?
Cevap: C) 78

Örüntü 7 sayı artarak devam etmektedir. 
11, 18, 25, A, 39, B
11, 18, 25, 32, 39, 46
A → 32
B → 46

32 + 46 = 78


5. 6, 10, 14, 18,……
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 4n+2 

4 sayı artarak devam etmektedir. 
4n + 2 → örüntünün kuralı


6. Kuralı 3n – 2 olarak verilen örüntünün ilk dört adımındaki sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: A) 22

n = 1
3n – 2 → 3.1 – 2 = 1 
Sayı 3 sayı artarak devam etmektedir
1 + 4 + 7 + 10 = 22 olur


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Yukarıdaki üçgenin alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: A (3 . x)/2

Üçgenin alanı → tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı
(3.x)/2


8. Bir kenar uzunluğu x cm olan iki eş kare birer kenarları çakışacak şekilde birleştirilir. Oluşan şeklin çevre uzunluğunu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 6x 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Dünyaya geldiğinde 3 kg olan bir bebek her ay (x – 1) kg kilo almaktadır.
Buna göre bebeğin 5 ay sonraki kilosunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 3 + 5 ∙ (x – 1)

3kg başta olduğu kilodur. Her ay (x-1) arttığına göre;
3 + 5 . (x-1) ifadesi doğru olur


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Kareli kâğıt üzerinde verilen yukarıdaki şeklin çevre uzunluğunu birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 4x + 8

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.