7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları Sistemlerin Sağlığı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Görsel 1’de Göbeklitepe’nin yukarıdan görüntüsü verilmiştir. C parçasına yukarıdan baktığınızda görseli hangi geometrik şekillere benzetiyorsunuz?
Cevap: C parçası çembere benzemektedir. 


➢ Sizce bu yapının çevresini bulabilir miyiz? Bunun için nelere ihtiyacımız var?
Cevap: Yapının uzunluğunu bulmak için 2.π.r → r yarı çapı ifade etmektedir. π sayısı ve bunların 2 katı alınır. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Şekilde verilen O merkezli çemberin çevresi kaç π birimdir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Şekilde verilen O merkezli çemberde AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Çapı 60 cm olan bisiklet tekeri 4000 tam tur döndüğünde kaç kilometre yol alır? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Şekilde verilen AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Şekilde bir dikdörtgen içine kenarlarına birer noktada değecek biçimde üç çember çizilmiştir. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 96 cm ise çemberlerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:


6. Daire biçimindeki oyun parkının etrafında 20 tam tur atan Çağan, 600 m koştuğuna göre bu oyun parkının çapı kaç metredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

Formül 2 . π . r
20 tam tur attığında 600 m koşuyorsa
1 turda 600 ÷ 20 = 30 m koşar.
2 . π . r → 2 . 3 . r = 30
6r = 60
r = 6 m olur.
Çap (R) = 6 x 2 = 12 m 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Kazanım Kavrama Testi – 18

1. Şekildeki O merkezli çemberde |OA| = 4 cm olduğuna göre çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 24

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Şekilde bir kare içine kenarlarına birer noktada değecek biçimde bir çember çizilmiştir. Çemberin çevre uzunluğu 24 cm olduğuna göre karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: B) 32 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Şekilde verilenlere göre ABC yayının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: C) 32 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Yukarıdaki şekilde A ve B merkezli çemberler ile ABCD dikdörtgeni çizilmiştir. Şekilde verilenlere göre boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 37

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre O merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: B) 24 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Utku, alanı 144 cm² olan kareyi çevreleyen telden yararlanarak çember elde etmek istiyor. Bu çemberin yarıçapı en fazla kaç cm olur? (π = 3 alınız.)
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

Dairenin Alanı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Eski Mısırlılar bu işlemleri yapmak için π’yi yaklaşık olarak kaç almışlardır?
Cevap: 3 Kareden oluşturdukları için yaklaşık 3 olarak almışlardır. 

➢ Eski Mısırlıların bulmuş oldukları π sayısı gerçek değerine ne kadar yakındır?
Cevap: Gerçek π sayısına oldukça yakın bir sayı kullanmışlardır. 

➢ Benzer bir strateji dört birimkare ile yapılsaydı dairenin gerçek alanına daha yakın bir değer bulunur muydu?
Cevap: 4  olacağı için gerçek pi sayısına uzak olurdu. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Şekilde verilen O merkezli daire diliminin alanı 54 cm² olduğuna göre |OA| uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Şekildeki radar, 2 km yarıçaplı bölgeyi taramaktadır. Bu radarın taradığı bölge kaç kilometrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Yandaki sahanın eni 14 metre, boyu 32 metredir. Bu sahanın uçlarındaki 4 metre yarıçaplı daireler ile orta bölgedeki 6 metre yarıçaplı daire kahverengiye boyanmıştır. Buna göre boyalı daireler dışındaki bölgenin alanı kaç metrekaredir? ( π = 3 alınız.)
Cevap: 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Çevre uzunluğu 42 cm olan çemberin sınırladığı dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

Çemberin çevre uzunluğu → 2 π r
2 . 3 . r = 42 cm
6r = 42 cm
  r = 7 cm

Dairenin alanı = π r²
3 . 7² = 3 . 49 = 147 cm²dir. 


5. Bir dairenin yarıçapı 3 katına çıkarılırsa alanında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap:

Dairenin alanı = π r²
3 katına çıkarılırsa → π 3r² ifade bu şekilde olur. Sonuç 9 katına çıkar. 


6. |AB| = 20 cm ve |AD| = 12 cm olduğuna göre ABCD dikdörtgeni içine çizilebilecek en büyük dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

Kazanım Kavrama Testi – 19

1. Verilen şekilde A ve C merkezli iki çember B noktasında kesişmektedir. |AB| = 3|BC| ve |AC| = 12 cm olduğuna göre şeklin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 270

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Yukarıdaki dikdörtgenin içine şekildeki gibi bir noktada kesişen iki daire yerleştirilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre boyalı alan kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: C) 32 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Şekilde |OA| = 2 cm, |AB| = 5 cm olduğuna göre boyalı alan kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)
Cevap: C) 135

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Bir otlakta bulunan fıskiye otlağın ortasına yerleştirilmiştir. Fıskiye 8 m uzağa kadar su gönderebildiğine göre fıskiye en fazla kaç m² lik alanı sulayabilir? (π=3 alınız.)
Cevap: D) 192

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-214-215-216-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. ABCD bir kare ve |AB|=12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (π=3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları4


6. Yukarıda A ve B merkezli çemberler verildiğine göre boyalı alanın tüm şeklin alanına oranı kaçtır? 
Cevap: C) 3/4

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.