7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık
Ayşe Öğretmen, tahtaya bir sayı doğrusu çizdi ve sayı doğrusunda A, B, C ve D harfleriyle belirtilen rasyonel sayıların değerlerinin bulunamayacağını söyledi. Buna rağmen Emin’den A, B, C ve D harfleriyle belirtilen rasyonel sayıları

sıralamasını istedi. Emin sıralama yaparken nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız.
Cevap: Büyükten küçüğe olacak şekilde sıralama yaparız. – sayıları ne kadar büyürse sayı o kadar küçük olur. Sayı pozitif olursa sayı büyüdükçe değeri de büyür.

Sıralama → D > C > B > A şeklinde olur. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. Harflerle belirtilen yandaki kutucuklarda verilen ifadelere göre aşağıda istenenleri yapınız

a. A ile B kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
b. C, D ve E kutucuklarındaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
c. A ile F kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
ç. B ile E kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
d. A, C ve F kutucuklarındaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
e. Kutucuklardaki en büyük ve en küçük rasyonel sayıyı bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


2. Kutucuktaki sıralamada Δ yerine hangi tam sayılar yazılabilir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


3. Aşağıda verilen rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:

a. 1/4, -1/8, -1/7 = 1/4 > -1/8 > -1/7

b. 13/6, -21/2, -4/5
Eksi olanların payını eşitlemek için genişletiriz:
-21/2 x 5 = -105/10
-4/5 x 2 = -8/10 
13/6 > -8/10 > -105/10

c. -7/2, -14/9, -28/3
-7/2 x 9 = -63/18
-14/9 x 2 = -28/18
-28/3 x 6 = -168/18
-14/9 > -7/2 > -28/3

ç. -17/30, -2/15, 23/6
-2/15 x 2 = -4/30
23/6 > -4/30 > -17/30

d. -8/3, -21/11, -5/7
8/3 = -2 .2/3
21/11 = -1 . 10/11
-5/7 > -21/11 > -8/3

e. -11/4, -1/2, -27/5
11/4 = -2.3/4
27 / 5 = -5.2/5
-1/2 > -11/4 > -27/5

 


4. A madeni : 3/40 TL , B madeni: 28,65 TL, C madeni: 12/5 TL, D madeni: 3 tam 2/5 TL.
Yukarıda bazı madenlerin 1 gramının fiyatları verilmiştir. Buna göre madenleri değeri en çok olandan en az olana doğru sıralayınız.

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


5. Sayı doğrusunda oklarla gösterilen rasyonel sayıları belirleyiniz ve en küçükten en büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık


6. Kutucukta verilen karşılaştırmaya göre üçgen yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48-52. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.