8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sevr Antlaşması Cevapları Sayfa 78, 79, 80, 81


Sevr Antlaşması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları


Soru : Osmanlı Devleti’ni, Sevr Antlaşması’nı imzalamaya zorlayan sebepler nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Osmanlı Devleti’ni, Sevr Antlaşması’nı imzalamaya zorlayan sebepler nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Birinci dünya savaşı sonucunda kaybeden ülkelerle itilaf devletleri ağır maddeleri bulunan barış anlaşmaları imzalamışlardır. Sevr Osmanlı ile aralarında imzaladıkları anlaşmadır. Bu anlaşma ağır maddeler içermekteydi.
Osmanlı Devleti köşeye sıkışmış bir şekilde devletin askerinin kalmamış olması, halkın yorgun ve bitkin olması ayrıca yönetimde İstanbul hükumetinin saltanatı korumak için ellerinden geleni yapmalarından dolayı sevr antlaşmasını imzalamak zorunda kalmışlardır.
Sevr antlaşması İstanbul hükumetiyle itilaf devletleri arasında imzalanmış olsa da hukuken geçerliliği olmayan bir antlaşmadır. Çünkü Osmanlı hukukuna  göre meclisi mebusan tarafından onaylanmış olması gerekir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları


1-Sevr Antlaşması’nın ekonomi ile ilgili maddeleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Sevr Antlaşması’nın ekonomi ile ilgili maddeleri nelerdir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Borçlar ve savaş tazminatı  Osmanlı imparatorluğundan mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye’nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek, ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacaktır.
Kapitülasyonlar, Osmanlı Devletinin 1914 tek taraflı fesih ettiği kapitülasyonlar müttefik devletlerin, vatandaşların lehine yeniden kurulacaktır.
Ticaret ve özel hukuk, Türk hukuku ve idari düzeni her alanda müttefikler tarafından belirlenecek sivil deniz ve demir yolu trafiği müttefik devletler arasında yapılan iş bölümü çerçevesinde yönetilecektir.


2-I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanması niçin gecikmiştir? Açıklayınız.


Cevap: I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanması niçin gecikmiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Birinci Dünya Savaşı sonunda kaybeden ülkelerle itilaf devletleri arasında ateşkes ve barış antlaşmaları yapılmıştır.
Fakat Osmanlı Devleti ile Mondros ateşkes antlaşması imzalansa da barış antlaşması imzalanmadı. Bunun sebebi itilaf devletleri arasında Osmanlı toprakları arasında paylaşmada anlaşmazlıklar çıkmaktaydı. Osmanlı topraklarının çok değerli olması vede tüm ülkelerin Osmanlı topraklarından pay istemeleri özellikle İtalyanların İzmir ve çevresi konusundaki sözlerin tutulmayıp Yunanlılara verilmesi İtalyanları küstürmüştür.
İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların çıkması Sevr barış antlaşmasının imzalanmasını geciktirmiş buda TBMM’nin işine yaramıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları


Soru : Sevr Antlaşması niçin hukuken geçersiz sayılmıştır? Söyleyiniz.


Cevap: Sevr Antlaşması niçin hukuken geçersiz sayılmıştır? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Sevr antlaşması Osmanlı ile itilaf devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın geçersiz olmasının birinci  sebebi  meclisi mebusan tarafından onaylanmamış olmasıdır.
Ayrıca o dönemde meclisi mebusan kapatılıp yerine Ankara’da TBMM’nin açılmış olması, ayrı Sevr  anlaşmasının TBMM taraflarından olmadığı için Sevr  antlaşması geçersizdi.


 Soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1-Arnold Toynbee, Sevr Antlaşması’nı neden emperyalizmin zaferi olarak görmüştür? Yazınız.


Cevap:
Osmanlı devletinin önemli stratejik yerlerin işgal edilmesi, önemli kaynaklarının sömürülmesi ve bir pazar olarak kullanılarak isteklerini almaları emperyalizmin zaferi olarak görmüştür.


2-Londra, San Remo ve Sevr’in ortak özelliği nedir? Yazınız.


Cevap: Londra’da, San Remo’da ve Sevr’de İtilaf Devletleri temsilcileri ortak bir bölüşme planı hazırlamışlardır.


3-Arnold Toynbee’ye göre Sevr Antlaşması barış değil savaş getirecektir. Tonybee’nin Sevr Antlaşması ile ilgili bu tespitini antlaşmanın maddelerini dikkate alarak açıklayınız.


Cevap: “Fakat antlaşma barış değil savaş getirecekti. İmzalandığı gün Türkiye’de millî matem ilan edilmişti. İstanbul gazetelerinin hepsi siyah çerçevelerle çıkmıştı. Şehrin İstanbul yakasındaki bütün eğlenceler yasaklanmış, dükkanlar kapatılmış, bütün gün camilerde memleketin kurtuluşu
için dualar edilmişti.”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merve dedi ki:

    ı Dünya savaşı’na birçok ülke katılmıştır bu ülkelerin başında ekonomisi güçlü olan bütün devletler vardı Osmanlı devleti de bir ı Dünya savaşı’na katılmıştır aybeden taraf itilaf Devletleri olduğundan dolayı itilaf devletlerinin çok ağır Barış anlaşmaları imzaladı kırılmıştır Osmanlı devleti de kaybedenlerin tarafında olduğundan dolayı serv antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. I Dünya savaşı’nı tenilen gibi bitmemesi ve savaşa katılan birçok ülkenin istediği kadar Toprak alamaması sebebiyle ikinci Dünya Savaşı’nın zeminleri bu sebeple hazırlanmıştır ikinci Dünya savaşında Osmanlı devleti katılmamıştır yalnız bunun etkilerini sömürgelerinde topraklarında ve ülkesinde hissetmiştir bu konuda verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.