Ders Notları

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında araştırma yapınız.

4. Sınıf Türkçe Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında araştırma yapınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında araştırma yapınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Mehmet Akif Ersoy Osmanlı Devletinin son dönemlerinde çocukluğu geçmiş, vatanı savaşlarla ve karmaşa içerisinde olan bir dönemde büyümüştür. Büyüdüğü dönemin karmaşası içerisinde tam bir vatansever olarak yetişmiştir. Liseyi bitirdikten sonra baytar mektebinde okumuş, veteriner olarak bu okurdan mezun olmuştur. Bu dönem içerisinde şiire ilgi duyarak, şiirler yazmaya başlamıştır. 1895 yıllarında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli kur’ana hitap servet-i finun gazetesinde yayınlandı. 4 yıl boyunca ülkesinin birçok yerinde görev yaptı. Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da görevlerde bulundu. 1913`te itaat ve terakki cemiyetine girdi.

1.Dünya Savaşı sırasında teşkilat-ı mahsusa  aracılığı ile Almanya’daki tutsak Müslümanların durumunu araştırmaya gitti. 1.Dünya Savaşından sonra İstanbul’a döndü. İstanbul’un işgali ile Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına kurtuluş hareketine tam hareket verdi. Balıkesir’de yaptığı Milli direnişe verdiği tam destekten dolayı İstanbul hükumeti tarafından görevinden çıkarıldı. Ankara hükumetinin kurulmasıyla Burdur millet vekili olarak Ankara’ya gitti. 18 Mart 1921 yılında İstiklal Marşını yazarak, “Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.” diyerek istiklal marşını milletine hediye etti. Yarışma sonucu kazandığı 500 tl yi Türk ordusuna bağışladı.


Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında araştırma yapınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında, İstanbul’un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Fatihte Emir Buhari mahalle mektebinde, Orta öğretimini Fatih Rüştiyesinde tamamladı. Fatih rüştiye eğitimi boyunca Türkçe dışında Farsça, Arapça ve Fransızca dillerini öğrenerek eğitim aldığı dillerde hep birincilik aldı. Rüştiyeyi bitirdikten sonra ziraat ve baytar mektebine giderek buradan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Fransızcasını üst seviyeye getirdi.

6 ay içerisinde kuranı ezberleyerek, hafız oldu. 1893-1894 tarihleri arasında kurana hitap isimli eserini ilk defa yayınladı. 1893-1913 yılları arasında baytar olarak devlet memurluğu yaptı. Memuriyetinin ilk yıllarında Arabistan, Rumeli, Anadolu ve Arnavutluk gibi ülkenin birçok yerinde bulundu. Bu sayede halkla yakın temas halinde bulunarak Osmanlı devletinin, savaşlar içerisinde geçen ve halkının savaşlardan yılgın olmasından etkilenerek, İtaat ve Terakki cemiyetine kayıt oldu. 2.meşrutiyetin ilanı ile sıratı müstakim dergisinin baş yazarı olarak burada yazılar yazmaya başladı. Balkanların karışması, balkan savaşı  arkasından gelen 1.dünya savaşı gibi devletin çökmeye başlaması ile teşkilatı mahsusanın isteği ile islam birliği kurmak gayesiyle Almanya’da Müslüman kamplarına incelemelerde bulundu. 1916 yıllarında buradan gelerek Arabistan’a gitti.

İngilizlerin Osmanlılara karşı kışkırttığı Araplara propaganda yaparak mücadeleye katkı sağlamaya çalıştı. Çanakkale destanı adlı şiirini Arabistan’da görevdeyken yazmıştır. Osmanlının yenilgisi ile sonuçlanan 1. Dünya savaşı sonrası İstanbul’a gelerek Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu milli mücadeleye bir vatansever olarak tam destek vermiş, İstanbul’un işgali ile birlikte çeşitli mitingler düzenlemiş, bu mitinglerde milli mücadeleyi desteklemek üzere devlet memurluğundan atılmıştır.Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın daveti ile TBMM’nin açılmasından 1 gün sonra 24 nisan 1920 günü Ankara’ya gelmiştir. İlk TBMM ‘de Burdur milletvekili seçilmiştir. 12 mart 1921’de yazmış olduğu istiklal şiiri marş olarak Türkiye Büyük Miller Meclisi tarafından marş olarak kabul edilmiştir. Aldığı 500 lirayı Türk ordusuna bağış yapmıştır. Vatan şairimiz 27 aralık 1936 yılında ölmüştür.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mehmet Akif Ersoy küçük yaştan itibaren ülkemizde bulunan savaşlar ve karmaşa içinde büyümix vatana bağlılığıyla ve sevgisi de bilinen çok büyük şairlerden biridir. Mehmet Akif Ersoy indikten sonra düzenlenmiş olan marş yarışmasına para ediyesini almadan İstiklal marşı’nı göndermiş ve gönderiniz olduğu kumaşlar ülkemizi ve milletimizi mücadelesini ve bölünmez topraklarını en güzel şekilde ifade etmiştir. İstiklal marşı on kıta dan meydana gelmektedir. İstiklal marşınin içeriğine baktığımız zaman ülkemizin bu cennet toprakları Türk milletine ait olduğu Türk vatanımızın bölünmez Anadolu bayrağımızı cumhuriyetimize ve bağımsızlığımızın çok kıymetli olduğunu Ayrıca bu uğurda seve seve canımızı vermekten çekinmedi yerinizi ifade eden bölümlerden meydana gelmektedir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.