4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kurallar ve Toplumsal Ahenk Cevapları Sayfa 80, 81


Kurallar ve Toplumsal Ahenk Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 80 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


Soru : Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Kurallara uymayan oyuncuya nasıl davranılmaktadır? Anlatınız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 80-81. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Kurallara uymayan oyuncuya kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilmektedir. Bu davranış doğru bir davranıştır. Çünkü kurallara uymadığımızda bunun bir yaptırımı vardır.


Etkinlik


Aşağıdaki resimleri inceleyiniz.


1.Hangi resimde kurallara uyulmaktadır?


Cevap: 2. resimde kurallara uyulmaktadır.


2.Kurallara uyulmaması durumunda hangi sorunlar ortaya çıkar? Tartışınız.


Cevap: Kurallara uyulmaması durumunda hangi sorunlar ortaya çıkar? Tartışınız.

Türk toplum yapısında kurallar hukuki kanuni kuralların dışında Türk adet ve geleneklerine dolayı yüzyıllardır. Günümüze kadar gelmiş, yazısız olmayan kurallarla ilerlemektedir. Türk toplumunda milli ve manevi çıkarlar her zaman göz önünde bulundurulur, böyle bir kritik durum olduğunda ülke millet olarak buna tekbir ses ile hayır diyebilmiştir.

Fakat son yıllarda halk ve toplum içerisine atılmış nifak tohumları ile kurallar ve kanunlara başkaldırı ve ülkeyi terörizme etmeye çalışan eller bulunmaktadır. Bu durumlarda millet olarak sağ duyu ile yaklaşmayı her aman biliriz.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 81 Cevapları


Etkinlik


1. Aşağıdaki şiire anlamına uygun bir başlık yazınız.


Cevap: Kurallar Bizler İçin


2. Şiirde kurallar nasıl tanımlanmıştır? Anlatınız.


Cevap: İnsanların toplum içerisinde bir arada yaşadıkları, ve birlikte yaşamanın bizlere belli kuralları olduğunu söylemektedir. Birbirimize karşı sevgi ve saygı içerisinde olmamız gerektiği belirtilmektedir. Birlikte yaşıyorsak kurallara uymalıyız. Kurallara uyarsak mutlu olacağımız belirtilmektedir.


3. Aşağıdaki şiiri ritim eşliğinde söyleyiniz.


Cevap:

Unutmamalı insan,
Yalnız değil her yerde.
Evinde, sokağında,
Şehrinde, vatanında.
Birlikte yaşamanın,
Bir düzeni olmalı.
İnsanlar birbirine,
Sevgi, saygı duymalı.
Davranışa yön veren,
İlkeler var olmalı.
Kurallar bizler için,
Herkes buna uymalı.
Kurala uymalıyız,
Birlikte yaşıyorsak.
Hak, özgürlük güzeldir,
Kimseyi üzmüyorsak.
İnsanlar mutlulukla,
Hep beraber olmalı.
Toplumsal uyum için,
Kurallar hep olmalı.


Değerlendirme Çalışmaları


1. Kurallara uyulmaması hâlinde ne gibi sorunlar yaşanır?


Cevap: Kurallara uyulmaması hâlinde ne gibi sorunlar yaşanır?

Ülke üzerindeki düzenin sağlanması insanların bir arada yaşama duygularını geliştirmesi, birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlayan yazılı ve yazısız kuralları. Bu kurallar sayesinde insanlar birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerini yürütürler.

Bu kuralların bozulması, uygulanmamaya başlaması toplumun içerisinde huzursuzluğa sebep olacaktır. Çünkü bu durumda birilerinin özgürlükleri kısıtlanacak, birileri bu durumdan hoşnut olmayacaktır. Buda gruplaşmalara sebebiyet verecektir. Gruplaşmalara sonucunda çatışmalar çıkacak anarşizm baş gösterecektir.


2. Yazılı kurallara ve yazılı olmayan kurallara uyulmaması durumunda uygulanan yaptırımları karşılaştırınız.


Cevap: Yazılı kurallara ve yazılı olmayan kurallara uyulmaması durumunda uygulanan yaptırımları karşılaştırınız.

Yazılı olan ve yazısız olarak toplumun düzenini sağlamak amacı ile kurallar bulunur. Bu kurallar sosyolojik olarak zaman içerisinde oluşmuş toplumun kültürel geçmişinden örf, adet ve gelenek gibi yazısız olan kurallardır. Yazılı kurallar işe devletin kendi eli ile oluşturduğu hukuka dayalı kanunlarla destekli insan ahlak ve güvenliğini güvence altına alan yazılı kurallardır. Yazılı kurallara uymazsanız cezası kanuni yollarla verilir.

Bu kurallara uymamanız durumlarda cezai işlem yapılır, bu cezalar para cezası ve hapis cezasına kadar gider.

Yazısız kurallara uyulmaması durumunda ise ; toplum doğal olarak sizi uyarır, kınar veya sizi dışlar.


3. Hukukun üstünlüğü nedir? Açıklayınız.


Cevap: Hukukun üstünlüğü nedir? Açıklayınız.

Hukuk üstünlüğü bir devletin rejimini dayadığı vatandaşlarına karşı güvence verdiği kurumlardan bir tanesidir. Hukuk bağımsızdır. Hukukun üzerinde hiçbir güç bulunamaz.

Devlet ve hükümletin yetkisi hukuka aykırı hareket edemez. Hukuk kavramının içerisinde adaletli olmak önemli olduğu kadar kanunlar ve kurallara göre kararlar alınır. Bu yaklaşımdan dolayı adaletten çok kurallar ve kanunlar ne diyorsa o şekilde yargı gerçekleşir. Öte yandan gerçek anlamda adalet sağlanıp sağlanmadığı sorgulanır.

Günümüzde kabul gören hukuk anlayışı hak, adalet üstünlüğüdür. Kuralcı ve şekilci anlayışa karşı çıkılmaktadır.  En son Kadir Şeker olayında olduğu gibi temelde bir kurtarmak amacı ile olaya müdafaa le etmiş, çıkan kargaşada kadını döven şahıs ölmüştür. Hukuken bakıldığında ise adalet yönünden bakacak olursak da yiyen bir kadını kurtarması, kurtardığı için haklıdır. Kanunlar çerçevesinde baktığımızda ise bir adamı öldürmüştür. Buda onu suçlu yapar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Insanlar kurallara uymadığı zaman toplum içerisinde birçok sorun çıkabileceğini söyleyebiliriz kurallar bizlerin toplum içerisinde farklı kültürlere farklı özelliklere sahip olan insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktadır Eğer bu kurallara uyulmazsa toplum içerisinde insanlar birbirlerine çeşitli sıkıntılar çıkaracak sorunlar çıkacak ve mutsuz olacağından dolayı birçok çatışma ortamı olabileceğini ifade edebiliriz İşte bu nedenle bu kurallara sıkı sıkı na bağlı olarak yazılı ve yazılı olmayan kuralları hayatımıza adapte ederek mutlu ve güçlü bir toplumun temelleri atmamız büyük bir önem ifade etmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.