4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Farklılıklara Saygı Cevapları Sayfa 46, 47


Farklılıklara Saygı Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Aşağıdaki anketi doldurunuz.


 • En sevdiğiniz renk:  Kırmızı
 • En sevdiğiniz yemek: Makarna
 • En sevdiğiniz oyun: Saklambaç
 • En sevdiğiniz film:  Kemal Suna’ın Filmleri
 • En sevdiğiniz şarkı: Ölürüm Türkiyem
 • En sevdiğiniz kitap: Nutuk

2. Sizce sınıf arkadaşlarınız yukarıdaki ankete aynı şeyleri yazmış olabilir mi? Sebeplerini açıklayınız.


Cevap : Evet olabilir. Aynı şeyleri sevdiğimizden dolayı olabilir.


3. Bütün insanların ilgileri, düşünceleri ve zevkleri aynı özelliklere sahip olsaydı ne olurdu? Tartışınız.


Cevap : Bütün insanların ilgileri, düşünceleri ve zevkleri aynı özelliklere sahip olsaydı ne olurdu? Tartışınız.

Bütün insanların ilgileri düşünceleri ve zevkleri aynı özelliklere sahip olması durumunda toplum içerisinde insanların belli sıkıntıları ve farklılıkları ortadan kalkacağı söylenebilir.

Ancak bütün insanların ilgileri düşünceleri ve zevkleri aynı olduğu zaman toplum içerisinde ihtiyaç duyulan farklı meslekten farklı düşünce yapısı ve farklı kültürel durumlar ortadan kalkacağı ndan dolayı insanların bir arada yaşaması zorlaşacak ve toplum içerisinde var olan düzen bozulacaktır.

Çünkü toplum içerisinde var olan düzenli devam etmesi için temizlik görevlisi Güvenlik güçleri manavı kasabı bakkalı marketi hemen hemen hemen her alanda farklı düşüncelere ve farklı bilgilere sahip olan kişilerin olması insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumun düzenini devam etmesi için önemli bir yer tutmaktadır.


Etkinlik


Soru : Aşağıdaki resmi inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1. Gölde kendi yansımasını ilk kez gören ördek neden şaşkınlık yaşamıştır?


Cevap : Çünkü kardeşleri arasında bir tek farklı olan ördek o olduğu için şaşkınlık yaşamıştır.


2. Üçüncü sıradaki yavru ördeğin farklı özelliklere sahip olması diğer ördeklerle beraber yüzmesine engel olmuş mudur? Neden?


Cevap : Hayır olmamıştır. Çünkü anneleri aynı kardeşler oldukları için engel olmamıştır.


3. Farklılıklarımız birlikte yaşamamızı, arkadaşlık kurmamızı engeller mi? Açıklayınız.


Cevap : Farklılıklarımız birlikte yaşamamızı, arkadaşlık kurmamızı engeller mi? Açıklayınız.

Farklılıklarımızın Bir Arada insanların yaşamasına ve arkadaşlık kurmasına engel olmadığını ifade edebiliriz.

Günümüzde toplumlarda insanlar birbirinden birçok farklı özelliklere sahip olmasına rağmen bir arada yaşaması ve arkadaşlık kurmasını gözlemledik.

İnsanların toplum içerisinde birbirlerinin farklılıklarına saygı duyması birbirine karşı empati yoluyla anlaşması ve dinsel gelenek ve görenek ve yazılı kurallar çerçevesinde kolay bir şekilde anlaşarak mutlu olmalarını ve arkadaş olmalarını sağladığını ifade edebiliriz.

Sonuç olarak toplum içerisindeki farklılıklar bizleri biz yapan değerler olduğu için yazılı ve yazılı olmayan kurallar çerçevesinde ve bu kurallara en iyi şekilde uyarak empati yoluyla bütün farklılıklara rağmen sevgi saygı çerçevesinde dostluklar ve arkadaşlıklar kurduğumuzu söyleyebiliriz.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47 Cevapları


Değerlendirme Çalışmaları


1. İnsanların birbirinden farklı olan özelliklerine örnekler veriniz.


Cevap : İnsanların birbirinden farklı olan özelliklerine örnekler veriniz.

Günümüzde insanları birbirinden farklı olan özelliklerine örnekler şunlardır;

 • Boyları
 • Göz renkleri
 • Saç renkleri
 • Vücut yapısı
 • Zekası
 • Ten rengi
 • Düşünce yapısı
 • Ekonomik durumu

Gibi örnekler insanları birbirinden farklı olan özelliklerine örnek olarak verilebilir.


2. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyulmaması hâlinde bundan toplum nasıl etkilenir? Düşüncelerinizi yazınız.


Cevap : İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyulmaması hâlinde bundan toplum nasıl etkilenir?

Toplum içerisinde insanlar arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyulmaması durumunda toplum içerisinde çeşitli çatışmalar meydana gelecek ve insanlar arasında sıkıntılar oluşabileceğini ifade edebiliriz.

Bireysel farklılıklar bizleri biz yapan çeşitli özellikler olduğu için insanlar arasında bu özellikleri karşı saygı duyulması ve toplum içerisinde çeşitli bireysel özelliklerin kabul görmesi gerekir.

Sonuç olarak toplum içerisinde var olan farklılıklara saygı duymamız sonucunda toplumsal huzurun ve toplumsal birliğin sağlanarak dayanışma ve yardımlaşma olgusunun oluşabileceği ve bu şekilde güçlü bir millet olabileceğimizi söyleyebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Insanlar arasında var olan farklılıklara saygı duyulması insanların arasındaki var olan ilişkilerin gelişmesine ve insanların sıkıntılarını kolay bir şekilde çözülmesine katkı sağlayabilecektir toplum içerisinde insanlar arasında birçok farklılık olduğundan dolayı sürekli olarak bunun anlayışlı olması gerekmektedir toplum içerisindeki farklılıklar bizleri biz yapan değerler olduğu için insanlar tarafından bunun desteklenmesi ve topluma adapte edilmesi empati yapılması ancak toplumun bir arada mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayacaktır Bu da ülkenin ve devletin güçlü olması demektir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.