4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 38-39 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Birlikte Yaşama Kültürü Cevapları Sayfa 38, 39


Birlikte Yaşama Kültürü Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 38 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


Soru : Bağımsız olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları
mümkün müdür? Tartışınız.


Cevap : Bağımsız olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları mümkün müdür? Tartışınız.

Bağımsız olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları mümkün değildir yada çok az derecede bağımlı oldukları kişilerin verdiği miktarca mümkündür. Tamamen bağımsızlık demek her inanışta olan insanların düşüncelerini yadırgamadan saygı duymak demektir.

Bizim görüşümüze uymuyor diye insanların düşüncelerini eleştirmek veya inandıkları gibi yaşamalarına engel koymaya çalışmak , demokrasiye aykırı bir durumdur. Bu saygı çerçevesinde yaşanırsa her kesim insan huzur içinde olur.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 39 Cevapları


Etkinlik


Soru : Aşağıdaki şiirde cumhuriyetin hangi değerlerine dikkat çekilmiştir? Tartışınız.


CUMHURİYET DEMEK

Bağımsız bir vatan,
Ay yıldızlı bayraktır.
Okuyup yazdığımız dil,
Giydiğimiz kıyafettir.
Kadın erkek eşit,
Tüm yurttaşlar bir,
Kendimizi yönetmektir.
İlim, fen ve sanat aşkı,
Eğitimin temeli,
Fikri hür, vicdanı hür,
Yeni nesillerdir.
Korkusuz özgür bir yaşam,
Temeli sevgi, saygı.
İnsanın özüne yaraşan
Hak ve hürriyetlerdir.


Cevap : Cumhuriyet, bayrak, marş, kendi kültürümüz, değerlerimiz değerlerine dikkat çekilmiştir.


Değerlendirme Çalışmaları


Soru : Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayınız.


Cevap : Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayınız.

Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetme şeklidir. Halk egemenliğine dayalıdır. Cumhuriyet seçiminin en büyük özelliği kanunlarla ve hukukun üstünlüğü ile tüm insanların eşit haklara sahip olmasıdır. Cumhuriyet yönetimlerinin olduğu ülkelerde halk, eşitlik ve özgürlük haklarını sonuna kadar kullanabilir.

Cumhuriyetin özellikleri:

  • Cumhuriyet rejiminde her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
  • Cumhuriyet halk egemenliğine dayanır.
  • Cumhuriyeti hukuk kuralları ile destekler kanunlar önünde herkes eşittir.
  • Çoğulcu, katılımcı rejimidir.
  • Halk başkanını veya cumhurbaşkanını kendi seçer.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilerek çocuklara armağan edilen önemli bir yönetim şekli olarak kabul edilmektedir Cumhuriyet milletin egemenliğe dayanan olması sonucunda millet egemenliği esas alınan bir yönetim şeklidir Bu sayede millet seçme ve seçilme hakkı elde ederek insanları bir arada tutan insanların düşüncelerini ve insanların farklı kültürlere ait kurumlara oy vermesi ile beraber kendini temsil edecek partilere kişileri seçmesi milletin egemenliğe dayanan esas olarak ifade edebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.