5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Madde ve Değişim Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 160, 161


4. Ünite Madde ve Değişim Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları


A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


  • ( Yanlış ) Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır. (Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır.)
  • ( Doğru ) Saf maddeler için erime noktası ayırt edici bir özelliktir.
  • ( Yanlış )  Bir madde ısı aldığında sıcaklığı her zaman artar. (Bir madde ısı aldığında sıcaklığı her zaman artmaz.)
  • ( Doğru )  Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşmez.
  • ( Yanlış )  Buharlaşma belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. (Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.)
  • ( Yanlış )  Eriyen bir sıvının erime süresince sıcaklığı artar. (Hâl değişimi sırasında sıcaklık artmaz.)
  • ( Doğru ) Bir madde ısı verdiğinde sıcaklığı azalabilir.
  • ( Yanlış )  Kar yağarken hava soğur. (Kar yağarken hava biraz ısınır.)
  • ( Yanlış ) Kaynama sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir. (Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir.)

B-Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.


1. Yukarıda X, Y ve Z kaplarında eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta alkol bulunmaktadır. Buna göre, kaplardaki alkolün aynı ortamdaBuna göre, kaplardaki alkolün aynı ortamda tamamen buharlaşma sürelerinin en az olanı dan en çok olana doğru sıralandığında

 Aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


A) Z – X – Y B) X – Y – Z C) Y – Z – X D) Y – X – Z


2. Soğuk havalarda içerisi sıcak olduğunda otomobil camları buğulanır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma doğru olarak açıklar?


A) Genleşme
B) Sıcaklık değişimi
C) Hacim değişimi
D) Büzülme


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 161  Cevapları


3. – Bugün havanın ısı derecesi çok fazla, bugün dışarı çıkmayalım.
– Dondurma havadan sıcaklık alıp eridi.
– Soba sayesinde odanın sıcaklığı yükseldi.
– Banyo suyunun ısısı 50 dereceye çıkmış, nerdeyse yanıyordum.

Yukarıda verilen cümlelerin kaç tanesinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


4. Bir maddeye ısı verilmesi o maddede aşağıdaki değişimlerden hangisine sebep olmaz?


A) Genleşme
B) Sıcaklık değişimi
C) Hacim değişimi
D) Büzülme


5. Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülerek büzülür.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?


A) Kaynayan çayın çaydanlık kapağını oynatması
B) Hafif şişkin bir balonun sıcak su içerisine konulunca daha çok şişmesi
C) Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi
D) Sıcak bardağa soğuk su konulduğunda bardağın çatlaması


6. Yukarıdaki grafikte saf bir sıvının zamana bağlı sıcaklık değişimi görülmektedir.

 Buna göre bu sıvının kaynama noktası aşağıdakilerden hangisidir?


A) 30 B) 70 C) 110 D) 150


7. I. Margarin erirken ısı alır.
II. Su buhar hâline geçerken ısı alır.
III. Altın eritilirken ısı alır.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


8. Erime sıcaklığı 18°C olan X maddesi önce sıvı sonra katı hâle geçerek donuyor.

 X maddesinin donma sıcaklığı asağıdakilerden hangisi olabilir?


A) 20°C B) 18°C C) 15°C D) 12°C


9. Ayçin, Fen Bilimleri dersinde bazı olayların genleşme ya da büzülme olduğuna karar vererek yukarıdaki tabloyu doldurmuştur.

 Ayçin’in tabloda yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?


A)1 B)2 C)3 D) 4

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Birçok maddeyi ısıya maruz kaldığı zaman şekil değiştirebilir. Sıvı halde bulunan bir buz dolaba koyduğumuz zaman ve donduğunda çıkarıp onu ısıya maruz bıraktığımız zaman tekrar buharlaşıp sıvı halde alır. Bu maddenin ısı vererek değişimine sebep olmaktadır. Ayrıca maddeler ısı sebebiyle genişleyebilir gevşeyebilir şekil değiştirebilirler. Mesela plastik bir kabı ısıya maruz kaldığı zaman eriyerek şekil değiştirebileceğini gözlemleyebiliriz.maddeler ısıya maruz kaldıkları zaman kendi öz şekillerini farklılıklar gösterecek birçok örnekler vererek bu konuyu pekiştirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.