5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Isı ve Sıcaklık Cevapları Sayfa 86, 87, 88, 89, 90


Isı ve Sıcaklık Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Dikey Yayıncılık Sayfa 86-87-88-89-90


Afiş Sergisi


Soru : Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramlarının yanlış kullanımlarına örnekler veriniz. Kavramların doğru kullanım şekillerini de yazarak bir afiş hazırlayınız.


Cevap:
Günlük hayatımızda sürekli olarak sıcaklık ve ısı aynı kavram olarak kullanılsa da farklı kavramlar olduğunu bilmemiz gerekir. Sıcaklık ise bir enerji değildir. Isı kalorimetre kabıyla ölçülür.
Hava ısısını – 6 gibi ifade ederiz. Ancak derece sıcaklık birimidir. Bu yanlış bir ifadedir.
İnsanın vücut sıcaklığına 38 derece deriz. Ancak ısısı yükselmiştir. Çünkü derece sıcaklık birimidir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Dikey Yayıncılık Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları”

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 88 Cevapları


Soru : Burada çay ile su ve çorba ile su arasında nasıl bir olay gerçekleşti? Yapacağımız etkinlik ile bu sorunun cevabını öğrenelim.


Etkinlik 5


Hangi Malzemeler Gerekli?
• Beherglas (250 mL 2 adet) • Termometre
• Deney tüpü (2 adet) • İspirto ocağı
• Üçayak • Sacayak
• Tüp tutacağı • Kibrit
• Tel kafes • Su
• Destek çubuğu ve bağlama parçası


Etkinlik Nasıl Yapılacak?


Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Tabloları her deney
için defterimize ayrı ayrı çizelim.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 89 Cevapları


1. Deney
Beherglası ve deney tüpünü yarısına kadar suyla dolduralım.
Deney tüpünü belirli bir süre ısıtalım.
Termometre ile deney tüpündeki ve beherglastaki suyun
sıcaklığını ayrı ayrı ölçerek tabloya yazalım.
Deney tüpünü beherglasın içine batırarak belirli bir süre
bekleyelim. Bu sürenin sonunda beherglastaki ve deney tüpündeki suların sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçerek tablodaki yerlerine yazalım.


2. Deney
İki farklı beherglası yarısına kadar suyla dolduralım.
Beherglaslardan birini, belirli bir süre ısıtalım. Her iki beherglasın sıcaklıklarını ölçerek tablodaki yerine yazalım.
İki beherglastaki suyu karıştırarak karışımın sıcaklığını, termometre ile ölçerek tabloya yazalım.


Sonuçları Değerlendirelim


1. 1. deneyde hangi su, ısı vermiştir? Suların son sıcaklıkları kaç °C’tur?


Cevap: 1. deneyde deney tüpündeki su ısı vermiştir. Deney tüpündeki suyun son sıcaklığı 50 °C’dir. Beherglasın içindeki suyun son sıcaklığı 40 °C’dir.


2. 2. deneyde karışımın son sıcaklığı kaç °C’tur?


Cevap: Karışımın son sıcaklığı 65 °C’dir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 90 Cevapları


Kendimizi Değerlendirelim 4.3


1. Aşağıdaki tabloyu defterinize çizerek ısı ve sıcaklık arasındaki farkları yazınız (Satır sayısını yazacağınız kadar artırınız).


Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 90 Cevapları”

2. İçinde eşit kütlede ama farklı sıcaklıkta su bulunan kaplar, büyük bir beherglas içinde karıştırılıyor. Sular arasındaki ısı alışverişi, denge sıcaklığına ulaşılıncaya kadar devam ediyor. İlk görselde tüm bilgiler, resmin üzerinde verilmiştir. Diğer görsellerde eksik olan bilgileri, noktalı yerlere örnekteki gibi tahminî olarak yazınız.


Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Isı ve sıcaklık elbetteki günlük hayatımızda birçok alanda yanlış kullanıldığı gibi benzer özellikleri olduğu ve farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Olsa Bir enerjidir mi herhangi bir kaynaktan gelerek çevreye yaymış olduğu ısı sayesinde sıcaklığı meydana getirmektedir. Örneğin bir sobaya odun ve kömür sayesinde nasıl meydana gelir ve bu kızı sebebiyle ortam ısınarak sıcaklık seviyesini yükseltir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.