5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 41-42. Cevapları Yargı Yayınları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 41-42. Cevapları Yargı Yayınları

5.Sınıf Yargı Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 41-42. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Yargı Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsanlar peygamberlere neden ihtiyaç duyarlar?
Cevap: İnsanlar peygamberlere, doğru yolu bulmak ve doğru olanı yapmayı öğrenmek için ihtiyaç duyarlar.


2. Hz. Nuh Peygamber’in (a.s.) kavmindeki insanların kişisel özellikleri nasıldı?
Cevap: Hz. Nuh Peygamber’i kavmindeki insanlar inançsız, alaycı ve inatçıymış.


3. Hz. Musa’nın (a.s.) mucizeleri nelerdir?
Cevap: 

  • Kızıldeniz’i ikiye yarması.
  • Asasının yılana dönüşmesi.
  • Kurbağaların istilaya gelmesi.
  • Gökten bıldırcın ve helva yağması.

4. Hz. İsa (a.s.) nasıl dünyaya geldi?
Cevap: Hz. İsa Meryem annemizden babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Peygamberlerin bir takım ortak özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden olamaz?
Cevap: D) Elçilik


2. Peygamberlerin özelliklerinden “Sıdk” ne anlama gelir?
Cevap: B) Güvenirlik


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Yargı Yayınları

3. “Hatemu’l-Enbiya” ne demektir?
Cevap: D) Peygamberlerin sonuncusu 


4. Peygamberlerin birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu anlatan hadis-i şerifte peygamberler neye benzetilmiştir?
Cevap: A) Binayı oluşturan tuğlalara 


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. İsrailoğullarını zalim Kral Firavun’un elinden kurtaran peygamber ….Musa…. ‘dır.
2. Son Peygamber …Hz. Muhammed….. ‘dir.
3. Hz. İsa’ya (a.s.) verilen kitabın adı ….İncil…. ‘dir.
4. Hz. İbrahim’e (a.s.) zulmeden kralın adı ….Nemrut…. idi.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
Cevap:

(Y) 1. İnsanlar peygamber olmadan da Allah’a (c.c.) nasıl ibadet edeceklerini bilirler.
(D) 2. İnsanlar düşünerek gözlem yaparak bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu anlayabilirler.
(Y) 3. Her peygamber başka yaratıcıdan bahseder.
(Y) 4. Peygamberler birbirinin yalanlayıcısıdırlar.
(D) 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusudur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.