5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 91-92 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları Sayfa 91, 92


4.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 91 Cevapları


A – Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Allah (c.c) sevgisi, davranışlarımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.


Cevap: Doğru ve dürüst bir insan olmamızı saplar. her zaman insanlara yardım eden, güler yüzlü bir insan olmamızı sağlar.


Soru : 2. Sevgili Peygamberimizin hayatının her döneminde samimi davranması, İslam’ın yayılmasını nasıl etkilemiştir? Anlatınız


Cevap: İnsanları bu yönü ile kendine çekmiştir. İnsanlar onu daha çok dinlemek istemiş ve güvenmişlerdir.


Soru : 3. Peygamber Efendimiz, namazı hangi açıdan akarsuya benzetmiştir? Açıklayınız. 


Cevap: Yıkandığımız zaman vücudumuzda nasıl kir kalmıyorsa beş vakit namazla da günahlarımızı temizlendiği için bu yönü ile akarsuya benzetmiştir.


Soru : 4. Niyetimiz ile yaptığımız davranışların sonuçları arasında nasıl bir bağlantı vardır?


Cevap: İnsan niyetlendiği şeylerin çoğunu yapar. Niyetlendiğimiz davranışlar bizim yapmak istediğimiz davranışlardır.


B – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


Soru : 1. Aşağıdakilerden hangisi, Allah (c.c) sevgisinin bir sonucu olabilir?


Cevap: B
A) Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek
B) Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için emirlerine uymak
C) İbadetleri cenneti kazanmak için yerine getirmek
D) İnsanların gözüne girmek niyetiyle namaz kılmak


Soru : Hz. Âişe anlatıyor: “Bir gece Efendimiz ibadet etmek istediğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Abdestini alarak namaz kılmaya başladı. Ağlama sesini duydum. Öyle ki ağlamaktan secde ettiği yer ıslanmıştı. ‘Ey Allah’ın Resulü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan günahlarını Allah Teâlâ bağışladığı hâlde niçin bu kadar yoruluyorsunuz?’ diye sordum. Allah Resulü de ‘Ya Aişe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?’ şeklinde cevap verdi.”

(Buhârî, Teheccüd, 6.)

2. Bu hadis-i şerifte namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


Cevap: C
A) Namaz kılarken ağlamak gerektiği
B) Sorumluluk bilincini geliştirdiği
C) İhlas ve samimiyetle yerine getirilmesi gerektiği
D) İnsanlara temizlik alışkanlığı kazandırdığı


Soru : 3. Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır.” (İbn Mâce, Zühd, 24.) hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır?


Cevap: D
A) Yumuşak kalpli olmak B) Tatlı dilli olmak C) Cömertlik D) Doğruluk


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 92 Cevapları


Soru : 4. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır? 


Cevap: D
A) “Ameller, niyetlere göredir.”
B) “Allah temizdir, temizliği sever; …”
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.”
D) “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.”


Soru : * Evlenmesi ve çocuk sahibi olması
* Ticaret ile geçimini sağlaması
* Alışveriş için çarşı, pazara gitmesi
5. Yukarıdaki özellikler, sevgili Peygamberimizin hangi yönü ile ilgilidir?


Cevap: B
A) Uyarıcı yönü B) Kulluk yönü C) Beşerî yönü D) Peygamberlik yönü


 C- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.


Cevap:

 1. Dinimizde temizlik yani taharet çok önemlidir.
 2. İhsan, Allah’ı (c.c) görüyormuş gibi ibadet etmektir.
 3. Namaz, Kur’an-ı Kerim’de salat kelimesiyle ifade edilmiştir.
 4. Bir iş veya davranışta niyet ne ise karşılığı da ona göre verilir.
 5. İş, davranış ve ibadetlerimizi sadece Allah’ın (c.c) rızası için yapmaya ihlas ya da
  samimiyet denir. Gösteriş amacıyla yapmaya ise riya adı verilir.

D- Aşağıdaki hadisleri, parçalarını eşleştirerek doğru şekilde tamamlayınız


Cevap:

 1. Allah’ım seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi ve … enin sevgine götüren işleri görmeyi bizlere nasip eyle.
 2. Allah’ı zikredenle zikretmeyenin arasındaki fark, …  ölü ile diri arasındaki fark gibidir.”
 3. Beş vakit namaz, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden … ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir.”
 4. ”Mümin, memnun olacağı bir şeyle karşılaşırsa şükreder; bu onun için bir hayırdır. … Kendisine bir zarar geldiğinde de sabreder; bu da hayırdır.”
 5. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli, …  onun namazıdır.”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Müslümanlık dinine her daim doğruluğu dürüstlüğü günahlardan alıp koymayı ve ahlaki davranışları benimsemektedir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı yazmaya başladığından itibaren kendisi de bu ahlaki değerlere sahip bir kişilikti Allahu Teala Celle celalühü rızasını kazanmak için Müslümanlık dinine ve kur’an-ı kerim’deki temel ilkeleri benim hayatımıza uygulamamız gerekir islamın şartları ve imanın şartlarını uyguladığımız zaman Müslümanları tam bir şekilde yaşamış oluruz Allahu Teala ahlaklı insanlarına sabırlı insanları ve ve her daim doğruluğu dürüstlüğü savunan ve bunu hayatına uygulayan insanlardan hoşnut duyar . Allahu Teala ne yapmış olduğumuz hatalardan dolayı tövbe ettiğimiz zaman ve ona yöneldiğimiz zaman hatalarımızı ve günahlarımızı affeder

 2. Allahu Teala’nın rızasını kazanmak bizim Müslümanların sahip olduğu temel bilgileri ve ahlaki değerlere ve bunları uyguladığımız zaman sahip olacağımız müslümanlığa işarettir Allahu Teala ahlat’ta insanları sabırlı insanları ve Müslümanlığı en güzel şekilde yaşatan insanları çok sever Allahu Teala hata yapmış kullarını affeder Müslümanlık dini bunun için çok geniş bir dindir Ayrıca Müslüman olmak için gerekli olan şartları uygulamak yeterlidir Müslümanlık dinini kolaylaştır zorlaştırma sünneti ile birçok insanlı müslümanlığa ve Müslümanlığın en güzel �slami diğerlerine çağırmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.