5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 Cevapları KOZA Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 Cevapları KOZA Yayınları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı KOZA Yayınları 222-224-225-226-227 Sayfa Cevapları Çocukluğun Değeri

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları KOZA Yayınları

HAZIRLIK

1. Sanat denince aklınıza neler geliyor?
Cevap: Sanat denince aklıma resimler, şarkılar, şiirler, türküler, heykeller geliyor. 


2. Aşağıdaki görsellerde hangi sanat dallarının anlatıldığını söyleyiniz.
Cevap: Görsellerde resim, heykeltıraş, müzik, yazarlık ve tiyatro sanatları anlatılmaktadır. 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları KOZA Yayınları

 1. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamları, ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz. Boşta kalan kelimenin anlamını tahmin ederek sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 Cevapları KOZA Yayınları


2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 Cevapları KOZA Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları KOZA Yayınları

3. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede altı çizili olan kelimenin hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz.
Cevap:

Ama çocukluğumun anılarını öyküleştirdiğim “Mavi Boya” adlı kitabımı her elime alışımda beni eskilere, taa çocukluğuma götürüyor.
⇒ Gerçek anlam


4. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimelerden türemiş olanları işaretleyiniz. Kelimelerin köklerini yanlarına yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 Cevapları KOZA Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları KOZA Yayınları

6. ETKİNLİK

Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap: Çocukların iyi yetişmesi okuduğu kitaplarla ilişkili olduğudur.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazar, İstanbul’a ne zaman göç etmiştir?
Cevap: Yazar, İstanbul’a 50’li yılların ortasında göç etmiştir. 


Yazar, güzel sanatlar akademisinde hangi bölümleri bitirmiştir?
Cevap: Yazar, güzel sanatlar akademisinde desinatörlük ve grafikerlik bitirmiştir.


Yazarın en sevdiği kitabı hangisidir?
Cevap: Yazarın en sevdiği kitabı Mavi Boya adlı kitaptır.


Yazar, neden çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır?
Cevap: Yazar, iyi yetişmiş çocukların dünyanın yarınlarını daha güzel yapacağını düşündüğü için çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır. 


Ayla Çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Ayla Çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için resim yeteneğimizin olması ve devamlı çalışmamız gerekir.


8. ETKİNLİK

Metnin türünü ve bu türe ait bildiğiniz özellikleri, önceki bilgilerinizi de kullanarak yazınız.
Cevap: Metnin türü otobiyografidir. Otobiyografi hayat hikayesinden bilgiler verir. 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları KOZA Yayınları

9. ETKİNLİK

Sosyal bir canlı olan insan, duygu ve düşüncelerini anlatmaya ihtiyaç duyar. Fakat bu anlatım her zaman konuşarak gerçekleşmez. Bazen resim yaparak, bazen yazarak bazen de sadece beden diliyle gerçekleşir. Siz duygu ve düşüncelerinizi nasıl anlatıyorsunuz? Duygu ve düşünceleri aktarmada konuşmanın mı yoksa yazmanın mı daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmanızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.
Cevap: Ben duygu ve düşüncelerimi konuşarak  anlatıyorum. Duygu ve düşünceleri aktarmada konuşmanın daha etkili olduğun düşünüyorum. Çünkü iletişim daha kolay, daha yalın ve anlaşılır gerçekleşir. 


10. Etkinlik

b. Oyunda dinlediklerinizden hareketle siz de bir arkadaşınızı tanıtan bir metin yazınız. Metninizde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanınız. Metninizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

Bu arkadaşım zayıf, uzun boylu, yeşil gözlere, kumral saçlara sahiptir. Genel olarak arkadaş ortamında eğlenceli, esprili, empati yeteneği güçlü ve çalışkan biridir. Sınıf geneli olarak onu çok severiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.