6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 175-176-177-178-179. Sayfa Cevapları 5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları

1. Belirlediğiniz bir müzik aletinin özelliklerini ve sesin hangi maddenin titreşimi sonucunda oluştuğunu kitaplardan, ansiklopedilerden ve güvenilir genel ağ adreslerinden araştırınız. Belirlediğiniz müzik aletini ve araştırmalarınız sonucunda bu müzik aletiyle ilgili edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

 


5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda verilen üçlü kelime gruplarından noktalı yerlere bilimsel olarak doğru cümleler yazınız.

1. Engel, yansıma, yankı
Cevap: Ses kaynağından çıkan dalgalar bir engelle karşılaştıktan sonra yansıma özelliği göstererek kaynağına ulaşmasıdır. 

2. Sonar, radar, yansıma
Cevap: Gelişmiş sonar sistemler, yaydıkları ses dalgalarının deniz tabanına ulaşıp yansıma özelliği göstererek radar cihazına ulaşmasıyla çalışır.

3. Akustik, ses, bilim dalı
Cevap: Akustik sözcüğü sesin düzenlemesini inceleyen bir bilim dalıdır. 

4. Ses, işitilme, farklı ortam
Cevap: Ses maddenin her hal ve ortamında farklı işitilir.

5. Ses, yayılma, maddesel ortam
Cevap: Sesler maddesel ortamlarda yayılır.

6. Ses, titreşim, tanecik
Cevap: Ses dalgaları maddelerin tanecikli yapısında titreşim hareketi yaptırır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” oku takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


C. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız

1. Yıldırım düştükten sonra gök gürültüsünün sesini Mert 3 saniye, Ayşe ise 5 saniye sonra duyuyor. Bu durumun sebebi ne olabilir?
Cevap: Yıldırımın düştüğü alan Mert’e Ayşe’den daha yakındır.

2. Üç maddenin tanecik modeli aşağıdaki gibidir. Sesin bu maddelerdeki yayılma hızları arasındaki ilişki L > K > M şeklindedir. Bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Ses şiddeti taneciklerin sıklığına göre değişir. Ses en hızlı tanecikli yapıları sık olan ortamda yayılır. Bu da L maddesi katı K maddesi sıvı M maddesi ise gaz ortam olduğu gözlemlenir. 

3. Aşağıdaki özdeş çelik kaplar su, hava ve demir tozuyla doludur. Dışarıdan bakıldığında kapların içi görülmemektedir. Yalnızca bir kalem ve işitme duyusu kullanılarak K, L, M kaplarında hangi maddelerin olduğunu nasıl anlaşılır?
Cevap: Kalem ile kapların içerisine vurulur ve çıkan sesin şiddeti ile hangi ortam olduğunu belirleyebiliriz. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen kutucuklardaki kavramlar; sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru bulmacaya gizlenmiştir. Bulmacadan bu kavramları bulunuz. Boşta kalan harfleri bir araya getirerek şifreye ulaşınız, şifreyi ilgili yere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki şemada sesin maddeyle karşılaşması sonucu oluşabilecek durumlar verilmiştir. Şemayı uygun örneklerle tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz. 

1. • Kışın kar yağarken etraf daha sessiz olur.
• Eşyalarla dolu bir odada ses, yankı yapmaz.
Verilen bu durumların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Sesin soğurulması


2. Zeynep; sesin katı, sıvı ve gazlarda yayıldığını ispatlamak istiyor. Bu amaçla ses yalıtımının çok iyi olduğu bir ortamda aşağıdaki deney düzeneğini kuruyor. Zeynep K noktasında duruyor.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre

I. Zeynep, bulunduğu konumda çalar saatin sesini duyabilir.
II. Hava, su ve demir tozu sesin tamamını soğurursa Zeynep çalar saatin sesini duyamaz.
III. Deney düzeneği Zeynep’in amacına uygundur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


3. Sesin aynı sıcaklıkta olan katı, sıvı ve gaz maddelerdeki süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A) Katı > Sıvı > Gaz


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Yandaki tabloda sesin aynı sıcaklıkta, farklı maddelerdeki süratleri verilmiştir. ;
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: B) Fiziksel hâli aynı olan maddelerde ses aynı hızla yayılır.


5. Aşağıdaki olaylardan hangisi sesin bir enerji türü olduğunun kanıtı değildir?
Cevap: C) Ses kaynağından uzaklaşıldıkça sesin duyulmasının zorlaşması 


6. Kemal, aşağıda aşamalar hâlinde verilen deneyi yapıyor. Deneyin her aşamasında oluşan sesin birbirinden farklı olduğunu gözlemliyor.
Bu deney ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Kemal, aynı deneyi iki metal kaşıkla yapsaydı deneyin tüm aşamalarında oluşan sesi aynı işitirdi.

 

 


7. Aynı evin içinde farklı odada bulunan aile büyüklerinizden biri size seslendiğinde o kişiyi görmeseniz bile sesinden onun kim olduğunu anlayabilirsiniz.
Bu durumun sebebi sesin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
Cevap: B) Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitilmesi 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.