6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 237-238-239-240-241-243. Sayfa Cevapları Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Pil sayısı ve ampul sayısı dışında bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını etkileyen başka değişkenler var mıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Evet vardır. İletken kablonun uzunluğu ve kalınlığı da etki etmektedir. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

1. Basit elektrik devresindeki ampulün parlaklığıyla ilgili yaptığınız tahminler ile gözlemleriniz uyumlu mu?
Cevap: Basit elektrik devresinde yaptığım tahminler ile gözlem uymamıştır. Çünkü kalın tel ile parlaklık daha fazla olacağını düşünürken tel ne kadar kalın olursa parlaklık o kadar az olmuştur. 

2. Basit elektrik devresinde kullanılan iletkenin dik kesit alanı arttıkça ampulün parlaklığı nasıl değişir?
Cevap: Dik kesit alanı arttıkça direnç azalırken parlaklık artar. Dik kesit alanı azaldıkça direnç artarken parlaklık azalır. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239-240 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Aşağıdaki görsellerde biri kısa, diğeri uzun 2 patika yol örneği verilmiştir. Bu yollarda özdeş otomobiller eşit süratle hareket etmektedir. Sizce bu otomobillerden hangisi hareketi boyunca daha fazla zorlanır? Düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte paylaşınız.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: Kısa patika yolda olan otomobil daha çok zorlanır. Çünkü burada kısa mesafe olduğu için ivme kazanması ve daha çabuk ve çok güç sarf etmesi gerekir. 


Deney

Sonuca Varma

1. Basit elektrik devresindeki ampulün parlaklığıyla ilgili yaptığınız tahminler ve gözlemleriniz birbiriyle uyumlu mu?
Cevap: Tahminlerim ve gözlemler uymamıştır. Çünkü kablonun uzunluğu arttıkça parlaklığın artacağını düşünürken kablo uzadıkça parlaklık azalmıştır. 

2. Basit elektrik devresinde kullanılan iletkenin uzunluğu arttıkça ampul parlaklığı nasıl değişir?
Cevap: Basit elektrik devresinde kablonun uzunluğu arttıkça elektriğin direnci artarken ampul parlaklığı azalır. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

1. Basit elektrik devresindeki ampulün parlaklığıyla ilgili yaptığınız tahminler ve gözlemleriniz birbiriyle uyumlu mu?
Cevap: Tahminlerim ile gözlemler uymuştur. Bakır tel ile ampul parlaklığı daha parlaktır.

2. Basit elektrik devresinde kullanılan iletkenin cinsi değiştikçe ampulün parlaklığı nasıl değişir?
Cevap: Her maddenin iletken gücü farklılık gösterir. Bundan dolayı parlaklıkları farklı olur. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda basit bir elektrik devresinin şeması verilmiştir. Bu elektrik devresinin test uçlarına şemanın altında verilen K, L ve M telleri temas ettirilerek ampul parlaklığı gözlemleniyor. Bu deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenleri tabloya yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Bağımlı değişken → Ampul parlaklığı
Bağımsız değişken → Elektriksel direnç
Kontrol edilen değişken → Pil sayısı, ampul sayısı, bağlantı kablosunun uzunluğu


B. Bir iletken tele aşağıdaki işlemler uygulanıyor.

K. Tel tam orta noktasından ikiye bölünüyor.
L. İkiye bölünen tel inceltiyor.
M. Tel kıvrımlı hâle getiriliyor.
Telin elektriksel direncinde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafikler çiziliyor.

 

 

Buna göre grafiklerin yapılan hangi işlemler sonucunda çizildiğini aşağıdaki tabloda belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240-241-243. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.