6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 109-110-111-112 Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklara ayrılmıştır
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdaki termometrelerden hangisinin belirttiği sıcaklık, negatif bir tam sayı ile ifade edilir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık
3. Yandaki tabloda, bazı illerin bir günlük ortalama hava sıcaklıkları gösterilmiştir.
Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Erzurum, Eskişehir’den daha soğuktur.


4. Mutlak değeri 4’ten küçük olan tam sayıları, sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


5. Kutucuklardaki tam sayılardan hangisinin sayı doğrusunda 0’a olan uzaklığı, diğerlerinden daha fazladır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ATA Yayıncılık

6. |– 3|, |– 6|, |0| ve – 2 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) -2 < 0 < |-3| < |-6|

|-3| = 3
|-6| = 6
|0| = 0
-2 < 0 < |-3| < |-6|


7. 3/5 , 1/2 , 6/11 kesirlerini, büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


8. Kutucuklardaki karşılaştırmalarda verilen noktalı yerlere “= , > , < ” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


10. Yukarıdaki birim kesirlerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
Cevap: Verilenlerin arasından en küçük olan birim kesir 1/18’dir.


11. Tahtadaki sıralamada verilen ▲ yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


12. Dört farklı kesri defterinize yazınız. Kesirleri karşılaştırınız, büyükten küçüğe doğru sıralayınız ve sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


13. Kutucuklardaki işlemlere göre ▲/▉ kesrini bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


14. İşlemler ile işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi kesir açıkta kalır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık

15. Yandaki kutucuklarda verilen kesirlere göre.

a) Birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap: 1/5 > 1/7 > 1/8 > 1/12

b) A ile C kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız..
Cevap:

A → 4/7
C → 3/20
4/7 > 3/20

c) E, F, G ve I kutucuklarında verilen kesirleri, küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 1/7 < 2/9 < 6/11 < 3/4

ç) G ile H kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız
Cevap:

G → 3/4
H → 1/8
3/4 >  1/8


16. ▲ + 5/12 = 2/3 olduğuna göre ▲ yerine hangi kesir yazılmalıdır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


18. 1/4 · 2/3 işlemi aşağıdakilerden hangisinde modellenmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


19. 3/4 ÷ 1 5/12 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


20. 2/3 + 1/2 ÷ 3/4 işleminin sonucunu bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


21. Yanda hangi işlem modellenmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları ATA Yayıncılık

22. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları ATA Yayıncılık


23. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları ATA Yayıncılık


24. 12 tane 1/18 ’in toplamı, 10 sayısının 1/5 ’inin kaç katıdır?
Cevap:

1/18 . 12 = 12/18
10 . 1/5 = 10/5 = 2
12/18 ÷ 2/1 = 12/18 . 1/2 = 12/36
12/36 = 1/3


25. Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:

16’nın içinde ……………….. tane 1/8 vardır.

16 ÷ 1/8 = 16/1 . 8/1 = 128 tane 1/8 vardır.


26. 1/24 kesrinin çeyreği kaçtır?
Cevap: 1/24 . 1/4 = 1/96 olur.


27. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemleri açıklayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları ATA Yayıncılık


28. Ali Bey’in 1200 TL’si vardır. Ali Bey, parasının önce 1/3 ’ini, sonra kalan parasının 3/4 ’ünü harcıyor. Ali Bey’in kaç TL’si kalmıştır?
Cevap:

1200 . 1/3 = 400 TL
1200 – 400 = 800 TL

800 . 3/4 = 600 TL
800 – 600 = 200 TL’si kalmıştır.


29. 240 sayfalık bir kitabın önce 1/4 ’ini, sonra kalan sayfaların 1/5 ’ini okuyan Ahmet, kitabın kaç sayfasını okumuştur?
Cevap:

240 . 1/4 = 60 sayfasını okumuş
240 – 60 = 180 sayfa kalmış

180 . 1/5 = 36 sayfasını daha okumuştur.
Toplamda 36 + 60 = 96 sayfa okumuştur.


30. Bir pastanın 4/7 ’ü, 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre her bir öğrenci, pastanın kaçta kaçını alır?
Cevap: 4/7 ÷ 8 = 4/7 . 1/8 = 1/14

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.