7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa  73, 74, 75, 76, 77


2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


 1. ( Doğru ) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
 2. ( Yanlış ) Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
 3. ( Doğru )  Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
 4. ( Yanlış ) Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.
 5. ( Doğru ) Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
 6. ( Yanlış ) Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.
 7. ( Yanlış )  Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.
 8. ( Doğru )  Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
 9. ( Doğru )  Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
 10. ( Doğru )  Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


 1. Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir.
 2. Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi mitoz bölünme sayesindedir.
 3. Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir.
 4. Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam dört hücre oluşur.
 5. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi tür içinde çeşitliliği artırır.
 6. Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
 7. Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara organel denir.
 8. Hücreyi gözlemlemek için mikroskop kullanılır.
 9. Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
 10. Koful hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları


C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.


 • (Mitoz Bölünme) a- Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olayları sağlar.
 • (Mayoz Bölünme) b- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmedir.
 • (Mayoz Bölünme) c- Kromozom sayısının yarıya inmesi tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
 •  (Mayoz Bölünme) ç- Kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
 • (Mitoz Bölünme ) d- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır.

2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.

Aşağıdaki sonuçlar grafiklerde verilen bilgilere göre doğru mudur?


 •  (Evet) a- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı yarıya iner.
 •  (Hayır) b- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı iki katına çıkar.
 •  (Evet)c- Mayoz bölünme ve döllenme olayları sayesinde tür içinde kromozom sayısı sabit kalır.
 •  (Evet)ç- Mitoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı sabit kalır.

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları


3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?


A) (I) Organ (II) Doku (III) Sistem
B) (I) Doku (II) Sistem (III) Organ
C) (I) Hücre (II) Doku (III) Organ
D) (I) Hücre (II) Organ (III) Organizma


2- • Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
• Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.

Özge’nin,hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Hücre duvarı
D) Çekirdek


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

4-• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) nükleotid – gen – DNA – kromozom
B) gen – kromozom – nükleotid – DNA
C) DNA – gen – kromozom – nükleotid
D) kromozom – DNA – gen – nükleotid


5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?


A) Bebeğin büyümesi
B) Tek hücreli canlıların çoğalması
C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması
D) Yaraların iyileşmesi


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları


6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir.
Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.

Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?


A) I ve II
B) I, II, III
C) I ve III
D) II ve III


7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Bu hayvanda büyüme ve gelişme K hücresindeki bölünme şekliyle gerçekleşir.
B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
C) K ve L hücreleri birbirinden farklı bölünmeler geçirmiştir.
D) L hücresinden oluşan dört yavru hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.

İlgili Makaleler

9 Yorum

 1. Harika Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları için Sizlere Çok Teşekkür Ederim Canlar Ben 7/A dan MErVe

 2. 7sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları sayesinde maddenin yapısını maddenin en küçük yapı taşlarının oluşturduğu atomları öğrenir derslerimize çok rahat ve hızlı bir şekilde öğrendik ünite değerlendirme sorularında araştırma yaparken sizin verdiğiniz cevaplar derslerime çok yardımcı oluyor bu yüzden sizleri arkadaşlarıma ve çevreme tavsiye ediyoruz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.