7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları Kazanım Kavrama Testi – 11

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıdaki eşit kollu terazi dengededir. Her şeklin üzerindeki sayı o şeklin kaç kg olduğunu göstermektedir. Buna göre üzerinde x işareti bulunan şeklin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: C) 8

Sağ terazinin üzerinde → 3 + 3 + 3 + 3 = 12 kg vardır
Sol terazinin üzerinde → 2 + 2 + x = 4 + x
Eşit oldukları için;
4 + x = 12
x = 12 – 4 
x = 8 kg’dır. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Cevap: A) 15

3x = 15 . 3 
3x = 45 
  x = 15


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

3. Yukarıdaki modelde eşit kollu terazi denge durumunda bulunmaktadır. Şekillerin üzerinde yazan sayılar her birinin kütlesini göstermektedir. Buna göre x kaç kilogramdır?
Cevap: C) 11

1 + 5 + 3x = 8 + 4 + 11 + 5 + x
6 + 3x = 29 + x
3x – x = 28 – 6 
2x = 22
  x = 11


4. Bir domates kasası tam doluyken 15 kg, yarısı doluyken 8 kg gelmektedir. Buna göre domates kasasının boş kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: C) 1 kg

K =Kasanın ağırlığı
D = Domatesin ağırlığı

          K + D = 15
(-2)   K + D/2 = 8

K + D = 15
-2K – D = -16

-K = -1
  K = 1 kg


5. Elif, pazardan 4 kg üzüm ve 3 kg kivi almış ve bu ürünlere 93 Türk lirası ödemiştir. 1 kg kivinin fiyatı, 1 kg üzümün fiyatından 3 Türk lirası fazla olduğuna göre 1 kg üzüm kaç Türk lirasıdır?
Cevap: A) 12

Ü → Üzüm
K → Kivi

        4Ü + 3K = 93
(-4)    Ü – K = 3

4Ü + 3K = 93
-4Ü + 4K = 12
            7K = 105
              K = 15

Kivinin 1 kg’ı 15 TL ise 
Üzüm 3 TL azdır → 15 – 3 = 12 TL olur


6. Orhan, bir kırtasiyeye bir roman ve bir hikâye kitabı karşılığında 40 Türk lirası ödemiştir. Romanın fiyatı hikâyenin fiyatından 4 Türk lirası fazla olduğuna göre roman kaç Türk lirasıdır?
Cevap: A) 22 

x → Roman
y → hikaye

        x + y = 40
(-)    x – y = 4

x + y = 40
-x + y = -4
     2y = 36
       y = 18 TL

18 + 4 = 22 TL romanın fiyatı


7. Bir kumbarada 20 adet madeni para vardır. Bu paralardan bir kısmı 25 kuruşluk, bir kısmı da 50 kuruşluktur. Bu kumbarada toplam 8 Türk lirası olduğuna göre kumbaradaki paralardan kaçı 50 kuruşluktur?
Cevap: C) 12 

50 kuruşa x dersek
25 kuruşa → 20 – x deriz

1 TL = 100 kuruşa denk gelir
Toplam para 8 TL olduğu için 
8 TL = 800 kuruş

50x + 25(20-x) = 800
50x + 500 – 25x = 800
25x + 500 = 800
25x = 800 – 500 
25x = 300 
    x = 12 olur


8. Bir otobüsteki kızların sayısı erkeklerin sayısından 6 fazladır. Bu otobüsteki kızlardan 7’si, erkeklerden 6’sı otobüsten inmiş, geriye 21 kişi kalmıştır. Buna göre başlangıçta otobüste kaç erkek yolcu vardır?
Cevap: D) 14

Erkeklere x dersek
Kızlar x + 6 olur
Otobüste toplam öğrenci sayısı; 
21 + 6 + 7 = 34 kişidir. 

x + x + 6 = 34
2x + 6 = 34
2x = 28 
  x = 14 olur.


9. 4x + 23 = 75 olduğuna göre x rasyonel sayısı kaçtır?
Cevap: A) 13 

4x + 23 = 75
4x = 75 – 23
4x = 52
  x = 13


10. Bir sayının 4 fazlasının 3 katı 27 olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Cevap: B) 5 

Bir sayı dediği için x diyebiliriz.
3(x+4) = 27
3x + 12 = 27
3x = 27 – 12
3x = 15
  x = 5 olur

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.