8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 190-191-192-193-194-195. Sayfa Cevapları 5. Tema Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları “Birlikte Başarıyoruz” adlı metne göre cevaplayınız.

1. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz.
Cevap: imece yardımlaşmak demektir. İmeceye, köylerde yapılan meydan temizliğinde köylülerin yardımlaşmasını örnek verebiliriz.


2. Toplum dayanışması için neler yapabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Toplum dayanışması için yardımlaşabilir, birlik ve beraberlik duygusunu benimsemeli, empati duygusunu kullanmalı ve çevremize her zaman saygı duymalıyız. 


3. Dayanışma içindeyken nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Dayanışma içindeyken farklılıklarımızın bilincinde olarak empati kurmalı ve paylaşımcı olmaya dikkat etmeliyiz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki anlatımı bozuk cümleleri harf ile verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştirerek harfleri yay araçların içine yazınız.
Cevap:

a) Zamir eksikliği
b) Tamlayan yanlışlığı
c) Nesne eksikliği
ç) Deyim yanlışlığı
d) Fiilimsi eksikliği
e) Özne eksikliği
f) Dolaylı tümleç eksikliği

(.b.) 1. Her şair, okura kazandırmak istediği bir şey vardır.
(.a.) 2. Söylediklerini hiçbirimiz anlamadık.
(.c.) 3. Onun elinden tuttu ve yolun karşısına geçirdi.
(.f.) 4. Bu film sizi çok güldürecek, hoş vakit geçirtecek.
(.d.) 5. Bu soruların hangisinin zor, hangisinin zor olmadığına karar verin.
(.ç.) 6. Yaptığı yaramazlıklarla öğretmenin gözüne girdi.


C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanını “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. “Nesne alan fiillere geçişli fiil denir.” cümlesinde tanımlamaya başvurulmuştur.
(.Y.) 2. Edebiyatımızda olay hikâyesi yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali’dir.” parçasında tanık göstermeye başvurulmuştur.
(.D.) 3. “Adana yaylaları, şehir merkezine göre çok serindir.’ cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur.
(.Y.) 4. “Deneme türünde yazar, istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataç ‘Deneme benin ülkesidir.’ der.” paragrafında örneklemeye başvurulmuştur.
(.D.) 5. “Deneme sınavımızda 25 soru vardı. Bu sorulardan 15’i çoktan seçmeli, 5’i eşleştirme, 5’i de boşluk doldurma şeklindeydi.” parçasında sayısal verilerden yararlanılmıştır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Cevap: D) Babasının cömertliğini herkes bilir, babası eli açık biridir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. (…) Bu parçada hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
Cevap:  B) Zaman


3. (…) Emir öznel cümleleri m, P r, nesnel cümleleri ise q, s, m sembolleriyle göstermeye karar verir. Emir sırasıyla hangi sembolleri kullanmıştır?
Cevap: C)


4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B) Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor


5. “Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dolaylı tümleç eksikliği 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: D) İçeride ne yaptığını bilmiyorum. 


7. “Kitabımı üç yılda yazdım ama basılmadı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi hangisinde vardır?
Cevap: B) Hastanenin tadilatı bitti ancak bu sene açılmayacak. 


8.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları Ferman Yayıncılık

Sağlıklı yaşam için verilen uyarılardan hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B) 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. “Herkes biliyor ki yemek yapmak benim, çay demlemek senin görevin.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
Cevap: C) “benim” kelimesinden sonra “görevim” kelimesi getirilerek 


10.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları Ferman Yayıncılık

Yukarıda verilen Nuri Pakdil’in biyografisinde verilen hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozuklukları vardır?
Cevap: B) 1984-1997


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki atasözlerinden hareketle “dayanışma ve yardımlaşma” hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Ağaç yaprağıyla gürler.
Yalnız taş, duvar olmaz.
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Cevap:

Dayanışma toplumu bir arada tutan bir özelliklerden birisidir. Bir toplumda dayanışma varsa, insanlar arasında güven duygusu gelişir ve karşılıklı saygı artar. İnsanlar birbirlerine yardım etmeye hevesli olduğunda, toplumun birlikteliği kuvvetlenir.

Yardımlaşma, kişilerin karşılıklı olarak birbirlerine destek olmasıdır. Biri ihtiyaç duyduğunda diğeri yardım elini uzatır. Bu tür bir dayanışma, insanların empati kurmasını sağlar. Birinin başarısı, toplumun başarısı olarak görülür ve bu da insanların huzurunu artırır.

Dayanışma ve yardımlaşma, toplumun her kesiminde önemlidir. Sadece acil durumlarda değil, günlük yaşamın her alanında da bu değerler uygulanmalıdır. Örneğin, komşular arasında yardımlaşmanın artması, mahalle birlikteliğini kuvvetlendirir ve toplumun gücünü artırır. Aynı şekilde, okulda öğrenciler arasında dayanışma olması, derslere olan ilgiyi artırır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.