Ders Notları

Ahlak ve adalet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

7. Sınıf Din Kültürü Ahlak ve adalet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Ahlak; 1.insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü. 2.kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler.
Adalet; hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.
Ahlak toplum arasında kabul edilir davranışlar olarak görülür. İyi niyetli ve sevecen olma , insanlara karşı yumuşak davranma gibi insanların hoşuna giden davranışlara insanlar “güzel ahlak” derler. İslamiyette güzel ahlaklardan bir tanesi kötülüğü affetmek ve içinde kin beslememektedir. Psikolojide de bu tutum desteklenmektedir. Çünkü kin insanı yorar ancak affetmekle insan olanı yok saymaz. Sadece o yaralanmış yanını tamir eder ve hisseder. Bu bırakış insanı rahatlatır ve huzura erdirerek psikolojik sağlamlık elde etmesini sağlar.
Adalet. işe eşit davranmak değil hakkı olanı vermektir. Adalet eşitlikten üstündür. Çünkü yirmi kg deki bir çuvalı hem büyüğün hemde çocuğun taşıması eşitliktir ancak adalet değildir. Adalet herkese taşıyacağı kadarını vermektedir. Çocuklar arasında da gerek din gerek psikoloji eşitliği değil adalete sevk etmektedir. Her çocuk farklı bir insandır ve olaylara tepkisi farklıdır. Eşit olacağız derken iki çocuğa da aynı muamele bazı yerde adaletsizlik olabilir.



 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ahlak bir insan düşüncelerinde sözlerini ve davranışlarının bir bütün olduğunu söyleyebiliriz ahlaklı bir insan saygılı sevgili hoşgörülü yardımsever mütevazı sabırlı ve her zaman her yerde nasıl davranacağını bineceksin bilen bir kişiliğe sahip olmasının genel kavramı olarak bilinmektedir. Adalet bir toplumda eşitliğin dengeler adaletli bir ortamda yalan olmaz güven duygusu artar adaletli bir yönetim adaletli bir yaşam adaletli bir mekan insanları daha huzurlu haklarını savunabilen ve kullanılabilen bir bölgede yaşayan bilmelerini sağlar adaletle ahlak birbiri ile orantılıdır adaletli bir ortamda yaşadığımız zaman ahlakını ne kadar güzel olduğunu ve nasıl yaşandığını görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.