Ders Notları

Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz.

5. Sınıf Türkçe Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Hz. Muhammed’in s.av Bilimin önemini anlatan özdeyişleri şunlardır ;

1. “İlim öğrenmek kadın-erkek herkese farzdır.”
2. “İlmin yarısı soru sormaktır.”
3. “Kim ilim talep ederse; bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur.”
4. “İlim Çin’de bile olsa gidiniz.”
5. “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”
6. “İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimlerdir.”
7. “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.”
8. “Hikmet(ilim) Müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın.”
9. “İlmin esirgenmesi helal olmaz.”
10. “Muhakkak ki alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır.”


Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

İnsanın bilmediği bir şey için, bilmiyorum demesi de bir ilimdir.

Abdullah bin Mesud

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

Albert Einstein

Günümüz insanlarına gerçek, kendini yalnız ilim yoluyla kabul ettirebilir.

Alexis Carrel

İlim dünyayı değiştirmiştir, o insanlığın geçirdiği en büyük inkılâpların başlıca sebebidir.

Alexis Carrel

İlim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristoteles

Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir.

Bernard Shaw

Bilim ve tekniğin, yeni sorun yaratmadan bir sorunu çözebildiğim hatırlamıyorum.

Bernard Shaw

İlim, akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca, azalmayan yegane servettir.

Bhagavad Gita

Az ilimle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır.

Ebu Hanife

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.

Ebu Yusuf

İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır.

Hacı Bektaş-ı Veli

İlim, Çin’de de olsa gidiniz.

Hz. Ali (r.a.)

İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça azalır.

Hz. Ali (r.a.)


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.